Jdi na obsah Jdi na menu

Úplňková energie Střelce

 Úplněk ve Střelci nás čeká zítra 21.5.2016 ve 23:14. Jeho význam je tentokrát trochu zastíněný jinými astro nomickými a logickými událostmi, které mají hlubší a silnější vliv na kolektivní rozvoj společnosti i na naše osobní vnímání charakteru života.

 Je to především oblast denních aktivit a tedy hlavně aktivita slunečního světla, exotických energií skalárního charakteru, které Slunce konvertuje ze vzdálených oblastí Galaxie a které přinášejí do našeho prostředí změny trvalého významu. Jsou to dlouho očekávaná kvanta plazmy, nasycené informačním nákladem pro rozvoj systémového strukturálního pozadí existence - lidí a všech dalších životních forem, se kterými člověk sdílí dimenzi živosti ve spektrálním rozsahu 3D - 6D kvality možného vyjádření. Proto je celkem příjemné, že úplněk vyvrcholí v noci = v době, kdy regenerujeme fotonickou expozici, které jsme byli přes den vystavení. Jsme nyní v negativním poli frekvenčního progresivního toku času. Přeneseně jde o fenomén zarovnání obsahu vnímaného světa s jeho informačním zápisem ve strukturách aurických EM polí reality a sladění do přesného schématu souhry pohybu linie běhu událostí v kontinuitě toku času s obsahovým složením jeho jednotlivých příběhů. 

 Proč "negativní" projekce?

 Představme si průběh jednoho dne našeho osobního života - nikoliv v podrobnostech konkrétních aktivit a skutků, ale v subjektivním vnímání našeho kompozitního rozpoložení.  Je to příběh Slunce a my ho známe z pohádky o třech zlatých vlasech. Ráno vstáváme mladí a krásní, jsme plní energie, sršíme nápady a těšíme se na to, co nám den přinese...postupem dne uvadáme, stárneme, vyčerpáváme elán, chuť i energii - odpoledne se cítíme staří a unavení, večer nevládneme tělem, mysl těká v marnosti zapomnění a den končí ulehnutím a bezesným hlubokým spánkem... Průběh je samozřejmě záměrně zveličený a dramatizovaný, abychom porozuměli modelu synchronizace se sluneční a fotonickou aktivitou. Tento scénář je aktuální pro mnoho lidí a většině duchovně aktivním bude znít povědomě a blízce. Zpracování  informační nálože v energetickém toku systémového pozadí se projevuje výraznými pocitovými rozdíly ve vnímání tepla uvnitř sebe a na povrchu těla - je to jako žhavá sopka uzavřená v ledovci na pólech magnetického pole planety. Symptomy jsou podobné chřipce, proto se uvádí jako "transformační viróza".

 Jsou skupiny lidí, kteří "otočili" (negovali) do druhé zrcadlové polohy = ráno jsou zbití a vyčerpaní po divokých snových prožitcích během noci - špatně spí a vstávají staří, vyčerpaní a bez energie. Během pohybu na denním světle a vírem každodenních povinností ožívají, probouzí se z "kómatu" noční šichty a jak běží den, jsou stále aktivnější, jiskří energií a nápady. Večer se cítí báječně a do postele odcházejí s obavou, jak zase proběhne. Litují, že den není delší - zdá se jim, že jejich elán není využitý. Takto zpracovávají informace lidé, kteří vyrovnávají fotonický dopad na populaci a planetu obecně - tím, že v noci zabalí a zazipují balíky již odstavených (pročištěných) částí kolektivního systému na podporu života - a doručí je do místa jejich "uložení" - jako virtuální příběhy paralelních realit, které při aktu odesílání částečně prožijí (prosní) a tím označí potřebnou emocionální stopou svého prožitku. Bohužel ty staré struktury vnímáme jako noční můry...ale tato činnost je stejně důležitá, jako ta první uvedená varianta.

