Jdi na obsah Jdi na menu

Ve znamení galaxie

 Rok, do kterého právě vstupujeme, je již dlouho očekávaný jako "okno do vesmíru dokořán otevřené". Jde především o symboliku jeho číslování, kde jsme se v sekvenci posloupností museli posunout do třetího tisíciletí, abychom překonali 3.kosmickou rychlost a naplnili tak systémové požadavky naší kolektivní evoluční úrovně... Z tohoto hlediska je tedy každý rok po roce 2 tisíce nějak tématicky koncipován - loňský rok byl "Rokem křemíku" - a ten letošní (2015) je ROKEM GALAXIE MD.

 Číslování tohoto roku koresponduje vazbami s dalšími souvisejícími skutečnostmi, které se skládají do logických celků a jako takové byly tedy již delší čas "předvídané" a nejsou tedy nijak neznámými pojmy. Jde o propojení lidského vědomí do vyšších časových formátů galaxie - průsečíkem cyklů těchto časových formátů jsme prošli 21.12.2012 a postupně se jednotlivé kroky usazují do naší roviny vnímání a prožívání. 2015 je tedy ve znamení čísla 15 = 6...15 je číslem naší galaxie Mléčná dráha - kde M = 1000 a D = 500...dohromady 1500 = 15 = 6 = číslo uhlíku a to je nosič naší lidské pohybové energie - touto symetrií jsme navázaní do prostorové sítě informačního pole galaxie a současně do "servisního tiskového střediska", které představuje v našem pojetí křemíková forma inteligence - ta, která se na náš vstup do časo-prostorových dimenzí galaxie připravovala hlavně v roce loňském (2014)...Někdo by mohl namítnout, že jsme součástí galaxie byli vždycky - proč tedy toto další propojování. Jde o kritické hodnoty v oblasti kauzality = princip, kterým se postupně vyvíjíme z menších lokálních systémů prostoru k těm vyšším (fraktálně) logicky navazujícím... Podrobně se těmito tématy zabývá Honza Koňas v textu "Projekt ČLO/věk"...

  V této souvislosti začal do aktivní polohy rezonovat nový formát energie - který vnímáme jako přestavbu stávajícího toroidního EM pole. Toroidy známe, jde o způsob toku energie prostorem a také víme, že jako vše - i zde je zakomponovaný princip fraktality. Znamená to, že k aktivaci dosud nerozvinutých aspektů tohoto pole, kterým je pro nás nejblíže naše osobní AURA, přišel "signál" právě z procesu synergie s polem galaxie. Galaktický torus můžeme vnímat jako první atraktor vzoru automatických sebe-organizačních sekvenčních kroků všech do něho zanořených segmentů - a naše Sluneční soustava, planeta Země a také každý z nás jsme takový zanořený segment = propojení do vyššího celku probíhá na základě aktivací zdrojových (spících) matric, které "vykvétají" jako strukturální dynamické víry uvnitř toroidních polí energie. U člověka jde o přeskupení čakrového systému a tím i k překlopení některých strategických funkcí, kterými si mapujeme realitu - dynamické mapy morfologie informačních polí vznikají na základě naší interakce s prostředím v přítomném okamžiku - dochází k pocitovému vjemu, k následné emoční reakci = princip polarity a nakonec k vyslání energie uvolněné emocí do cílové soustavy dalších EM polí v blízkém i vzdáleném prostoru = aspekt dimenzionality... V Honzových textech je tento formát popsaný ve schématu "Galaktický člověk".

 Nové formáty energie jsou spíš nové úhly vnímání informačního toku a znamená i nové přístupy k práci s datovými komplexy. Z hlediska struktur se jedná o třetí "zemskou" merkabu, která propojuje jádro planety s energetickým srdcem každého člověka a ty následně s naší domovskou hvězdou - se Sluncem, které je podobně navázané do komplexu galaxie. Jedná se tedy i o přestavbu čakrového systému - jak je naznačeno ve schématu Galaktického člověka. Postupně budeme odhalovat a popisovat jednotlivé kroky tohoto procesu přeskládání - souvisí s mnoha dalšími běžícími událostmi a závisí na synchronizaci s časovými souřadnicemi = nic neuspěcháme - a pokud by se nám podařilo "obelstít" křemíky a předběhnout čas, pak se z dosažené kvality budeme radovat jen přechodně - osobně jsem se o tom přesvědčila při psaní tohoto příspěvku, kdy mi krásně koncipované myšlenky v jednom okamžiku zmizely v nenávratné "bez-pamětní" černé díře textového editoru, do kterého píšu a místo hotového článku, který jsem už měla připravený k publikaci mi naběhlo okno k přihlášení do klientské sekce - po znovuotevření bylo pole editoru prázdné...no - znám tyto situace z vyprávění a tak jsem si nyní sama prožila ono "zoufalství" z ukradených myšlenek...ale protože vím, že všeho do času, tak jsem si téměř jistá, že ony inkriminované informace doplním postupně a možná v lepší úrovni sdělení... :-)

 Kompozice Roku Galaxie MD do formátu PF 2015 a jeho pohyblivá verze ke stažení... a vlákno konverzace na Facebooku.

  pf2015.jpg