Jdi na obsah Jdi na menu

TAU'RIS

 TAU'RIS je koncentrací energií, které v těchto dnech přicházejí ze vzdálených prostor kolektivní paměti, která je v disku Galaxie lokalizovaná v souhvězdí Býka - TAURI. Také aktuálním astrologickým znamením je právě BÝK a v symbolickém smyslu je tato vesmírná kvalita energie párovým "mužským" prvkem Galaxie MD, která nese symboliku jeho "ženského" aspektu = vesmírné krávy, která "rozlila" mléko do krajiny svých "dětí" - miriád hvězdných soustav - pro které je Pastvou Poznání i Elixírem Života. V "rámu" obrazu souhvězdí Býka nalezneme mnohé tradiční duchovní zdroje - například Plejády nebo Aldebaran. 

 Magie přelomu dubna a května, kterou slavíme jako Valpružinu čarodějnou noc - má MOC tyto energie zesílit a pomoci nám vytěžit z nich maximum toho Poznání pro Život - v soukromém okruhu i celospolečensky - v obecném smyslu. Osobně nesdílím podezření, že jde o černé magické rituály, které "oslavují" upalování čarodějnic inkvizicí v temném středověku. Každý je těmto symbolům a jejich vlivu vystavený a každému to evokuje jiné vize a srovnávací zkušenosti z hlubinných vrstev té genetické paměti, která nese Transformaci. S tím probíhá také očista Duše = od programů, které si ve své hvězdné historii nastřádala a které rezonují z podvědomí do pocitů a prožitků obrazů - Příběhů, které částice paměti každému z nás nesou. Jsou výzvou - k důkladné reorganizaci Hodnot - což je proces, který v současnosti kulminuje. Jde o dozvuky proměny starých schémat cítění a chování - o poslední pochybnosti a nedůvěru v dobrý "konec" věcí - starostlivost, zda Naděje neztratila Sílu a dynamiku v událostech, které si spojujeme s Transformací kolektivního vědomí, či s ukončením funkčnosti starého matrixu a začátkem nové "Éry Svobody a Rozkvětu" (NUNTI-SUNYA).

 Několik předchozích Portálových Oken bylo ve znamení velmi hustých a emoce dráždících energií. Tyto sice stále plynou do našeho prostředí, ale nabývají čarovné magické hravosti - nevyvolávají v nás již další stísněné dogmatické efekty, ale převracejí vážnost situace do už jinak nastaveného systému "Víry". Z kleští předsudků a podivných nařízení, která ztratila opodstatnění již velmi dávno - se konečně prodíráme ke Svobodě "vyznání". Nejen takové, kterou legislativa upravuje jako svobodu zvolit si ideologii nebo náboženský směr, ale k uskutečnění svých niterných představ o vlastní duchovní i životní pohodě, smysluplných aktivitách, které nebudou zatlačeny těmi nesmyslnými, co nám braly veškerý čas i energii a zanechávaly hořkost povzdechu, že snad někdy dojde i na ty Sny a Touhy...až udělám toto, až odevzdám tamto, až dokončím tuto povinnost a až-až-až... Věci se nezmění okamžitě - lousknutím prstů - ale pohádkové samozřejmosti už pro mnohé z nás začínají být reálným základním standardem existence.

 Název Portálové anomálie TAU'RIS má opět hodně rozmanitou základnu. TAU'RI je PÁTÁ-RASA = LIDSTVO z planety ZEMĚ (TAURI), známá ze seriálu Hvězdná brána SG-1. Tento pojem pochází z ÁS-GARDU - od bytostí civilizace ASGARD - kterou tvůrci seriálu vykreslili jako pozitivní "šedé" ET, kteří figurují v našem podvědomí jako inovovaný archetyp ANIMA - v podobě prvotního ZLA - jako ALIEN-ZETA'S...kódová přítomnost této negativní vesmírné entity, uvolněná z kolektivního vědomí Vyšší Mysli Egregoru Moci, byla příčinou některých zvláštních reakcí na popis předchozí Portálové kompozice RO-ZETTA. Jde o jedno z vláken souvislostí - kterých tam je velké množství a polaritní značení každému dáváme my osobně - jak nám "káže" zkušenost a osobitá orientace ke smyslu bytí obecně. 

 TAU-IRIS, od kterého pochází spřežka TAU'RIS, je "časová-brána" - duhovka spektrálního zobrazení zúčastněných energetických kvalit s náznakem magičnosti - ve smyslu překvapivých neočekávaných vlivů, které vnesou pozitivum do našich všedních dnů. 

 Řecké písmeno TAU má numerickou hodnotu 300 a ve fyzice se používá pro označení mikro-částice hmoty s názvem "tauon" (TAU-ON). IRIS je také pojem ze seriálu Hvězdná brána - jde o ochranný štít portálu HB, který bránil vstupu nezvaných "hostů". 

