Jdi na obsah Jdi na menu

SUPER-BIOS

 ...je GORDICKÝ-UZEL, který vyklouzl z dnešní mimořádné gravitační anomálie. Je to samozřejmě tzv. "Čtvrtý Červenec" a nenechejme se mást rádoby líbivými prohlášeními - že jde o manifestaci NEZÁVISLOSTI nebo o významný DEN, kdy člověk posunul pojem LIDSKÁ PRÁVA do slovníku obecně platných norem... To všechno jsou LŽI a pompézní demonstrace SÍLY, slaboduché zastírání skutečností, že věci mají jiné základy a účely - a my tyto věci v pozadí již zřetelně vidíme. Tak jasně, jak jen lze a zastírací prezentace jsou nám k smíchu, pokud nejsou přímo urážkou obecného cítění Lidstva, které jde Galaktickou Cestou Svobody kolektivního vyjádření. 

 Gordický uzel proto, že se rozmotával několik dní - energie byly rozevláté a chaotické, stále nebylo zřetelné jádro Portálové sekvence, která letos nese obrovský náboj změny. Jsou to další instalace z mnoha již realizovaných a tato se dotýká přímo "základové-desky" - tedy organizuje zdrojové matrice primárního nastavení lidské většinové orientace pro následné delší období. Tyto změny otevírají nespočet možností v oblastech sebe-realizace v celé škále oborů a odvětví, sfér a motivačních projektech - co si kdo bude přát a kde bude cítit potřebu se zapojit - ať již pro sebe-vzdělávání, či naopak - naplnění potřeby předat svoje zkušenosti těm, kdo projeví zájem. Stále je mezi námi mnoho jedinců, kterým nestačí aspekt dobrovolnosti a volného projevu a musejí svoje aktivity podkládat příběhy o vyvolenosti vyšší instancí nebo nad-lidským rozměrem osobní důležitosti v procesech transformace. Tyto tendenční projevy se dnes vyrojily z mnoha směrů - jako houby po dešti a je evidentní, že souvisí s aktuální anomálií "Dne-Nezávislosti" - jejím vlivem v negativní expozici.

 Tomu odpovídá i kódování anomálie, které nese právě tyto lidské vlastnosti a opět oním překlopením v polaroidu pólovosti energie prostoru se prostě přefiltrují do formátu s pozitivním užitkem. SUPERBIOS je latinsky - množné číslo pojmů PÝCHA/HRDOST...tedy ty vlastnosti, kterými si uspokojujeme osobní ego ve společenském prostředí a super-ego v jeho duchovním rozměru. Jsme stále jednou nohou ve starém systémovém pozadí (matrixu) a druhou lehoulince po špičkách zkoušíme "pevnost" toho nově instalovaného, který voní exotikou a dobrodružstvím. Prezentace negativních lidských vlastností, oblečených do líbivých, zlatem vyšívaných krajek tam vůbec nesedí - je jako pěst na oku - trčí do prostředí sdílení, překáží a svůj potenciál vyzáří vniveč v tomtéž okamžiku, kdy tam takto vzplanou. Jde o falešné osobní představy, které ze zvyku stavíme jako svoji veřejnou masku - ve společnosti se pohybuje množství lidí, kteří jsou tak zběhlí v těchto mimikry, že se na výsluní "slávy" vyhřívají dlouhá léta - protože starý systémový matrix tyto aktivity přímo podporuje = čím větší ego a jeho duchovní verze super-ego, tím atraktivnější programy pro realizaci dané osobnosti. Nový Systém Podpory Života - Model Magistra - již tyto programy neobsahuje, proto ani prezentace falše a mystifikací o původu a účelu nemají stabilní charakter - rozpadnou se pod prvním reálným dojmem z vyčuhující spodničky, která informuje o úplně jiné kvalitě podkladu... :-) 

 V hlubší vrstvě systémové podpory je kód SUPER-BIOS cosi jako vyšší (sofistikovanější) verze BIOSu, který je neopominutelnou základnou jakéhokoliv "operačního-systému" - tedy přeneseně v symbolice - i toho pro kolektivní Vědomí lidstva a vrstvy Živosti, kde se člověk jako inteligence může projektovat - tedy ve škále Oktávy Dimenzí Živosti - hmotně/jemnohmotně v rozsahu 3D - 5D, součtově - jako energo-informační/plazmická/uhlíková/křemíková bytost/entita pak v celém jejím komplexu 1D - 8D (viz texty Honzy Koňase). Je to tedy právě tato instalace, co nám servíruje to nejlepší i nejhorší z lidských vlastností v momentálním dění - emoce, které prezentace tohoto typu uvolní, jsou potřebným palivem k manévru, který instalace představuje.

 Není to nafurt - tyto hutné toky energií a částic záření, které k nám dorazily z hlubin Vesmíru. Z části si na jejich exotickou "chuť" postupně zvykneme - ale z větší části se vyčerpají spolu s informacemi, co nesou ze vzdálených paměťových sektorů Projektu ČLO-věk, tedy při probíhajících transformačních změnách naší genetiky - v rovině kódových sekvencí její jaderné molekuly. Tyto, napojené na nové systémové pozadí, budou spouštět přímé změny i v naší aurické energetice - v souladu s našimi individuálními požadavky, které jsou reakcemi na globální změny kolektivního charakteru. Proto hodně lidí cítí určitý "tlak" - jako by je cosi popohánělo a není vždy přímo jasné, kterým směrem vede ukazatel navigačního zařízení. 

 Arianský volací klíč:

Mia-dycha Fíbia
Draga Bycha sínia
viže-Denza * liama Kenza

 je o medu, kterým máme obmazané pusy - je to závěr dětského dne - je čas jít se umýt a narovnat shrbené hřbety, kterými jsme kamuflovali svoji nedospělost. Jde o paradox - jako složitá multi-osobnost, která nese veškeré schopnosti k vyjádření, vybíráme si ty nejméně vhodné, dětinské a nemající ve světě skutečností odezvu. Z velké části se jedná o dozvuky starého systémového matrixu, který tuto infantilnost projevu bohatě podporuje - z velké části ovšem jde o pohodlnost a nechuť postavit se realitě - protože to by mohlo znamenat přijít o chatrné pozlátko slávy a z našich úhlavních nepřátel, by se mohly vyklubat úžasné jedinečné formy Života = kvalita kterou jsme jim řízením nadřazeného Egregoru Moci trvale upírali. Opět se k tomu vztahuje potřebnost překlápění vnímaných obrazů a scenérií do jejich negativní expozice - aby vydaly svůj skutečný potenciál. Rádi skloňujeme fráze jako cítit Srdcem - to nelže, nebo důvěřovat vyššímu vedení Duše - ta ví to, co my zde vědět nemůžeme = jsou to stará paradigmata pro podporu stádových efektů - cítit bez rozmyslu a důvěřovat programovému nastavení ve starém schématu existence není již dnes dostačující. Potřebujeme se aktivně podílet na změnách - celou Duší/Bytostí, celým Srdcem a celou hloubkou svých emočních a mentálních dispozic, celou svou jedinečnou Osobností - zvažovat příchozí informace, analyzovat je a řadit asociačně (fuzzy-logika) - s pomocí té Celistvosti činit rozhodnutí a vyvozovat závěry, pod které se kdykoliv budeme moci podepsat bez výčitek svědomí. V určitých oblastech hudba budoucnosti, ale u každého jednoho z nás - soukromě a v malém - to začíná, zbytek je dominový efekt.

 Ve stejném duchu je laděná i báseň, která Portálovou kompozici doplňuje:

Řasy lehce spuštěné,
cloní Jiskry tlumené, 
hrdý Pohled svrchu pálí
Okraj Krajky viditelný z dáli.
Co jsou Slova ve Slovech?
Pýcha Duše svírá Srdce v Okovech.
Kam až dojde slepá Víra...
kýho výra - kýho výra.
Po defilé Hvězd
nechejme se Sluncem vést

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017