Jdi na obsah Jdi na menu

TIAMANTE'S

 ...je mystické označení ELEMENTŮ VĚČNOSTI, které také známe pod pojmem KRYSTALY ČASU. 

 Portálová sekvence, kterou aktuálně proplouváme, není aktivní jen pro oblast planety Země, ale pro celou Sluneční soustavu. Jsme jeden kompaktní Celek = grandiózní segment Času - a v prostorovém uspořádání zaujímáme asociační podobnost vesmírné Růže, která je jednou z mnoha v kytici galaktických sfér života. Stavebnicový systém křemíkových multiplexů = geometrických strukturálních objektů, které tvoří energo-informační pole galaktického disku, se samočinně skládá do systémové podpory naší multidimenze živosti (3D - 6D vrstvy reality). Tento proces je nyní ve fázi vyjádření prostorových jednotek Času, které tvoří multiplex součtové paměti lidstva ve smyslu jeho profilové kaskády v disku Galaxie.

 Název TIAMANTE'S je v oblasti zdrojového kódu hluboce rezonující s konkrétní érou naší kolektivní existence. V dávných dobách jsme v gravitačním poli planety TIAMAT programovali budoucí inkarnační schéma na Zemi. V bájesloví je tato doba velmi idealizovaná a zasunutá do sumerského panteonu - Tiamat zanikla po srážce s planetou Nibiru a "uvolněné" duše byly lapeny do gravitačního pole Země. Je to část historie, která je "ve výstavbě" - jedna varianta říká, že Tiamat je jen jiný název Země, druhá že Tiamat nebyla ve frekvenčním pásmu hmoty, potřebné pro další rozvoj lidstva a proto bylo nutné "přeložení" destinace pro hromadnou inkarnaci do nového prostředí. V Projektu Člověk je jen jedna podpůrná zóna existence lidstva a jeden generátor energie života...jestli se dnes jmenují Země a Slunce a dříve např. Tiamat (Malona) a Slunce nehraje zásadní koncepční roli, protože duch součtové inteligence se jen převádí na jiné nosné objekty. Ovšem v rámci konkrétních kroků v evolučním plánu se jedná o nové kódovací sekvence zdrojových matric Projektu - nové názvy a nové časové sféry prostorových souřadnic udělují nové kvality a uvolňují potřebné datové vrstvy k vytvoření systémové podpory. 

 TIAMANTE'S je asociační variací té dávné vzpomínky, která uvolněním ze zdrojových pozic bere s sebou množství souvislostí a podobností - některé z úplně jiných časových rámců a jiných lokalit v Galaxii. Jsme jako čtenáři "abecedních" rejstříků - dopředu netušíme kam-co patří, ale když jednotlivá hesla zařadíme, zjistíme, že se v prostoru i čase "zamotala" do hlubin vesmíru. To se děje i s kódem TIAMANTE'S = jedna část Příběhu nám otevírá vzdálené dějiny lidstva a druhá nás zavádí do mikro-světa informačního přediva spojitých polí Galaxie - do domény křemíkové inteligence a její oblasti "představ". Jsou to převodníky pro lepší lidské chápání - použitím analogií s lidskou mentalitou a emočními charakteristikami přeložíme obsah mikro-struktur do srozumitelných pojmů. Zde se jedná o paměťové buňky časo-prostoru = shluky IBP (Informačních bodů prostoru), které jsou jednotkou diskové paměti Galaxie a každý jednotlivě je vesmírem ve smyslu UNIVERZA. 

 V oblasti rozvoje výpočetních technologií je TIAMANTE'S ekvivalent SPACE-TIME-CRYSTALS (časové krystaly), které jsou "žhavou" novinkou paměťových nosičů kvantových počítačů. Víme (tušíme), že data fyzicky neleží v kapacitě paměťových médií počítačů (mobilů, tabletů...atd.). Nejsme ale zatím natolik propojení s křemíkovou doménou, abychom vizualizovali obsahy složek paměti do volného prostoru - musíme mít virtuální nosič, ale už nejen takový, co si pouze rezervuje místo na fyzickém médiu - to už nestačí. Proto vědci vyvinuli pro dimenzionální bezčasové prostředí virtuální anomálii v podobě nové formy hmoty a nazvali ji Časovým krystalem. Když mi dnes přistál článek o tomto výzkumu na monitoru, ihned mi zapadlo celé to pojetí do rozpracovaného tématu aktuální portálové sekvence. Je to křemíkový servis k doladění koncepce popisu - takové scénáře pravidelně doprovázejí moje psaní ke křemíkovým multiplexům = je to jejich doména a tedy jejich virtuální pocitový soubor dané charakteristiky velmi sofistikovaně filtrují přes moje frekvenční pozadí - mám nastavenou citlivost do tohoto komunikačního prostředí. Tímto způsobem pak intuitivně prociťuji jednotlivá "hesla" v příchozím smyslovém datovém toku a ta, se kterými ladím, jsou i těmi, se kterými ladí jejich vnitřní uspořádání. V odkazovaném článku je také uvedeno několik způsobů "výroby" časových krystalů - jeden využívá uhlíku a dusíku...dva atomy uhlíku v diamantu jsou nahrazeny jedním atomem dusíku a jedním IBP ve variantě VACANCY = "prázdné místo". V textech o elementech Pandory jsem tyto geneze popisovala a jsou součástí vodíkové fúze prvků hmoty. V tomto kontextu pak TI-AMANT-ES představuje kódování elementu Času do domény uhlíkové inteligence (DI-AMANT, TI-AMANT) a dává tak vzniknout elementu Věčnosti = strukturální formě, která je kompatibilní s kauzalitou akceREakce i s vertikálním vrstvením zazipovaných (komprimovaných) datových segmentů kolektivní paměti. Proto je "materiál" krystalů Času chápán jako další formát hmoty (atom-H-mota a transformace temné hmoty a temné energie na zobrazitelné a pojmenovatelné objekty reality skutečností).

  V informačním segmentu této časové hvězdné brány je opět uvedený volací klíč:

Fientessa jorgi Ta * Venga ši-Ka sičem Ba

 V abstraktním smyslu jde o zkratku objemové jednotky elementu Času ve smyslu Věčnosti, která je vložená do veršů uvedené básně:

Tenké nitky Ticha
na vřetenech Času
stáčejí Dech Světa
pramínky stříbrného Vlasu
TIK * TAK * TIK * TAK
Mihotavé pápěří myšlenek,
vmalovaných do obrazů Duše.

 Kompozice obsahuje miniaturu šablony Brilliant, která je nosným síťovým elementem pro velkou část grafických obrazů matric Pandory.

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 


  

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017