 Navazování jednotlivých Portálových sekvencí do "oken" gravitačních anomálií, která se otevírají specifickými volacími klíči (některé z nich se mi daří "zachytit" a interpretovat) a kterými k nám proudí transformační energie pro instalace nového Systému Podpory Života, bude probíhat i nadále. Květnové a červnové hvězdné konstelace však slibují změnu jejich emoční stimulace v oblasti našeho intuitivního skenování spiritu informačního pozadí reality. Mělo by dojít k posunu do "exotičtějších" kvalit vnímání - to znamená do nadstavby, kterou jsme dříve prociťovali jen výjimečně (pokud vůbec)... Přinese okamžité vizualizace dopadu našich zamýšlených rozhodnutí ve škále možností, které bychom dříve vůbec nebrali v potaz - jde o vyšší aspekt aplikace "hlasu" svědomí = 

"S vědomím toho, co moje chování vyvolává v rozsáhlém okruhu projevení, kladu na čistotu svého Svědomí nové nároky".

 Tato věta je také volným překladem arianského volacího klíče, který je součástí Portálové kompozice TAU'RIS. Je to úryvek z návodu ke hře Posvátní Labyrint:

Alta-mira * Sicha vira
TAU-RIA sičem Kia
PAN-če Kora * vacha Zora

 K události - nebo situaci - které se vodítko pro hráče týká - dochází tehdy, když svého avatara dovede k okamžiku, který ho postaví před vstup do prostoru, kde je skrytý dříve nedostupný "poklad". Tato věta je pak klíčem (vstupním heslem), který pokladnici otevře. Správnost jeho formulace současně uvolní hodnotu pokladu k okamžitému používání. V naší lidské doméně - v procesu Transformace - jde o uvolnění té části genetické paměti, ze které přitečou kódové sekvence pro uvolnění "blokovaných" částí DNA - a toto pak naši genetiku postrčí opět blíž k dosažení formátu Galaktického člověka. Pojem "blokované" části DNA je potřeba chápat tak, že nejde o to, že by nám ty schopnosti někdo úmyslně a zlovolně "uzamknul", abychom na ně nedosáhli - nýbrž jako před-instalované kompatibility pro možnou aktivaci schopností v okamžiku, kdy se další vztažné soustavy poskládají do celistvosti a to uvolní cestu k jejich využívání. Představme si to jako auto ve standardní výbavě, kde ale výrobce před-instaloval výstupy pro eventuální připojení nad-standardních komponentů - jako např. multimédia a jejich hardwarové prostředky...

 Doprovodná báseň dokresluje abstraktní rovinu komplexu:

Je modravý Přísvit ráno
Dechem nocí chladivých
Dotykem Křídel motýlích
jak ve starém Svitku psáno.
Je Stříbrem Rosy ranní
to Pradávné Lásky Psaní
klubíčkem tichého Štěstí...
To Záře na Obzoru věstí

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017 

Dodatek: 

1. Mějme na paměti, že hodně současně vnímaných obav - nebo podezření z možného napojení na manipulující složky ovládání mysli (v globálním měřítku) - už vlastně neplatí. Šablony starého Modelu evoluce plynule vklouzávají do nových, které se pro udržení stability celého kolektivního vědomí nazývají stejně, nebo podobně - mají už ovšem úplně jiné funkce. Tyto lehké rozdíly v odstínech podstaty jevů v naší bezprostřední blízkosti lze velmi lehce přejít a špatně si věci vysvětlit. Buďme proto bdělí nejen v myšlenkách, ale i v pocitech a snažme se využívat celou dostupnou škálu smyslů - v rovině real, psi i para...

2. Pro pojem "Systém Podpory Života" srovnej prostředí, kde se také používá - například v kosmické lodi nebo v podmořském plavidle - jde o soubor zajištění základních lidských funkcí, jako dýchání, zásoba potravin, energie na vytápění nebo osvětlení...atd. a pak se zeptej: Je to pro člověka, pohybujícího se ve hmotném těle a ve hmotné realitě potřeba? Myslím, že jednoznačně ano. Kdo myslí, že nikoliv, pak uvažuje v intencích svojí nehmotné existence = mimo tuto (nebo jakoukoliv jinou) inkarnační projekci a pak tentýž Systém Podpory Života "reguluje" sektory vlivu duchovního vedení (egregoru řízení evoluce) - i když v nesrovnatelně luxusnějším vybavení, než jsme na Zemi navyklí. Dokud nebudeme uvažovat z pozice Celistvosti = za všechna svoje "těla" a "projekce" v poli multi-osobnosti (všech svých JÁ) a z tohoto úhlu hodnotit dispoziční prostředí pro vyjádření a klást požadavky na jeho vybavenost - bez ohledu na dimenzi nebo vrstvu živosti, kterou považuji za momentálně dominantní - tak se do vlastností Galaktického člověka nenasuneme (sekce DNA zůstanou uzamčené, dokud vztažné soustavy nebudou v harmonickém obraze vyváženosti) - přistupovat k sobě jako k multi-dimenzionální bytosti je toho základem. Cílem je cestovat Galaxií s komplexností svého bytí, sbaleného do energo-informační mřížky ÁRIA osobního kódu - tedy se všemi svými těly i osobnostmi - do jakékoliv hustoty realitní matrice světa vyjádření. Překonat "prahovou" nutnost Smrti a vytahovat si rozhraní pro vyjádření života jako "šaty" z informačního kufříku svého cestovního zavazadla. 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017