Jdi na obsah Jdi na menu

TAJŮ-PLNOST

 Motto:

...když Sen se snoubí s Realitou nečekaným Svazkem a Skutečnosti rozkvétají Snovou Nádherou
...když jedeme na Plný Plyn a Čas se zastaví v třepetavém Pocitu Vzrušení
...když zvedneme Zrak a užasneme nad Rozměrem Prostoru, který se náhle otevřel do Zorného Pole našeho Vnímání

* * *
Laka-bia Šarkta-da
Mia, čenza, Vela-Dra
Tycha-dia Bela * Nága Šia-cela

* * *

 Legenda:

 Energie nyní jedou v hodně "abstraktním" módu - tj. symbolika, kterou nabuzují fantazii, inspiruje spíš k abstraktnímu vyjádření - jako je umělecká tvořivost - než-li k vyloženě praktickému užitnému dílu. Jde o potřebnost posílení této oblasti prožitků - to v rámci propojování levo-pravé hemisféry do vyšší schopnosti mentálních skenů Energo-Informační Podpory, které se nám momentálně dostává.

 Pod-titul: Když Pohár přeteče...

 Znamená určitý moment doběhu entropie spojitých systémů, které zásobují proces Transformace Kolektivního Vědomí podněty ke zpracování. Nejde o přetečení "trpělivosti" nebo jiného výlevu afektu - ale o dosažení potřebné "hladiny" těch, kteří se podílejí na odkrývání utajovaných záležitostí nejrůznějšího charakteru. Smyslem není "CO" bylo utajeno, ale "PROČ"... Komu/čemu to sloužilo a jak to ovlivnilo celospolečenské chápání souvislostí vlastních Životů i celé lidské historie. 

 V nejbližší době se tedy zřejmě uvolní vetší množství "skandálních" informací, které budou mít i kompromitující charakter. I mezi Elitami a Šedými Eminencemi jsou lidé, kteří nesouhlasí se způsobem, jak se nakládá s informacemi, důležitými pro celou populaci - a jako tomu bylo mnohokrát, z jejich středu k uvolnění dojde. Tentokrát by to mělo být na serioznější bázi - tj. žádní Plejáďané, co vyhnali Šedáky z podzemních základen a jediným "potvrzením" pravosti takového sdělení je odvolání se na channelovaný zdroj z mimozemské lokality. Lidé čekají na relevantní "uvěřitelnost", která je založená na kompatibilní pravděpodobnosti - tedy která sedí do souvislostí faktického charakteru. Některé události už ovšem nelze fyzicky doložit - jsou dávné a indicie se ztratily - ale logika souvislostí (fraktalita obsažnosti v množinách podobností) vždy vnímavým lidem napoví, jestli je sdělení možné a akceptovatelné jako verze skutečnosti. Ty detektory "pravosti" máme v sobě - každý si takto filtruje příchozí informace - svým originálním specifickým způsobem, svými ověřenými metodami. Potřebné je nejen se nadchnout závanem "skandálnosti" a možného dopadu takové "bomby"do veřejného mínění - ale myslet - spektrálně, mentálně i intuitivně vnímat asociační řady, které sdělení evokovalo a které nám ukazují směry dalšího hledání souvislostí (metody Fuzzy-Logic). Nepohybovat se jen na "atraktivním" povrchu Energo-Informační struktury takového info-servisu, ale ponořit se do hloubky = nacházet stopy motivací, osobní účasti autora, jeho pohnutky, které promítnul do specificky seskládaných slov a větných spojení. To jsou Okna - dokořán otevřená do našich Duší - stačí se správně podívat a obraz je ucelený - nic se neschová. 

 Dnes jsem k tomu tématu psala několik komentářů na vlákno diskuze pod článkem K-ARA-K - některé citace tady zmíním - celá konverzace je v odkazu - doporučuji si ji projít, je zajímavá a stále pokračuje.

 Podnět: "...Kto a s akým zámerom natláča človeku neistotu? Kto urobil človeka závislým na peniazoch? Kto berie človeku vzdelanie? Nie je základná vlastnosť človeka odovzdávanie múdrosti aby prežil rod?"

