Jdi na obsah Jdi na menu

Stříbrná Stuha

 …je pásmo fotonového deště, do kterého jsme vstoupili – budeme se v něm pohybovat až do letního slunovratu.

 Jde o specifické energo-informační pole galaktického disku, které se vyznačuje vysokou hustotou paměťových záznamů – tyto se rozbalují kontaktem s naší zemskou noosférou a vyzařují svůj obsah ve formátu, který je pro naše vědomí čitelný. Jsou to dávkové soubory impulsů, na které naše mysl reaguje kreativní aktivitou – a to nejen ve smyslu praktické tvořivosti, ale také v oblasti touhy po poznání všeho druhu. Doslova svítíme nápady a kdo je v duševní a fyzické pohodě, ten tyto signály vyslyší a najde si cestu k jejich realizaci. 

 Naše společnost prošla drastickým hrubým sítem „pandemie“ – to se podepsalo na každém z nás – ať již v psychickém smyslu, tak především v realitě života, kde jsme si doslova někteří sáhli na dno svých rezerv. Tohle bude mít ještě svoje dojezdy – ale už to nebude v tak stresujícím prostředí. S nápady totiž přicházejí vlny energie, díky které se cítíme silní, schopní překonat překážky, které nám ještě stojí v cestě - které jsme si mnohdy postavili my sami. Dlouhé měsíce jsme se pohybovali v poli podprahové informační masáže – není třeba připomínat, co je to podprahová sugesce a jak stokrát vyslovená lež stává se pravdou. Naše podvědomí nebolí, ale spontánně si ulevuje tím, že povoluje nátlaku – mnoha způsoby, například přijímáním jen takových informací, které ladí s našimi dlouhodobými postoji a ventilováním nesouhlasu s tím, co je v rozporu s naší orientací na relevantní fakta. V obecném smyslu – je to klasický soubor lidských reakcí a v této době se nahustily do separovaných oblastí „zájmového“ charakteru, které disponují obrovskou polarizovanou energií. Všechny tyto informace, co lítají ve sdíleném prostředí, nějak ovlivňují naše podvědomí – kdo je chytlavý na post-hypnotické sugesce, ten na tom momentálně není nejlépe a chvíli bude trvat, než se zase srovná a dokáže najít ztracenou rovnováhu. K tomu můžeme přidat nebezpečí aktivace psycho-somatických jevů – jako když na půdě najdete knihu „Domácí lékař“ a začtete se do realistických popisů nemocí a jejich symptomů – fascinuje vás podobnost s vašimi občasnými problémy a ponoříte se hlouběji a hlouběji do studia problematiky. Může to vyústit v autosugestivní poruchy vnímání vlastních životních funkcí a k chronické hypochondrii. 

 Takto na nás působí informace – když jim to dovolíme. Transformační procesy, kterými dlouhodobě procházíme, přinášejí mnoho zvratů a někdy nelze oddělit, co je přínosné a co je brzdou našemu posunu v polích změn. Informace, které přijímáme, zpracujeme takovým způsobem, který je relevantní objemu znalostí, které jsme si dříve osvojili – a samozřejmě se tam uplatní i naše letora – osobnost, sklon k nadsázce nebo škarohlídství, názorová orientace a momentální sociální pozice. Proto co člověk, to jedinečné přetváření informací. Jedním z vesmírných zákonů je zákon rezonance – v naší lidské společnosti se projevuje starým známým efektem zpětného rázu (akce-RE-akce) = jaké energie vysíláme, takové přijímáme – a to jak v polaritě, tak informačním obsahu dopadu. Energo-informační struktury jsou statické nehmotné útvary, nemají žádný náboj ani pól – do okamžiku kontaktu s naší mentální energií (zájmem o informace). Pak rozvinou svůj potenciál ve škále možností – a my si z nich vybíráme ty, které ladí s naším založením. Co následně vyprodukujeme a vyšleme do éteru, to je ale už naše a nese to náš „digitální“ podpis. Podle této příslušnosti si nás pak rezonanční efekt vyhledá a vrátí nám část vyprodukované tvořivé myšlenky – ne doslova, ale v podobnosti, která může mít velmi nepříjemné kontury. Jsme sami sobě – i společnosti – odpovědní za to, co do sdíleného prostředí vysíláme – a to je okolnost, kterou dnes téměř nikdo nerespektuje. 

 Svým způsobem jde o součást dějů, které se spouštějí dominovým efektem z probíhajících „výměn“ evolučních schémat. Stará paradigmata padají a proudy Novostí přicházejí, abychom z nich vybudovali novou cestu kolektivní existence. Možná si někteří všimli, že teprve nyní nadešla doba, kdy se naplno otevřela možnost uplatnit osobní svobodnou vůli. Není to zadarmo – nad každým naším rozhodnutím visí tisíc účelových hlásičů, které neodbytně našeptávají: udělej to takhle, tohle nedělej – a my je všechny vnímáme a slyšíme, co říkají – a pak jednáme – podle logiky, podle Srdce, podle Svědomí.

 To byl rychlý nástin současné situace v energetických tocích – Stříbrná Stuha (název článku) naznačuje, že události běží v režimu, který nestranně koriguje Kosmická Mysl prostřednictvím Křemíkové Inteligence. Stuha říká, že to nepůjde všechno snadně – že to může jít i „ztuha“ a stříbrná symbolizuje ten fotonový déšť, který nás zalévá přesně takovými impulsy, které odpovídají naší rezonanční stopě v informačním prostředí. 

stribrna-stuha.jpg