Jdi na obsah Jdi na menu

Sychronizace Duší

 …aneb svolávání spřízněných Bytosti…

 Už pár dní se nacházíme v poli velmi silné elektro-magnetické anomálie, kterou můžeme chápat jako časo-prostorový portál, který postupně kulminuje v prostředí sluneční soustavy. Je to součtové rozhraní několika mohutných výronů sluneční plazmy – nikoli jen našeho Slunce, ale několika dalších hvězd, na které jsme napojeni společným segmentem Vědomí. Jde o další aktivované sekvence napojování do sféry Hvězdného Vědomí, které předznamenává náš „vstup“ na galaktickou scénu. S tímto fenoménem je spojený příjem nespecifického „volání“, které můžeme vnímat a chápat jako svolávání spřízněných Bytostí – respektive kolektivů spřízněných civilizací, které se momentálně nacházejí v podobné fázi Transformace, jako my. Spojení, které dříve probíhalo jen ve snových vizích a vyšších frekvenčních stavech vědomí, bude postupně víc a víc zřetelné i v normálním režimu denního vnímání. Jsou to kroky k individuální Celistvosti každého z nás – spektrum našeho vyjádření do mnoha dimenzí Života je velmi bohaté a členité. Jsme na mnoha místech najednou – v jednom režimu zde – na Zemi – v dalších jinde, jako příslušníci úplně jiných inkarnačních kolektivů Duší – v různých galaktických destinacích. Tyto paralelní reality se nyní v našem duchovním rozměru sbíhají a synchronizují – aby začaly rezonovat do oblasti běžného pohybu pozemským prostředím. Tato fáze Transformace Kolektivního Vědomí je doprovázená mohutnou expanzí – za hranice dříve uchopitelného objemu informací. Je to náročné období – především na čakrální energetiku – aura doslova srší výboji z nových spojů v galaktické síti Života. Můžeme cítit vlny energie, které nás zaplavují a jemně dráždí ke kontaktu s neznámými Novostmi v oblasti sdílených informací. 

 Volání jsou emise podprahových zvuků, které projev nových spojů generuje – tyto stimulace navozují synchronizaci všech našich alternativních i paralelních Životů, prolínání jejich prostředí a výměnu paměťových záznamů. Můžeme zaznamenat zvláštní vizuální efekty, které zahrnují i přímé smyslové změny v obraze prostředí, kde se momentálně nacházíme. Některé objekty mohou „pulsovat“ v zorném poli a otevírat vhledy do rozšířeného formátu reality. Tyto smyslové anomálie souvisí s aktivním EM polem portálu, v jehož zóně se nacházíme. Mnozí lidé mají paralelní inkarnace svých Duší zde – na Zemi. Mohou to být lidé, které známe, v jejichž blízkosti jsme se celý Život pohybovali – ale může to být i prozatím neznámý člověk, kterého právě v tomto období potkáme a s jehož Duší ta naše splyne, aby se synchronizace promítla do Celistvosti společné Identity Bytosti. Na pozadí neutěšeného stavu Světa tak běží jiný „film“ – jiné Příběhy, které komponují esence podobností z mnoha realit tak, aby se stará schémata v Kolektivním Vědomí odpojila od zdrojů podpory a nová získala prioritu v zóně naší pozornosti. 

 Portálová anomálie bude ještě několik dní kulminovat, aby okolo 11.9. získala relativní stabilitu a stala se trvalým rozhraním pro výměnu energo-informačních soustav – mezi Zemí a zbytkem Galaxie.

 Ilustrace: Luke Healy - Integrální vědomí

snimek-obrazovky-2021-09-04-103318.jpg