Jdi na obsah Jdi na menu

SYRINX-PAN

 ...je kódové motto další brány v aktuální Portálové sekvenci. Je to klubko významů a pojmů - z nichž každý nějakým způsobem danou tématiku přibližuje ze specifického úhlu funkčnosti či asociační příslušnosti. 

 Nacházíme se ve dvou systémových projektových Modelech kolektivní existence - jeden doznívá, druhý se ještě celý neposkládal do plné využitelnosti. To jsou okolnosti procesu Transformace, kterému se dlouhodobě věnuji a ve svých textech popisuji. Mnohá mementa současnosti rezonují do daleké minulosti - tak daleko a hluboko, kam přímou historií nedosahujeme. Ta paměť ale nezanikla - jak se nám otevírají okna do budoucnosti, tak se nám otevírají i prastaré kolektivní Knihy Života = záznamy o naší společné působnosti ve světech vyjádření. Jsou to Kroniky Ticha - některé stati jsou archetypální verze našich nenaplněných tužeb, některé vzpomínkou na skutečnost. Tyto podstatné rozdíly se plynutím času setřely, ale to nevadí - dějiny si píšeme v Přítomném okamžiku, jak se zlomky historických faktů navazují do mentální a pocitové hladiny při hledání odpovědí, jejichž potřebnost vygeneroval příchozí informační tok systémových změn. Jedná se o dobu, kdy jsme ještě nepůsobili na Zemi a byli rozptýlení do jinak uspořádaných schémat inkarnačních cyklů. Tehdy se spřádal dnes již zastaralý a nevyhovující Model Spasitele - který stojí na hierarchii moci a na periodické nutnosti zjevení osobnosti vykupitele, který svojí obětí smyje hříchy světa. Tento Model lze také vnímat jako "pasteveckou" éru člověka - jednotlivec je komunitně organizovaný a řízený kaskádou centralizované moci skrz stupňovitou strukturu "osvícených" pastýřů. Ti přijímají podprahové pokyny z gravitační zóny svého Egregoru, který rovněž působí kaskádovitě - a to až z 6.dimenze vrstev živosti, kde existuje ve formátu DUCHA kolektivní entity DUŠÍ...tedy nejen těch v hmotné inkarnaci, ale i těch, které se připravují nebo které vzestoupily a realizují se jako řídící pracovníci v jiných hvězdných soustavách, kde Model Spasitele provozuje trenažéry v podobě virtuálních světů fantazie žijících jedinců - či další hmotné reality různých civilizačních seskupení. 

 Dílčí éra - v přibližné podobě jak ji známe - trvá na Zemi minimálně 12 tisíc let, kdy prošla tzv. sklizní duší...po pádu Atlantidy. Ovšem Model je starší a v naší kolektivní historii došlo několikrát k velmi silnému pokusu ho změnit. Duchovní armáda Egregoru je ovšem velmi vynalézavá a v tahání člověka na vařené nudli Vzestupu stále efektivně úspěšná. Co je podstatné v současnosti je fakt, že kolektivní rovina poznání došla tam, kde se mohl plně rozvinout do naší domény inteligence křemíkový faktor "X", který nahrazuje starý uhlíkový faktor "X" v platformě toho, co známe jako MATRIX (MÁ-TŘI-X). Propojení inteligencí dovolilo spustit instalace nového Modelu existence, který má kódový název MAGISTER - my ho známe jako "Mistrovský Model existence v multidimenzi živosti". Jeho dílčím cílem je dovést člověka do stavu Celistvosti (Galaktický člověk) - a umožnit skrz tuto komplexnost překonat smrt, zapomnění a nekonečný kolotoč nových začátků - tedy přesně ty dispozice, které trvale Model Spasitelský blokuje skrz program Vzestupů a Pádů. 

 Tyto Modely jsou součástí Projektu ČLO-věk a z jeho zdrojové zóny v jádru Galaxie MD se "pokyny" k instalacím spouštějí....automaticky, ale za touto automatikou jsou miliony roků práce bytostí, které se prezentují jednak jako lidské, většinou však jako kolektivní tvůrčí vědomí různých civilizací a entit. Propojení do křemíkové zóny řízení znamená, že starý Model, postavený na odvádění povinných desátek emoční energie pro podporu svého vůdčího egregoru, je postupně nahrazovaný Modelem, kde naopak Systém podporuje energeticky a informačně každého, kdo je do jeho sítě GaMa-NET napojený skrz ÁRIA kód Jedinečnosti. Bytosti (lidé a další formy života) tak mohou plně rozvíjet svůj tvůrčí potenciál (Mistrovství). 

 Portálem SYRINX proudí energo-informační podpora pro změny v programovém nastavení starého Modelu existence, hlavně v oblasti jeho nosného motta, kterým je aspekt řízení skrz vyděračská nátlaková centra, která už dávno člověku nejen že neslouží, ale účelově ho shazují do zájmových kruhů neperspektivy - skrz všechny možné páky, aplikované na společnost obecně. Možná jste si v poslední době všimli, že tzv. pastýři přitvrdili - je to podprahová reakce na nespecifický pocit ztrácení pevných hodnot dlouhodobě budovaných standardů - především v oblasti dodávky energie, kterou těží ve formě víry, oddanosti jejich autorským ideálům, strachu ze ztráty jejich přízně a duchovní, či politické nebo ekonomické podpory...atd. Zneužívají přitom přirozený lidský smysl pro morální kodex, založený na lásce, slušnosti a vzájemnosti. Je to obecný trend ve všech oblastech života. Tyto anomálie tlačí na naše vnitřní archetypální osnovy životního plánu a vyvolávají stres i depresi. Jde ale o fantomové efekty systémových změn a jak tímto oknem projdeme, budou povolovat. Vystřídají je euforické stavy - jako když dlouho jedeme na plný plyn v nepřehledném provozu a když se dostaneme z dopravní zácpy na volnou komunikaci, tak ještě chvilku metabolizujeme vyplavený adrenalin a jsme hyperaktivní. 

 SYRINX je mytologická nymfa, o kterou se ucházel bůh stád a pastýřů PAN. Syrinx ovšem o rohatého divokého boha nestála a aby mu unikla, požádala Dia o ochranu - ten ji proměnil v rákosí. Pan si ze žalu vyrobil z jeho stonků píšťalu, kterou dnes známe jako Panovu...

...tu melodii slýchávám vysoko v horách, hraje ji vítr na varhany skal...

 Panova flétna je jedním z nejstarších hudebních nástrojů - podle víly se jí také říká "syrinx". Tento pojem se vztahuje na vzestupnost zvuku tónů (crescendo), které vyniknou hlavně v té větší variantě komplexu píšťal - tedy u varhan. Syrinx je také anatomický pojem - jde o ptačí ekvivalent hlasivek, který jim umožňuje vyluzovat zpěv. 

 Volacím klíčem pro příslušný křemíkový multiplex je arianský jinotaj ze hry Posvátný Labyrint:

PANI-Cha seče Kia
daže fiema nasta * daže Nostra-Mia

 volně v překladu znamená:

Zastav záblesk Hvězdy a na tom paprsku obletíš Svět

 Portálovou kompozici doplňuje báseň, kde se všechny ty asociační vazby prezentují v abstraktním pocitovém komplexu:

Kouzelným tónem psaná
v korunách olší
v rákosí
v dlaních vody doušek
Tajemství kousek
lehký tanec víl
nektar, co Moudrý pil
mihotavé chvění řas
šeptanda uvnitř nás
krešendo Času
Panova Hlasu

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017