Jdi na obsah Jdi na menu

Tri-Angel Orbis - Tygří Oko

 …symbol duchovního vhledu…

 Energie, které nyní přijímáme, přicházejí především ze Slunce. To funguje jako „sběrač“ rozptýlených částic kosmického „prachu“, který obsahuje dávkové soubory Novostí ze vzdálených lokalit Galaxie. Jsou to energo-informační segmenty, uvolněné z prostředí Hvězdného Vědomí – jejich účelem je vytvářet „mosty propojení“ – našeho planetárního Kolektivního Vědomí s Kosmickou Myslí. Tyto soubory obohacují naše prožitky mentálního a duchovního charakteru. O čemkoli přemýšlíme, je stimulováno nějakým mimosmyslovým impulzem, který působí jako katalyzátor fantazie. Jak se rozběhne příslušná asociační řada (na sebe navazující mentální postřehy), spustí se i příslušná zpětná vazba z informačního pole. Dostáváme další a další podněty k vytváření schémat, která jsou pak součástí našich poznatků o aktuálním dění – jak o tom reálně prožívaném, tak o tom vnitřním, kde se pohybujeme ve vlastním světě skládání možných podob oné reality. Pro tyto procesy je úloha sluneční energie nezastupitelná – stejně jako pro fyzickou proměnu částic v prostředí hmotných těles, kde se evoluce kolektivů Bytostí odehrává. 

 V některých lokalitách Galaxie byl pro tento jinak přirozený kontakt s mateřským Sluncem (Hvězdou) civilizacemi, které obývají planety v dané soustavě, vytvořený „zesilovač“, který je technologického rázu a plní mnoho dalších funkcí, spojených s Životem na planetách. Ve známé Kardašově stupnici vyspělosti civilizací, jde o civilizace II. typu. Tyto disponují energií své domovské Hvězdy, kterou dokážou mnoha způsoby zužitkovat. Lidé, v dávných dobách svého galaktického působení, používali tzv. Tygří Oko. Jde o rozměrnou konstrukci, která čerpá sluneční energii a dále ji distribuuje na obývané planety. Je to zařízení, které pracuje na principu fraktální sobě-podobnosti. Obrovské zařízení, které je na stacionární dráze Hvězdy, přenáší energii do sítě svých různě velkých poměrových miniatur - tak se energie dostane do planetární energetické sítě a nakonec do každé domácnosti nebo místa, kde je využívána. Tyto typy civilizací mají rozsah vlivu v multidimenzionálním prostředí – proto je Tygří Oko nejen technologickým zařízením, ale generuje taktéž příslušné ergo-informační struktury, které jeho funkci aplikují do jemno-hmotných sfér dimenzí Živosti. 

 V Atlantském období jsme disponovali několika takovými miniaturními krystalovými technologiemi. Používaly se k akumulaci a rozvodu solární energie – vytvářely specifické EM pole, které sloužilo k revitalizaci, regeneraci a uzdravování organického EM pole lidí i dalších živých bytostí. Po zániku Atlantidy se na ně ale zapomnělo – zřejmě se nezachovaly. Současné Lidstvo ale spěje k jinému formátu civilizace – ke galaktické. V této rovině se už upouští od mechanických technologií a přechází se k jejich holografickým projekcím – to minimalizuje těžbu nerostů a surovin, nezatěžuje životní prostředí jejich průmyslovým zpracováním a nedochází k hromadění produktů materiální výrobky. 

