Jdi na obsah Jdi na menu

TRANS-KRIPCE

 ...je symbolika aktuální Portálové anomálie, v jejímž gravitačním vlivu se nacházíme. Je to stále o genetice, o přepisech zdrojových kódů pro transformaci Kolektivního Vědomí do intencí Galaktického Člověka

 DNA je JE-DNA = jednička v důležitosti aplikací Novostí do našeho interního prostředí, kterým není jen fyzická molekula DNA a její sekvence tripletů. Okolo vláken DNA opalizují světelné kódy Sítě Života, ve které máme každý svoje unikátní místo - tzv. SUPER-POZICI. Jde o stav všudy-přítomnosti...ve smyslu kvantové fluktuace vakua. V rovině Vědomí - skrz frekvenční vzorec (FQ), kterým osciluje naše jaderná Jiskra (Bytost v celistvosti původní komplexity Zdroje, kterého je fraktální součástí) do sfér vyjádření/projevu Ducha - a dále do mnoho-osobnosti individualizovaných Životů, které tvoří pole její existence = ID-entitu....probíhá díky těmto vláknům Sítě Života neustálá výměna energie a informací. Jsou to mikroskopická kvanta vysoko-rychlostních částic Jednotného informačního pole - Informačních Bodů Prostoru (IBP), které se vezou v elementech Kosmické Mysli, kterou nazýváme Věčností. Je to aspekt fluidní inteligence, která je základem té naší - uhlíkové. Emitující energo-informační soubory Podpory našeho Života sbíráme (přitahujeme si) do aurického pole a celým komplexem "nástrojů" dále zpracováváme do formátu, přiměřeného našim potřebám. TRANSKRIPCE - čili přepis informací - je takový způsob zpracování dodávek pro Podporu Života.

 Na hmotné rovině jde také o přepis = TRANSKRIPCI kódů pro stavební prvky organických bílkovin, kde elementem proměny je báze URACIL (U-RA-CÍL). Víme také, že DNA lze "programovat" pomocí jazyka = mluveného slova - a to je velmi důležitým aspektem projevu komplexní Inteligence, kterou je člověk ve vrstvě Živosti, ve které se odvíjí jeho evoluce ve spojitých vazbách. Tvarování  DNA a aktivace tzv. Transponzonů jazykem (Slovy) - je součástí nebinárního programování v procesech sebe-organizace systémů v dimenzích projeveného Života - tedy všude tam, kde je vhodné životní prostředí, protože toto programování DNA umožňuje speciálně VODA, jako primární médium Života - respektive elementy, které obsahuje - tj. atomy Vodíku a Kyslíku - viz. Elementy Prvků.

 TRANSKRIPCE obsahuje další významová a asociační vodítka - např. SKRIPCE (SKŘIPCE) - které navigují do STAHOVÁNÍ - a to do konkrétních aktivit okolo stahování, rozbalování a zpracování informací z příchozích energetických toků. Jazyková kouzla pomocí přesmyček, opačného čtení a významových analogií jsou součástí Metody asociační symetrie, která je postavená na Fuzzy-logice = širokospektrální práci se slovy a jejich strukturálně tvarovaným obsahem. 

 Vstoupili jsme do období podzimu - v celé jeho kráse i drsnosti... Takové budou i proměny v rovině psychiky a kreativní složky vnímání světa. Může to přinést radikální změnu v orientaci na hodnoty, které jsme uznávali jako prioritní - také změny v tom, jak si přejeme trávit volný čas a kam už nechceme vkládat energii. Ony i "staré" koníčky jsou svým způsobem zakonzervované stereotypní vzorce chování. Mnohdy v některých aktivitách pokračujeme třeba z toho důvodu, že jsme si v té oblasti již vybudovali zázemí, investovali prostředky a sjednali závazky, které nelze jen tak ihned přerušit nebo zrušit. Takový je celý náš život - zabalený do konvencí nejen společenského charakteru, ale obecně. Osnova zažitých schémat jednání a navazování na to, v čem jsme silní v kramflecích, nemusí být vždy tím pravým ořechovým a často je příčinou naší vnitřní nespokojenosti a tím nerovnováhy, která může mít rozsáhlé následky v psycho-somatickém ohledu. 

 Výčet motivů, které se uvolňují z aktuálního energo-informačního zázemí reality, je víc - každý si "stáhne" (skřipcem) ta svoje vlákna - aby se mu nerozutekla a mohl je splétat do smysluplných souvislostí...

 P.S. "Lidský Faktor - znamená, že člověk vykazuje přirozený aspekt "negativity", který je proti-pólem pozitiva, které je také přirozené. V praxi jde o nedůslednost, necitlivost, pomíjení potřeb druhých, přehlížení zřejmých asymetrií v tom, co je skutečné a v tom, co pouze chceme, aby skutečné bylo. V prvopočátcích simulovaných dějů, kdy se mentálními impulzy spouštěly holografické projekce před-programovaných schémat možných reakcí na stabilní pole příčin, ve kterém se předpokládalo, že se bude člověk pohybovat, byly archetypální matrice tzv. čisté = "nekontaminované" vzorci Záměru cosi přeorganizovat a jinak vyložit do realizace. Byl do počátek expanze Vědomí, které teprve nabývalo na kolektivitě (sdílení informačního obsahu) a právě ten Lidský Faktor nese potenciál změny, tvorby a tím vytváří podmínky, optimální k progresivitě dějů (vývoji událostí). Je neopominutelný, protože je zdrojem inteligentního designu, disponuje neopakovatelnou osobitostí a silou vůle, která generuje proměnné, co dodávají nutnou dynamiku - bez ní se mentiony s aktiony nespárují a stavební prvky reality neožívají... Rozmanitost projevu je největším lidským bohatstvím (všech živých forem)...a Láska jako Motiv je jejich součtovou Hodnotou..."

 trans-kripce2-mini.jpgtrans-kripce2-neg-mini.jpg
 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice