Jdi na obsah Jdi na menu

TELEMETRIE

 …aneb dálkový přenos dat…

 Propluli jsme rozsáhlou gravitační anomálií, která nám zpestřovala život posledních několik dnů – stála nás pěknou řádku prasklých žárovek a opakovaných cest k vypadlým jističům, nemluvě o fyzické i psychické zátěži, kterou jsme každý ustáli se sobě vlastní mírou odolnosti vůči elektro-magnetickým vlivům prostředí. Telemerie, kterou jsme po dobu trvání jejího vlivu přijali, obsahovala obrovské množství dat, která se delší dobu koncentrovala v prostoru Sluneční soustavy. Jejich původ je z několika zdrojů v Galaxii – především z hvězdných soustav Síria a Severní a Jižní Koruny. Jde o specifická úložiště Pamětí, které mají vazbu na naše dávné působení v jiných schématech civilizací, v jiných galaktických časových pásmech. Jsou to „utajená“ depozita původního genofondu Lidstva, která nebyla kontaminována parazitickými entitami, které nyní ovládají evoluční model Hierarchie a jeho systémový matrix = prostředí, ve kterém se pohybujeme už nějaké to tisíciletí. Je to pro nás jako dostat infúzi kmenových buněk – do vrstev noosférických struktur našeho Kolektivního Vědomí. Tyto paměťové celky jsou zdrojovými kódy DNA v té verzi, jak byly vloženy do původního Projektu Člověk. Souhvězdí Severní Koruna je mytologicky čelenkou ARIADNY = ÁRIA-DNA, Jižní Koruna je její protipól ve smyslu rovnováhy polarit a Sírius představuje symboliku PSÍ-faktoru, který nese „klíče“ k aktivaci přijatého balíku dat. My je ovšem budeme vybalovat a zpracovávat pomalu, „s rozvahou“ – tak, jak se budou měnit součtové hodnoty pro instalace – na základě spontánních pokynů z prostředí Kolektivního Vědomí - při završení nadkritického množství požadavků ve spektru sledovaných témat, souvisejících s aktuálními fázemi transformačních procesů. 

 Tyto změny v zemské noosféře doprovází mírná geomagnetická bouře, která vrcholila o víkendu – sluneční aktivita ale nebude narůstat – „dny chaosu“ prozatím skončily a čeká nás období relativního klidu, které ale trochu „okoření“ 1. října úplněk v Beranu. Expozice novými stimulanty v rovině genetiky může mít také nepříjemný, až dramatický, průběh – záleží na objemu a rychlosti změn, které si ovšem sami příliš korigovat nemůžeme, protože jde o řetězové mikro-události v kvantovém poli naší DNA.

 Pro přiblížení dané „problematiky“ - abychom pochopili podstatu genetických změn a důvod jejich potřebnosti – cituji z textu Oty Veselého, který vydává na pokračování seriál „Třetí světová válka – kdo stojí proti lidstvu“ – celý článek naleznete na jeho fb profilu a předchozí epizody na jeho webu „Celostní vzdělávání“:

 „…Naše DNA je z 97% uměle vytvořená a vložená parazitická struktura

 Vysokofrekvenční varianta Země má k dispozici hojnost volné energie a všichni v této realitě ji mohou absorbovat přímo a nikdo nemusí zabíjet ostatní kvůli potravě. Proto jsou nám zatajovány obrovské zdroje volné energie lehce dostupné všem, protože by to byl konec ropného syndikátu, ale zejména konec vyživování Archontů nízkofrekvenkční energií, vytvářenou nedostatkem a utrpením lidí. Tam, kde není zabudován projev strachu a nedostatku jsou vztahy mezi živočišnými druhy velmi odlišné. Z podvědomých vzpomínek na předešlou realitu pochází příběhy o lidech žijících v harmonii s divokými zvířaty a o lvech žijících vedle sebe s jehňaty. Pokřivená kopie Země nemá k dispozici původní vysokofrekvenční energii a vyrovnává se s tím tak, že je energie konzumována v holografické formě jako zvířata a rostliny. Jednotlivé druhy se musí chovat přesně tak, jak jim to předepisuje program. Nemají na vybranou. Jejich chování a vnímání řídí program.