 Reakce: "...člověk člověku to dělá - lidé lidem... Systém je tak nastavený, že vytváří prostor pro aplikaci Moci - a to v jakékoliv podobě, tedy i v té "surové", stahující jednotlivce, i celé národy, do osidel, ve kterých pravidla diktuje menšina sympatizantů s tím, kdo vykazuje nejvyšší míru autority. Nezáleží, jestli si ji upevňuje násilím, vydíráním nebo "laskominkami", na které účelově vytváří závislost. Ano - je tam i úplně opačný podtext - který hraničí se Stockholmským syndromem - mnozí lidé jsou tak "uchváceni" svými modlami, že nevidí, neslyší a udělají cokoliv, aby jejich vůli dali tvar. Je to tím, že systém Hierarchie "zmutoval" do podoby, kam neměl...nebylo to tak v plánu - v Projektu Člověk. Samozřejmě - stupně odpovědnosti a tím pravomocí existovat musí - ale aby tam byl uplatněný princip fraktality = vyšší celky jsou součtovým polem těch všech menších, které tvoří množinu skupin tématicky v takové podobnosti, aby byly do součtování kompatibilní. Česky: lidé na vyšších mocenských postech mají promítat skrz svůj mandát součtovou vůli lidu ( zaměstnanců, příslušníků komunity, národa, státu...atd.), nikoliv na základě vůle vyšších (většinou hlavně duchovních a Zemi hodně vzdálených) samozvaných entit. To je základ nezneužité demokracie, která se vytratila. Souvisí to s dávnými časy, kdy si lidstvo "zvykalo" na nové podmínky na planetě Zemi. Do té doby nezažili ve vývoji takový formát odpovědnosti za svoje cesty životem. Nic se nedalo vzít zpátky, všechno se ukládalo do paměťových polí planety a nikdo nic nepokazil úmyslně bez následků. Kauzalita je součástí projevených skutků. Atlantští "mágové" se to snažili vyřešit oklikou - aby nenarušili rovnováhu vesmírných sil v prostoru toku časové vlny (zákony zachování hmoty a energie), vytvořili virtuální kyber-prostředí (Lemurii), kde se holograficky modelovaly "předlohy" pro zhmotnění kolektivních představ. Postupně se to zvrhlo na obou stranách. Lemurii obsadila enkláva kolektivního egregoru, kterou z dalekého, hlubokého vesmíru přilákala vůně lidské mentální energie a její neomezené možnosti "tvarování". Tomuto parazitickému Vědomí (egregoru) jsme dali zelenou všichni a někteří v jejím rytmu šlapeme dodnes. Sídlí v duchovních sférách systému Hierarchie a svoje plány našeptává "shora" těm, co prahnou po Moci. Ti jsou jeho nástroji tady na Zemi. Je jedno, jestli ta touha po moci vyvěrá s Ega nebo jeho duchovní "probuzené" verze - tj. Super-Ega. Teď probíhá "boj" o Lidstvo - o naše Duše. Je nám podbízený tzv. Vzestup, kterým bychom (opakovaně) zazdili cestu k sečtení hmotné vrstvy v Oktávě dimenzí do celistvosti pro spektrální vyjádření člověka v pásmu 3D - 5D...bez nutnosti smrti, narození (pokud bychom jednotlivě nechtěli nadále střídat osobnosti)... To jsou věci, o kterých roky píšu - ale moc lidí tomu nerozumí, je to hodně jiné, než klasický transformační servis - na srozumitelnosti pilně pracuji...."

 "... psala jsem to už před dvěma roky - tehdy došlo k určitému "průlomu" v Kolektivním Vědomí lidstva - a kataklyzma, která opakovaně v minulosti doprovázela spojitou vůli lidí "vzestoupit" (zpět) do cirkulace v nehmotných sférách vyjádření (ohraničená 5D - 6D Oktávy dimenzí Živosti - viz podrobný popis na stránce Honzy Koňase) - už nehrozí. Ten bludný kořen jsme překročili a můžeme pokračovat v přirozeném vývoji vstříc vyššímu stupni celistvosti - tj. do intencí Galaktického Člověka. Však čteš moje texty, tak jsi informovaný. Vyhledám ti ten článek, kde jsem to popisovala (ten rozhodující okamžik, kdy jsme zažehnali vynulování paměti zemské noosféry, co takové globální kataklyzmata způsobuje - přeživší trosky lidí pak začínají s minimální podporou kolektivních zkušeností). Jak u někoho slyším, že je vyslancem vyšších Světů, které řídí pomoc lidstvu s osvobozením se z "vězení" 3D reality na Zemi - tak zpozorním. Ono se to má tak, že ta duchovní hierarchie, která už tisíce let "nezákonně" řídí vývoj lidstva (není to soubor našich vyšších Já v paralelních projekcích, jak by správně mělo naše vyšší vedení vypadat), využívá lidských slabostí k vytváření přenosových kanálů pro servis takových pokynů, co mají za účel lidstvu zabránit v transformaci do celistvosti Galaktického Člověka. Ten má totiž jinak uspořádanou energetiku a chápe souvislosti v mnohem větším záběru vazeb. Takoví lidé se již nedají postrkovat podprahovou frekvenční cestou (uměle navozeným změněným stavem vědomí) a kolektivní potřebnost vnímají z perspektivy vlastní vůle, vlastních přání a záměrů. Proto nesouzním s Cobrou a ani např. s Féwou. Nejde o ideály, které přednášejí a na které se všichni lehce chytnou - jde o vzorce uvnitř jejich sdělení - o podprahovou navigaci k schématům myšlení a hodnocení, kterou jim po dálkových linkách sype cizí jino-zemská a jino-dimenzionální entita. Moloch Egregoru Moci sídlí v jemných světech sub-prostorového charakteru. Svoji vůli může prosadit jen skrz inkarnované (vtělené) "agenty", kteří tady plní svoje mise. Není to nová pozice, jsou to tisíce let trvající infiltrace do našeho kolektivního vnímání toho, jak má naše cesta vypadat. A většina z nich tomu upřímně věří a dává do toho celé svoje srdce... ono by to totiž jinak ani nemělo ten patřičný efekt... Ale je právo každého mít svoje ideály a svoje názory na smysl života a jeho růst. A je právem a povinností každého filtrovat svoje informační zdroje a nést odpovědnost za to, co vkládáme do veřejně sdíleného prostoru... Tak to je..."

 P.S. Zmiňovaný článek je ze září 2016 a publikovala jsem ho pod názvem NEO-N.

 taju-plnost3-neg-mini.jpgtaju-plnost2mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice