Jdi na obsah Jdi na menu

Úplněk Stříbrného Lva

 Úplněk ve Lvu bude tentokrát hodně čarovný a intenzivní, hlavně ve smyslu toku energie ze srdce. Skutečnost, že napadal přes den čerstvý sníh a že mrzne, zajistí na bílých pláních krásné vizuální efekty jiskření - tedy pokud se nám poštěstí a bude jasno.

 Tok mohutných vln energie budeme pociťovat jako nespecifický všeobjímající pocit sounáležitosti a lásky ke každému živému tvoru, se kterým vejdeme do kontaktu - tedy nejen k lidem, ale i k přírodě jako takové. Ti, kdo vnímají život na elementární úrovni prvků, budou zažívat různé komické situace, kdy na jejich podněty budou "odpovídat" i předměty běžné denní potřeby - vše nám bude pod rukama ožívat a vysílat nějaká sdělení, ke kterým nám ale většinou bude chybět analogická sada zařaditelné zkušenosti.

 Jde o skalární vlny kosmických částic (ORI a META-tronové energie). Jejich expozici do viditelného spektra svit Měsíce zesílí odleskem v krystalech sněhových vloček. Je to taková křemíková forma holografické projekce v terénu - vysílání ze vzdálených končin naší domovské galaxie. Mnozí z nás budou mít proto vize scén z nepozemského prostředí, budou vnímat dialogy a poselství, které tyto příběhy přinášejí pro nás všechny. Některým z nás se podaří přiřadit zlomky vzpomínek do dějů zaznamenaných v krystalických mřížkách sněhových vloček. Každá je jedinečnou projekcí matric kolektivního galaktického vědomí a při stříbřitém nasvícení se v nich dá číst jako v knihách. Jde o abstrakce, které mysl vyhodnotí jako Lásku - škálu všeobsažné koncentrace pocitů a emocí, proudících ze srdečního solárního multiplexu. Souvisí s tím i citelné časové a prostorové anomálie - v pozorování obyčejných průběhů událostí a při pohybu známým prostředím - nejde o nijak znepokojující a nebo překážející postřehy - jen se nad tím "pozastavíme", protože vzorec průběhu nebude odpovídat zaběhlé logice.

 Tyto fenomény doprovázejí aktivitu vysokofrekvenčních částic plazmy, které nepřicházejí jen z našeho Slunce, ale také z fotonového pásu - tedy z jádra galaxie. Lev, coby strážce Srdce a symbol Slunce, patron naší pozemské civilizace i ochránce ARIA genetické linie, bude skrz Sfingu a trojici pyramid tok energie usměrňovat a "ředit", abychom nebyli vystavení přílišné emisi. Jak víme, poledník, na kterém Sfinga stojí, je skutečná původní nultá linie - její polaritní neutralita je potřebná pro "rozvod" příchozí energie do rozvodné sítě Země. V prostředí hmoty Země, na její oběžné dráze i na planetách Sluneční soustavy jsou instalovaná prastará technologická zařízení - ta se postupně aktivují. Už dlouhá léta je poznáváme i slyšíme jako různé zvukové nezařaditelné jevy a i když neznáme jejich přesný účel, víme, že je "probudí" jen specifická forma energie. Kdysi v Egyptě ta energie poháněla tachyonové generátory, které zasvěcenci používali pro vytváření silných elektromagnetických pulsů, kterými sytili podzemí chrámů, kde pak docházelo k drastickým a nebezpečným rituálům pro rozšíření vědomí a pro "cestování" vesmírem - jsou to zlomky technologií, zachráněných z Atlantidy. Stejně jako dnes, i tehdy se těch přístrojů zmocnili zástupci tehdejších mocenských elit. Pověst vypráví, že některé tyto artefakty se kdysi dostaly až na území Čech, Moravy a Slovenska - šlo o záchrannou akci faraona Thutmose III. s názvem Operace Zlatého Lvího Rouna. Jeho poslové je tady nainstalovali do ochranného energo-informačního pole, kterého hlavní funkcí je stimulace jemných aurických struktur zde žijících lidí...což má příznivý vliv na rozvoj duchovní "probuzenosti" národa Slovanů a zajištění jejich aktivní asistence při udržování živosti tzv. Linie Grálu = dědictví původní hvězdné genové skupiny typu ARIA-DNA (A1R)... V odkazech je více podrobností k tématu (pro zájemce) - jen bych chtěla upozornit na jeden "matoucí" fakt - a to zdánlivou zaměnitelnost se souborem textů "Tajemství Amenti" (s tím od Ashy Deane, se kterým nejen já moc nerezonuji). Soubor vědění na Matrixu je interním pana Chvátala a přestože čerpá ze stejného informačního balíku z centra galaxie, neobsahuje "manipulační" stimulace zdrojového kódu citlivých jedinců, jako nacházíme ve sděleních od Ashy Deane. Podobně jako materiály a filozofie Tvůrců křídel nebo i Mergeho Anastasia, které rovněž čerpají ze stejného pole jako Amenti, ale patří do oblasti "měkké lyriky" galaktické historie. Ashy interpretace je sorta "tvrdé epiky". Začala jsem používat tyto "zvláštní" charakteristiky pro různé informační toky, protože lidem srozumitelní rozdíl ve zdánlivě stejném obsahu těch materiálů - nebo alespoň mnohé napoví. Obsah zdrojového pole není nikdy přímo pozitivní nebo negativní - až formát interpretace rozvine patřičné kombinace slov a významů, na které podprahově v pocitovém pásmu nějak reagujeme - a protože jsme sami součástí stejné (jednotné) sítě, je naše reakce předvídatelná. Z toho důvodu lze také specifické řetězy (věty v asociačních nápovědách pro mysl čtenáře) informačního sdělení cíleně seskládat. Lidé, kteří channelují z toho zdroje, to skládají mimoděk, bez primárního záměru "škodit" - to až naše individuální nastavení a pozice v kolektivní sféře sdíleného energo-informačního pole pak konkrétním způsobem odpovídá a je podkladem pro naše další reakce. Tolik vysvětlující teorie - která je potřebná, aby postavila zde zmíněné údaje do správného světla a správného úhlu náhledu. 

 Naší národní "hrdostí" a hluboko uloženými podvědomými vazbami společného mystického hvězdného původu se dlouhodobě zabývám - téměř v každém jednotlivém rozboru - a Lev je silná symbolika, která nám v průběhu dnešní noci a samozřejmě i v dalších dnech, přinese i mimořádné zážitky. Vnímám proto tento úplněk jako portál ke vstupu Lva na scénu - jeho příchod je nenápadný, ale rozsahem působení na nás nenechá nitku v původním tvaru struktury vlákna - v pozitivním smyslu kolektivní transformace k vyšším formátům vyjádření do času lidstva a zemí galaktických civilizací...

 stribrny-lev.jpg