 Fantomoví lidé fungují podobně až do té doby, dokud se neprobudí z archontského přeludu a naše "Nekonečné vědomí" nezíská nadvládu a kontrolu nad do nás vloženým nízkovibračním programem!

 95 až 97% naší DNA tvoří nekódující část DNA – „intron“. Vědci zjistili, že tato část naší DNA nefunguje jako stavebnice života, a že dokonce působí jako blokátor, inhibitor či přímo parazit s funkcí zablokovat evoluční vývoj člověka. Tato nekódující část DNA byla uměle implantována do našeho organizmu. Navíc introny, když vnitřně vyhodnotí, že jsou v ohrožení odstranění, tak spustí program, který začne produkovat rakovinu a likvidovat svého nositele. Tak Archonti podminovali naši DNA, a pokud bychom se snažili odstranit vložené programy (nekódující část DNA) tak je spuštěna likvidace lidských nosičů. Naši prapředci měli schopnost komunikovat se svým vyšším „Já“, ale my jsme o tuto schopnost přišli, také kvůli nekódované části DNA. Na toto téma dlouhodobě provádí výzkumu známý gnostický vědec dr. John Lash.

 V souvislosti s nastíněnými informacemi musíme zmínit důležitost filozofické a esoterické aktivity výzkumníka Carlose Castanedy, antropologa jihoamerického původu. Během svého osobního výzkumu, se setkal s bizarním člověkem, šamanem, který vystupoval pod jménem Don Juan Matus. Tento muž počal Castanedu krok za krokem zasvěcovat do podstaty zvláštního světa, který se nachází mimo naší realitu a do problematiky existence neviditelných energetických parazitů, kteří jsou schopni cíleným způsobem manipulovat vědomím lidských bytostí. Informace o existenci těchto metafyzických parazitických entit se nachází v mnoha náboženských textech a filozofických spisech. Tyto informace se staly pevnou součástí raného gnosticismu a pochází od různorodých magických kněžských skupin. Ve svých esoterických traktátech dr. John Lash hovoří o velmi chytrých metafyzických, námi smyslově neviditelných entitách, které se nazývají „Archonti“. Jejich aktivity nebyly zaznamenány pouze na naší planetě, neboť se vyskytovali a vyskytují na mnoha jiných světech. Podle prastarých materiálů, jejichž zdrojem byly informace zjevně mimozemského původu, se tyto síly zrodily z "chyby", která vznikla během prvotních fází tvoření našeho Univerza a v průběhu působení virulentních sil chaosu.

 Když se zaměříme na Castanedovi "létavce" či na Lashovi "Archonty" zjistíme, že tu máme co do činění se zvláštními entitami, jejichž přirozenost není hmotné povahy, tedy alespoň ne v našem 3D prostředí, a začíná se nám rýsovat, kdo je příčinou pokřivení naší reality a udržování chaosu a negativity na naší planetě.“

 Tyto poznatky korespondují s tím, co jsem uváděla o rozlezlosti Egregoru Moci a o kontaminaci jeho schématy ovládání, která máme aplikovaná až do samotné DNA a takto je z generace na generaci přejímáme a předáváme dál. Tzv. stavy „prozření“ jsou efektem fungování vyšší složky imunity – naše světelné tělo neustále opravuje - na základě vazeb na zdroje Hvězdného Vědomí, kterého jsme v bytostné (nad-duchovní) rovině součástí. Je to ale začarovaný kruh „boje“ s virovými programy, kterým jsme v realitě zas a znovu neustále vystavováni. K uvolňování podpory z genofondů Galaxie dochází už několik let – krůček po krůčku se naše genetika regeneruje a zbavuje implantovaných sekvencí ovládacích programů. Je to běh na dlouhé trati – ale s ohledem na to, že jsme ten proces vůbec dokázali nastartovat, je veliká šance, že to dotáhneme ke zdárnému výsledku.

 telemetrie.jpg