  Takto běžně či proti-běžně, avšak v souladu se svým vnitřním nastavením (plánem Duše), nyní akcelerujeme rezonanci změn do životního prostředí a dalších navazujících oblastí. Někteří jsme zesílili vlastní dlouhodobé nasazení v procesech transformace, někteří jsme se pro naše zapojení museli doopravdy "otočit" o 180° a najet do nových a někdy znepokojivých linií vnímání světa. Ty pocity můžou být v celé škále hodnocení - od nadšení z naprosto báječných směrů vývoje našich dlouhodobých cílů po rozladění a znechucení z totálních srabů a kopců smůly v životě ... Co nás může ale uklidnit (i znepokojit) je fakt, že jde o přechodný stav a situace se budou postupně uklidňovat. Je to o získání roviny tolerance k novostem v časové vlně kolektivního vnímání změn - jak se nové systémové složky reality budou ukládat do paměťových polí vědomí a jak si na dané skutečnosti prostě zvykneme jejich používáním. Na jedno bychom ale neměli zapomínat - proces přechodu do nového programového zázemí podpory života se netýká jen Země a Sluneční soustavy - jde o globální proces splývání časových sfér prostoru Galaxie a z něho se uvolňující nové možnosti vrstev uspořádanosti v doménách existence. Tento proces změn doprovází různé příběhy "kosmického" rozsahu, kdy citliví lidé přijímají zprávy o "bojích" přátelských a nepřátelských entit v blízkosti Země, o jednáních galaktických parlamentních orgánů nebo o další konkrétní činnosti v náš prospěch (i v náš neprospěch). Toto vše je součástí "hry-života" a výsledky pracovního nasazení bytostí, co nejsou momentálně lidmi v naší společenské doméně - nýbrž svůj přínos pro posun na vyšší level kolektivní existence plní v jiných formátech živosti. 

 Informační obsahy všech těchto Příběhů jsou pro nás vodítky k orientaci v moři událostí a jejich významu. Sledujeme každý jinou (svoji) linii zájmu a takto přispíváme k celkovému progresivnímu výsledku dění. Mějme proto na zřeteli fakt, že naše priority, které sdílíme s okruhem nám-podobně zaměřených lidí (bytostí a entit) jsou na nějaké úrovni synchronizovány s dalšími aktivitami jiných jednotlivců a skupin - přestože to nemusíme na povrchu tak cítit a mnohé cizí aktivity mám můžou znít i nepřátelsky... Tato doba klade větší nároky na schopnost vcítění se do pozadí událostí, které se ve společnosti odehrávají jedním způsobem a zpráva o nich je podávána jiným úhlem pohledu. Ten může být záměrně odkloněný od faktického průběhu, ale většinou jde o jinou interpretační schématickou analýzu, kterou bychom měli umět integrovat a "přebrblit" do svého slovníku a terminologie. Tímto způsobem by se lidé vyhnuli mnoha zbytečným názorovým střetům i vášnivým debatám o správnosti té které ideologie, té které Pravdy, která se může tvářit jako určená naprosto pro všechny "potřebné", ale skutečnost bývá prozaičtější a méně mediálně atraktivní. Všímejme si prezentací těch "ideologických" nabídek - jak rezonují s naším srdcem, jaké odezvy přicházejí z osobní zkušenosti. Důležitým parametrem pro jejich analýzu bývá soubor podpůrných odkazů = autorit, o které se prezentace opírá a na které se odvolává. Čím vyšší autorita, tím "podezřelejší" motivace předloženého schématu. Měli bychom upřednostňovat zdroje, které "mluví" samy za sebe, nic nevnucují, pouze podávají zprávu o svém postoji k problematice  - tu vysvětlují a uvádějí které informace (události) je k takovým postojům dovedly - ostatním pak navrhují možnosti k posouzení a zpracování.

 Zítřejší úplněk přinese tedy snad částečně pocit úlevy pro ty, kteří mají ony "noční" šichty v paměťových skladech informací. Energie Střelce by měla být v tomto spojení pozitivním aspektem zaměření se na skryté částečky, které dodají našemu vnímání života jiný rozměr důležitosti. Povznesou naši osobní roli v něm na post harmonického elementu kolektivní souhry v rámci komunity, ke které se počítáme a prožitek těchto hodnot pak bude odměnou za všechna nepohodlí, kterým jsme v těchto časech vystavováni.

  A kia vesa miela, pa čia vesen lieba...jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá (echo-lokace transferu možného do polohy toho uskutečněného).

 slunce.jpg