Jdi na obsah Jdi na menu

TRIPLEX

 TRIPLEX je TRIPLET Srdce - jeho KORONY...

 Jde o cíl příchozích energetických toků, které nesou ze vzdálených (v Čase i v Prostoru) oblastí Galaxie potřebnou Podporu pro další posun v procesu Transformace Kolektivního Vědomí. Je to Srdce na všech rovinách vyjádření - ve všech vrstvách dimenzí, kde se projevuje Život. Citelné změny ale probíhají hlavně v éterických a duchovních sférách vnímání = fyzicky se projeví až se zpožděním - až organizmus zpracuje modifikace na úrovni DNA, které budou efektem tohoto servisu Novostí do naší genetiky. Netýká se to jen člověka - transformací procházejí všechny formy Života a tento konkrétní krok se tedy dotýká všech Bytostí, které nesou potenciál "triplexu" (které jsou schopné reprodukce a předávání vlastní genové výbavy dalšímu, nově narozenému jedinci - podle vzorce 1+1=3) - tj. hlavně těch organických. 

 Srdce a oběhový systém jsou aktuálními změnami nejvíce zatížené (ve fyzickém smyslu). Vždycky, když budeme cítit únavu v této oblasti, vzpomeňme si na fakt, že je rozhraním dimenzí, ve kterých jsme vyjádření komplexitou naší celistvosti, že tudy proudí energie pro naše zdraví a pohodu - a bude po únavě a obavách. Člověk, který vnímá svoje tělo jako výslednici rozmanitosti své práce s energií a informacemi, které z ní rozbaluje a zpracovává do logických celků tak, aby byly plnohodnotně kompatibilní s danou realitou - s prostředím, kde se pohybuje a kde je v kontaktu skrz sdílené zóny psycho-somatické povahy s dalšími lidmi a bytostmi...ten v sobě dokáže mobilizovat sebe-ozdravné schopnosti, které podle uvážení může aplikovat i na další lidi, co jsou v nějaké tísni nebo nouzi. Všichni máme léčitelské vlohy - ale jen někteří přišli s posláním zasvětit jim život.

 Trojitá Koruna Srdce je velmi silným energetickým zářičem, který je nám kdykoliv k dispozici. Napájí naše aurické pole a podle způsobu zpracování informací = stylu života, momentální nálady, převládajících emočních stavů, smýšlení o své pozici ve světě - ve společenstvu bytostí, ke kterým příslušíme -  tj. rodiny a blízkých lidí, v zájmových skupinách, které se věnují činnostem, které nás naplňují, v profesi, místě a oblasti, kde žijeme a působíme....atd...se naše EM pole mění. Jsou to nanosekundové kvantové proměny, které lze vnímat jako opalizaci barev a sekvencí obrazců, které lze na moment zachytit. Je to jako obrazy na sítnici, kdy to, co chceme zpracovat, musíme nejdříve senzoricky naskenovat do operační zóny vlastní aury a teprve pak zaujmout konkrétní strategii přístupu k načteným energo-informačním strukturám. Kdo je citlivý na takové signály z EM polí v okolí, ten potvrdí, že existují doopravdy situace, kdy by se ty energie daly krájet a naopak, kdy jsou étericky třpytivé a objímají každého, kdo se dostane do kontaktní blízkosti. Povědomí o těchto skutečnostech pomáhá pochopit rezonanční efekt našich vyjádřených emocí - s tím, že je potřeba zohlednit, že jde o obousměrný tok a že se s těmi fenomény dá velmi dobře pracovat pro vytváření harmonizace prostředí. Mnoho lidí si totiž neuvědomuje, že hlavním rušivých elementem cítěných nerovnováh jsou oni samotní.

 Schématické znázornění toho, jak energie (a informace) proudí čakrálním systémem u jednotlivých "typů" člověka velmi dobře zpracoval Honza Koňas na svém webu Nejsmeovce.cz. Nejedná se o klasické pojetí - jak býváme zvyklí z oblastí ezoterní tradice na pokyny pro orientaci v lidské energetice, ale o celostní přístup ve smyslu psycho-fyzikálních aspektů vývojových kroků člověka v průběhu jeho dlouhodobé evoluce. Vím, že na to neustále odkazuji, ale doopravdy je málo textů, které mají takový potenciál, jako ty od Honzy (všechny do jednoho)... :-)

 Duchovně orientovaní lidé často zastávají názor, že tzv. "materiálové" necítí, netuší, nemají zrnko intuice a jsou rezistentní k vlnám změn v oblasti nefyzických rozměrů našeho Života. Je to ale veliký omyl - cítí naprosto totéž, co všichni zúčastnění, jen jejich způsob zpracování Novostí je odlišný - běží v hloubkách podvědomí - tam, kde je schovaná převažující kapacita lidského mozku a intelektuální rozměrovost vyšších stavů existence. My disponujeme celou soustavou neurálních přechodových zón - nejen hlavou, ale celým tělem zpracováváme informace - do poslední nejmenší buňky, do nejpomíjivějších elementárních částic našeho Vědomí, které oscilují neurální sítí v nadsvětelných rychlostech. Myslíme, že naše Duše, Bytostná Jiskra, či Duch Života, sídlí fyzicky v těle - např. v šišince či thymusu (brzlík), nebo v srdeční krajině solárního pletence čaker...ale je to jen část skutečnosti. Jsme mnoha-dimenzionální Bytosti - jsme Všude a Nikde - tj. v Superpozici tzv. Fluidní Inteligence. Jako je jádro atomu defakto "prázdné", jsme i my fluktuací vakua a různá uspořádání hmoty a energie jsou naše mediální nosiče pro vyjádření. Fyzická Mysl a Srdce jsou taková média a naše aurické pole je náš Vesmír = plnohodnotný tomu skutečnému, kterého jsme součástí.

 To jsou asi nejhlavnější témata aktuálního servisu z Portálové anomálie, v jejíž gravitační zóně se momentálně nacházíme. Obsahuje hodně vodítek do asociačních řad - které se projevují jako nápady a vhledy - při reakcích na přijímané podněty. Nebuďme lhostejní k těmto signálům a snažme se změny přijímat optimisticky a vstřícně - protože pohodová nálada přispívá harmonizaci sdíleného prostředí a když jsme vnitřně ready, vyzařujeme vstřícné vibrace a to se projeví všude, kam vkročíme. Život není boj - je o toleranci a pochopení, o nacházení takových kompromisů, které vycházejí ze vstřícnosti a vzájemné dobré vůle. Nehledáme jednotný formát reakcí, ceníme si rozmanitosti a svobody - aspekty, které dovolují vyjádřit vlastní individualitu tak, aby byla pro všechny přijatelná. 

 Schéma TRIPLEX má tentokrát mnoho barevných variací - pod článek dávám dvě, ale ve skicáři na Google Disku je možno si prohlédnout i ty ostatní.

 triplex1-mini.jpgtriplex3-neg-mini.jpg

  

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice