Jdi na obsah Jdi na menu

TESTATIKA

 …čili nástup „volné“ energie…

 V diskusích pod články, které jsem v poslední době publikovala, se rozvinul dialog o tom, jaké dnešní doba otevírá možnosti – mimo jiné na poli spotřební energie. Myslím, že máme dobře našlápnuto tu „Teslovu“ energii konečně začít využívat. Všechno spěje k bodu, kdy nebude jiná cesta = tlak na green deal, uhlíková stopa, neakceptovatelné zdroje těch surovin, které zatím využíváme, nedostatečnost jiných zdrojů energie, které by je nahradily. Je to také součást procesu globální transformace - dobrovolně a bez nože pod krkem by Elity nikdy neuvolnily ty technologie, které volnou energii umí čerpat a které jsou utajované. Snad se dočkáme. 

 Ovšem vstoupit do pole "volné energie" znamená vstoupit na určitý stupeň Vědomí - protože jde o čerpání energie z jednotného informačního pole, které je "rozložené" v sub-prostoru, stejně jako Vědomí. Jde o původní primární "soběstačnost" = nezávislost na vnějších zdrojích energie. Pro užitné účely (přeměnu energie na práci strojů) je potřeba propojit Vědomí s inteligentním záměrem - tato Vize pak vytváří program pro chod strojů a zařízení a ten program je zásobovaný energií informací, které s tou vizí ladí. Tohle je opět "fraktální" - takže způsob čerpání volné energie lze "zobecnit" (zautomatizovat) na bázi univerzální Vize, která spustí tok energie z rozhraní informační sféry (informační body prostoru = jednotky informací). 

 Čerpat energii z tohoto nulového bodu a pak ji rozvádět do sítě - znamená zaplavit Vědomí nepřetržitým tokem informací. Otázka zní: jsme na to (jako lidstvo) připravení? Asi k tomu spějeme - řekla bych, že určitá část lidí je schopná navázat komunikaci s kosmickou inteligencí v té rovině, kdy svoji spotřebu energie budeme řídit telepaticky. Nějaké generátory a rozvaděče budou jen technologickým usměrňovačem - v napojení na spotřebiče. Všichni, kdo se hlouběji zabývali volnou energií (zářivou podle Tesly), zaznamenali obrovský skok v expanzi svého Vědomí – a tam je nastavená past spasitelského syndromu, která ho spouští - za všechny lze zmínit Mehrana T. Keshe, který se spasitelstvím zápasí - a myslím, že tím odradil spoustu odborníků na poli vědy, které pro realizaci svých vizí nutně potřebuje - v dnešní době.

 K názvu článku, který jsem použila, zmíním přístroj na generování volné energie, ke kterému se pojí zvláštní příběh. Je ukázkou „duchovního“ aspektu, který tyto obory vědeckého výzkumu doprovází. Jde o zařízení, které vynalezl a sestrojil Paul Baumann, duchovní vůdce Methernitů – náboženské sekty, kterou založil v šedesátých letech minulého století ve Švýcarsku. Okolnosti zkoumání jeho přístroje popisuje připojený článek, kde je naznačeno, že jde o podvod. Ale i kdyby to podvod nakonec byl – dobře zapadá do charakteristiky doby, kterou aktuálně prožíváme.

 S transformačními procesy je spojeno mnoho kontroverzí – postupně se vrší a vytvářejí názorový chaos – dobrat se nějakých regulérních závěrů je hodně obtížné, ne-li nemožné. Ono se to ale pomalu otáčí – to soukolí dějů – a kamínky zapadají na ta správná místa, kde neblokují volný pohyb skládání celkového obrazu. Hodně svých vizí jsem musela dočasně „utlumit“, protože jim doba zatím nepřeje – například nutnost zavedení plošného „základního příjmu“. Bohužel tato idea byla dočasně kompromitována záplavou dezinformačních „studií“, které mají být součástí Plánu Elit k nastolení NWO. Účel světí prostředky – tak to chodilo a zatím ještě chodí – doufám, že nutnost uvolnění technologií na volnou energii nedopadne podobně… :-)

 testatika.jpeg