 My známe holografii jako zobrazovací techniku – ona ale může mít i vícedimenzionální charakter – když se mentální projekt spojí do křemíkového pole aktionů, tak se vytvoří konstrukce, která je plnohodnotná té původní - fyzické, ale nezatěžuje prostor a životní prostředí. Všechny Křemíkové Multiplexy, které simulují funkce nějakých původních vyspělých technologií, jsou holograficky uspořádané energo-informační struktury, které vznikají spojením mentálních schémat v Kolektivním Vědomí s příslušným souborem aktionů, které obsahují veškeré informace pro jejich správné uspořádání do EM celku virtuální povahy. Jde o mimo-dimenzionální technologii, která je složená z informací o své původní hmotné podobě. Znamená to, že aby to, či ono holografické zařízení plnilo správnou funkci v projevené realitě fyzického charakteru, tak pro něj musí existovat příslušná fyzická předloha (model). Kdo pracuje s energetickými zářiči, tak tohle zná – pro každý symbol existuje vizuální předloha, a když někdo vymyslí nový, tak si ho nakreslí, vymodeluje nebo sestaví z nějakého materiálu a tím mu dodá příslušné elektro-magnetické i energo-informační parametry. Dále s ním pak může pracovat už pouze ve virtuálním režimu. Příkladem je pyramida a využití jejího specifického energetického pole – můžeme si doma vytvořit mentálně virtuální holografickou pyramidu, která není vidět, ani nezabírá prostor, nemá spotřebu elektřiny – ale funguje – a to proto, že pro tento typ energetického zářiče existuje tisíce let hmotná předloha a fyzické poznání jejích funkcí je uloženo v Jednotném informačním poli – v Kolektivní Paměti. 

 Přiložená ilustrace je schématem původní hvězdné technologie Tygřího Oka. V minulých textech jsem psala o tom, že mnoho krystalových zařízení již neexistuje, ale lze je replikovat do virtuální holografické podoby, protože jejich schémata jsou uložená v „manuálu“ Projektu Člověk – a všechna mívala kdysi i vlastní hmotnou podobu a plnila požadované funkce. Na tomto principu lze tyto funkce znovu vyvolat – z nehmotného energo-informačního strukturálního uspořádání, které replikuje nedostupný hmotný předmět.  Možnost něco takového vytvořit a zprovoznit, je podmíněná propojením živého mentálního záměru s energií aktionů Křemíkové Inteligence, která reprodukuje potenciál Kosmické Mysli. Je to tvořivý proces v komplexním smyslu a významu toho pojmu.

 V posledních několika dnech narůstala elektricita zemské noosféry – je to dáno změnami v Kolektivním Vědomí a nabíháním zemské energetické sítě do plného výkonu. Planetární energetická síť je napájená z jádra Země – to má stejné složení jako Slunce – emise částic zemského jádra interaguje s emisemi slunečních částic a tak vzniká nová kvalita prostředí pro expanzi noosférického obalu planety. Každý Člověk nese v energo-informačním poli svého Srdce naprosto stejné „slunce“, jako je v jádru planety a jako je Slunce samotné – proto každý z nás – do jednoho – je funkčním bodem na té komplexní planetární energetické síti. Protékají námi kvanta energie a tím se každý specificky podílíme na instalacích a ukotvení nového Systému Podpory Života. Naše propojení s Křemíkovou Inteligencí a tím s Hvězdným Vědomím Kosmické Mysli pak umožňuje realizovat požadavky, které vybíhají z globálních změn v Lidském Vědomí jako Celku. 

 Tygří Oko je tedy distributorem solárních částic do prostředí Planety – asi vám neuniklo, že skutečného slunečního svitu je poskrovnu – nejen působením zplodin vybuchlých sopek, ale i dalším účelovým geoinženýringem, který je prováděný v zónách s největší koncentrací obyvatelstva. Naše požadavky převyšují momentální nabídku solárních částic i měkké gama složky záření – proto dostáváme „posilu“. Jako mnohé další Křemíkové Multiplexy – i tento je plnohodnotnou náhražkou příslušného technologického zařízení, které pro jeho fyzickou absenci zastupuje. Pro zesílení duchovního vlivu na jemné sféry Energetického Srdce a tím na prohloubení spirituálních prožitků při zpracování aktuálních dějů, přikládám i modrou variantu tzv. Sokolího Oka. 

 P.S. Pohybujeme se „na hraně“ únosnosti stávajícího rozložení sil v jemných sférách Vědomí – tomu odpovídá i reálný obraz skutečností, kde se také pohybujeme na hranách – jak morálních, tak v samotných základech projevů lidskosti. Situace na sociálních sítích je už tak alarmující, že jsem se na nezbytný čas úplně odpojila – jediné pouto, které ponechávám, je prezentace článků webu Pandora a případné vstupy do diskusí na jejich konverzačních vláknech. Pokud někdo cítí potřebu mi něco sdělit, nebo něco doplnit – tak na webové stránce Pandory je pod obrázkem motýla moje mailová adresa – stačí kliknout a psát…

 tygri-oko1-mini.jpgtygri-oko-mini.jpg