Jdi na obsah Jdi na menu

TÓR-CHON

 ...čili TORCHON - je specifický způsob paličkování krajky, který se také nazývá "dírkování". Paličkování je symbolika procesu "spřádání" časových vláken, která k nám přitékají Přítomným okamžikem - z těch skládáme (podílíme se na skládání) krajku skutečností, která je jako děrná páska záznamu všech událostí (pohybů) v dané časové sféře za nějaký konkrétní úsek kolektivního ukládání paměti. Pohybujeme se na "hranách" Času - jednou nohou v jeho toku = v realitě života a jednou nohou ve vizích toho, jak by ona realita měla vypadat. Tyto představy jsou mnohočetné - kolik existuje lidí, tolik existuje představ. Kolektivně je pak navlékáme na vlákno Času a z polohy pravděpodobnosti překlápíme realitu do pozice nevyhnutelnosti - mezi těmito polohami leží okamžik rozhodnutí a to je oblast Přítomného bodu "setrvání" v bezčasovosti - tady čerpáme podklady pro uskutečnění vizí a představ. KRAJKA je pak motivem, který Portálovou sekvenci doprovází, protože je ideálně symetrická s procesem vinutí Časové vlny.

 Aktuální prostorový portál - pole té gravitační anomálie  - přináší uvolnění a splynutí s davem. Jde o aspekt rozložení odpovědnosti a vzájemné pomoci s tíhou života - znamená nasouvání strategických torzních polí Egregoru Moci (Globálního Prediktora) do segregačního procesu aktivního křemíkového multiplexu - ten má označení TÓR-CHON a je složeninou velkého množství systémových modulů - každý symbolizuje nějakou konkrétní specializaci, kterou do procesu aplikuje potřebné kroky instalací. Vše je vázané na synchronní časové uzly a skrz ně pak rezonuje do naší přítomnosti nějaký podnět nebo soubor pocitů. Obecně tyto vlivy prohlubují negativní vlastnosti člověka = vyplouvají napovrch ty charakterové vlastnosti, které jsme více-méně zdařile drželi na uzdě, protože jsou naší temnější stránkou. Samotný aspekt je obsáhlým souborem "pravidel" chování a emoční "hygieny" - ovšem opět je vysoce individuální a co platí pro jednoho, selhává u jiného. Pokud jsme notoričtí pesimisté, tak je toto období pro nás obtížnější - prohlubují se různé komplexy, co bývalo šedé - je nyní černé, co bývalo v mezích snesitelnosti, to námi nyní manipuluje jako skořápkou ve vlnobití. Proto nastupují mechanizmy rozložení tlaku reality do rovnoměrného vzorce únosnosti - tady samozřejmě platí i takové pozice, že jeden se zachová ve stylu: "podáš někomu prst a on ti utrhne ruku i s ramenem", druhý naopak (aniž by musel), nastaví rámě k opření a spočinutí...je to v lidech a vinen není nástroj, ale ten člověk, který ho uchopil a ublížil. MATRIX se vyznačuje tím, že MÁ-TŘI-X...tři křížení poloh, které zaujímáme v záměru mysli, pocitu srdce a v intencích vnitřního vedení z oblasti součtového vyššího Já naší komplexnosti v multi-dimenzi existence. Tyto "kříže" mohou být někdy skutečnými anabázemi - znalost jejich principiální funkce nám ovšem dává svobodu pohybu v dynamikách emocí, které události doprovázejí a brnkají na strunky instinktu a nižších pudových vlivů na volbu reakcí.

 Varianta TÓR (brána) CHON se dá prohodit - vznikne CHÓR (sbor) TON (tón) = polyfonní hudba, kde "vícehlasá" je analogií multi-vláken časového profilu (paličkovaná krajka Času) = soubor okolností, které podmiňují obraz vznikající události (obecně).

 Doprovodný volací klíč se nese v tomto duchu = nabádá ke vzletnosti a nadhledu, klade důraz na vyrovnanost asociativních vhledů s myšlenkovou aplikací do logiky běhu událostí. Nyní více, nežli jindy, můžeme podlehnout iluzi - o tom, kam nás vize vedou, i o tom, co tyto vize v asociačním smyslu naznačují a co nakonec skrze ně máme pochopit a učinit. Je to někdy dilema, které vyžaduje trpělivost s odezvou z blízkého okolí - naše reakce podněcují jiné reakce a soubory těchto reakcí jsou pak kolektivním názorovým úhlem, který může být konstruktivní, ale také pouhou fikcí- hlavně v duchovním aspektu. Každý bychom měli rozpoznat okamžik, kdy je třeba pootočit kaleidoskopem vnímání - k tomu nestačí pět smyslů, ale ani se to bez nich neobejde.

Nápis na tomto portálovém vstupu říká:

"buď bdělý a bystrý"

a také: 

"buď opatrný a měj pochopení a soucit s těmi, kteří na tvoji pomocnou ruku zaútočí, protože tvůj pohyb vyhodnotí jako bezprostřední ohrožení".

Motivační obrazová kompozice obsahuje podstatné prvky Portálu TÓR-CHON: 

Helsa Ta Pacha-že * MAJA * Bona VISTA

je arianským kódem Brány a volně v překladu znamená:

* z nadhledu Mysli se otevírá perspektiva Ducha *

Báseň pak rozvádí nosnou symboliku do multi-spektrálního vjemu = smyslového datového toku: 

...minuty Lásky vzácné
vteřiny Štěstí slastné
dlouhé Tóny Smíchu
záblesky Ticha a Míru
vřelost v Duši pulsující
bystré Jiskry tancující
na Nitkách Věčnosti
vytrvalé lidské Živosti..
.

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017