Jdi na obsah Jdi na menu

Úplněk ve Střelci

...bude vrcholit zítra - 2.6.2015 v 18:15

 Již tradičně jsem tuto nadcházející událost pojala spíš jako reportáž z Křemíkova, nežli jako astrologický rozbor - i když popisu možného vnímání vývoje v obecné rovině se asi také alespoň okrajově dotknu, protože pod vlivem Střelce a Blíženců lze očekávat zajímavé události v osobním i veřejném životě.

 Už několik týdnů jsme pod vlivem tzv. "útlumových sil" ze vzdáleného prostoru. Nejde o specifické postavení těles naší sluneční soustavy, ale o vzorce seskupení některých hvězdných systémů, které běžně nesledujeme a ani tedy nemáme v "tabulkách" jejich úlohu a obvyklé vazby. Symbolikou informací, obsažených v číslech, pojmech a symetrii návazností v oboru astronomie, lze tyto vlivy lokalizovat do kupy galaktických stavebních kamenů, které jsou popsané jako "nejvzdálenější objekt ve vesmíru".

 Souvisí to s instalacemi programové základny systému pro podporu života. Kolektivní entita inkarnovaných bytostí na planetě Zemi je projektantem, investorem i realizátorem zavedení nového systémového matrixu. Na procesu jeho uvedení do funkční pozice je rovněž zainteresovaný celý okruh polí realit, kde se systémy živosti testují bytostmi momentálně mimo inkarnační polohu = v jiné podobě naší paralelní existence - a kde už celé věky probíhá jeho vylaďování do formátu, který v současné době pomáháme konečně instalovat. Ty útlumové prostředky jsou něco jako uvedení pacienta do umělého spánku - aby mohl lépe a efektivněji regenerovat organizmus a aby ho v této fázi transformace nerušila žádná doprovodná traumata. Přesto však citliví lidé tlak z prostoru cítí a mají různé hypotézy na jeho původ i účel. Společný svazek aktuálních energií Blíženců (aspekt duality) a Střelce (aspekt polarity) v poli života uvádí související mentální rezonance v hlubších (neutlumených) sférách vědomí do archetypu trojnosti = automatický proces skládání informačních struktur. Je to jako když je na první pohled v lese ticho a klid, ale pod hrabankou se vzduchovými kanály šíří požár, který na každém průduchu hlídá specialista (hasič) -  neustále koriguje, aby se oheň nerozšířil, aby klid lesa nebyl narušený a aby nedošlo k dramatické panice jeho obyvatel. Je to běhání po ostří nože a na každou stovku milionů lesní drobotě připadá pár Strážců brány ohně...je to přesná koordinovaná spolupráce mnoha pohybů ve vrstvách jemné i hutné hmoty světa - které se dirigují skrz sekvenční strukturální pozice časové vlny, které známe jako synchronicity a jejich symetrické řetězení do vyšších celků uspořádání - je to tok událostí a jejich rezonance do prostoru v taktu pulzace synchronního propojení slunce, jádra planety a našich jednotlivých energetických srdcí...vyšší celek takto můžeme symbolicky chápat jako aktivované srdce galaktického motoru evoluce. Vizualizace těchto pocitových vjemů do představitelných obrazů možných skutečností jsou nesmírně náročné na psychiku jedince - proto je citlivost vnímání pro naprostou většinu lidí momentálně utlumená. To málo, které "prosákne", budí negativní pocitové vize o nepřátelských plánech na pozadí, o nemožnosti dosažení pochopení okolím "ignorantů", kteří jsou brzdami posunů a další - v podobném duchu...tato oblast spadá do okruhu tzv. zástupných modulací systémové ochrany a znalý člověk těmto pocitům nepodléhá - ví, že reflexe je podmíněná míře představivosti a čím je člověk přirozeně kreativnější, tím propracovanější jsou jeho vize a rafinovanější jeho "obavy"...

 Tóny a barvy končícího jara a začínajícího léta jsou nosnou kulisou pro udržení tohoto způsobu nastavení systému. Mytologie příběhu Střelce = kentaura Chiróna - jeho utrpení i hrdinství, ochranný symbol namířeného luku proti každému (štíru), který by člověka (lovce Oriona) ohrožoval a moc gravitačních sil Měsíce v úplňku, které zvýrazňují archetypální hodnoty toho příběhu - jsou ve spojení s aspektem primární dvojnosti znamení Blíženců optimálním prostředím pro komplikované instalace v rovině informačních polí. Pozice útlumu nám ovšem nebrání angažovat se v běžných činnostech. Jsme nyní navigováni - a ještě více budeme - do oblastí praktických aktivit. Sice máme naplánované mnohé projekty - včetně cestování a požitků volného času obecně, ale budeme klást důraz na multifunkčnost svého počínání. Dokonce i muži budou schopní (nucení) dělat několik věcí současně a taky multimentálně je všechny ukočírovat a dotáhnout k jakémusi optimálnímu cíli - což bude dřina a taky velký nápor na naši trpělivost...je to ale součástí útlumů v podvědomých vrstvách - budeme se pohybovat na povrchu a o to to bude náročnější...jde o aktivní odpočinek. Spojení Blíženců a Střelce je příčinou té obtížnosti v úsilí něco udělat a když už udělat, tak to dotáhnout do konce. Kdo si hraje - nezlobí...to je heslem současného procesu a my si budeme hrát chtě-nechtě...součástí instalačního balíčku je celá plejáda "her" na odvedení pozornosti (aspekt gamingu)...

 Vývojové tendence ve světě (společnosti) tomuto trendu odpovídají - a pokud máte pocit, že se politici zabývají žabomyšinami a že ve zprávách se probírají mimoňovské záležitosti, pak je to známka právě toho vlivu zástupných programů. Můžeme si to představit jako příběh, který  ve formě obrázků spouští průvodce instalací systému...ale ve skutečném světě jde o skutečné události - každá je nějakou projektovanou variantou probíhajících změn v nehmotném prostředí informačních struktur a každý krůček pohybu času v naší realitě je podložený terra-bajty dat přemísťovaných terra-bitovou rychlostí pro jeho realizaci. V každém tom "bytu" bydlí parta osmi křemíků, co jistí bezchybnost našeho posunu do lepších a hodnotnějších verzí skutečností... :-)

Rituály - novoluní a úplěk ve Střelci

strazce-brany-ohne.jpg