Jdi na obsah Jdi na menu

VIA LIONS-GATE

...v dovětku článku PRA-LINKY jsem se zmínila o působení sil Portálu Lva, které mají velký vliv na naše širší rozpoložení v oblasti sebeurčení a osobní vazby na lidskou společnost obecně.

O tomto gravitačním fenoménu se zmiňuje i Sophia Bashford ve svém článku o posvátných energiích Portálu Lví Brány: 

Moje duchovní vazba na Egypt má jiný odstín - mám ale také "vlastní" lokalitu, která v tomto období silně rezonuje do mých vzpomínek - do těch matných z dávných dob, kdy jsem byla jinou osobností, v jiném kolektivu Duší. Je to francouzská provincie Lyonnais a město Lyon - i když vzpomínky mám snad na všechna místa ve Francii - projela jsem ji křížem krážem a všude zažívala neuvěřitelně silné déja-vu. Útržky událostí a scén se valí neustále i teď, kdy o tom píšu - nejsou z jednoho života - je to celá série různých inkarnací v hodně dlouhém časovém úseku. Přesto motiv, který Lví Brána zesiluje, se vztahuje sem - na starobylé území českých zemí - na roli skupiny národů, co zde tisíce let pobývají - v přípravě a průběhu Transformace lidského Kolektivního Vědomí.

O "Cestě Lva" se tradují mnohé příběhy - vine se historií Lidstva i rozlohou kontinentů Země. Někdo její začátek staví do Egypta, kdy faraon Thutmose III. pověřil svitu zasvěcenců, aby do různých oblastí umístili posvátné atlantské krystaly, které vysílají nepřetržitý specifický navigační signál, který "slyší" konkrétní Bytosti a na jeho základě do těch lokalit v přesně určený čas programují své Duše s unikátní matricí Života - jiní sahají dál a hlouběji - až do okamžiku, kdy stejná skupina Bytostí osídlila prastaré kontinenty, co už dnes známe jen z útržků vyprávění.

V diskusi se rozvinula další debata k posunu vlivu energií Portálu Lví Brány a protože to dokresluje informace, na které budu navazovat v dalších textech, doplním komentáře sem - pod článek:

"Jak vnímáte Lví bránu vzhledem k existenci 13ti znamení, a tedy, že díky tomu její velká část probíhá ve znamení Raka? Ať už někdo Hadonoše používá nebo ne, slunce přece zvířetníkem prochází bez ohledu na naše ustálená pravidla. Podle nových výpočtů spadá termín do období Raka a Lev bránu uzavírá. (Rak – 20. července až 10. srpna, Lev – 10. srpna až 16. září)".

"...jak upozornila Markéta Lattová, energie Lví brány jsou již jiné. Vlastně se jedná o postupný posun, který se velmi výrazně projevil již v roce 2016, kdy Portálem Lví brány přišel "strategický" balík energo-informační podpory ze souhvězdí Síria - tehdy jsem to zpětně popsala v několika textech a ještě stále se tím "balíkem" probírám. Tehdy vrcholil cílený vliv a tah na tzv. Vzestup - čili Sklizeň Duší - ať už si ten fenomén protagonisté toho směru vývoje lidské společnosti představovali jakkoli - tj. různě idealizovali a stavěli do rovnosti s Transformací a kolektivním vstupem do "Nové Země" + další témata, která dodnes sledují a rozvíjejí. Jenže onen akt je plně pod kontrolou Elit Moci - respektive jejich ideologického řízení ze sféry Egregoru Hierarchie a aplikací jeho Vůle na běh lidské evoluce (témata, která skloňuju v téměř každém článku). Sklizeň = následek globálního kataklyzmatu, při kterém hromadně zahyne většina populace a na přeživších troskách se bude stavět od nuly nová civilizace. Duše se resetují a s nimi planetární noosféra = Kolektivní Vědomí a dosah na paměťové záznamy se vymažou - jejich načítání z existujících segmentů informačního pole ze vzdálených lokalit Galaxie by pak opět trvalo mnoho tisíciletí. To jsme už zažili - a nebylo to jednou. Sklizeň (Vzestup a jemu předcházející kataklyzma) se spustí tehdy, kdy nadkritické množství lidí chce opustit stávající inkarnační cyklus a v duchovní rovině se rozhodne nepokračovat ve fyzických vrstvách expozice (3D realitě). Nadkritický počet se nerovná nadpoloviční většině - tak to nefunguje - jde o "rodiny" Duší a jejich kolektivní vůli - tedy ty oblasti, kam je propaganda potřebnosti Vzestupu cílená. Co tím Elity a Egregor Moci získávají? Samozřejmě obrovské kvantum mentionové energie Či, kterou při tomto manévru nasaje jejich skupinová entita ve sférách vyšší 6D a dále návrat k podmínkám Života, kdy je lidstvo lépe ovladatelné, Hierarchie může opět vzkvétat a lidé nic nepotřebují více, než Boha a jeho garnituru duchovních Mistrů a Spasitelů. To je klasický scénář, ze kterého se už věky snažíme vymanit - ale čím déle to trvá, tím více máme závislost na systému Hierarchie Moci nalezlou v genetice. V létě roku 2016 jsme balancovali na hraně nadkritické hodnoty, potřebné pro reset a Sklizeň - tehdy se samospouští uvolnil balík systémové podpory, který je pro Hierarchii toxický - na pár týdnů to Egregor Moci oslabilo a to stačilo k nastolení úplně jiných podmínek. Vzestup Duše je nadále samozřejmě možný - ale půjde o rize individuální akt vůle Bytosti - již s sebou nikoho dalšího nestahuje a sama nese odpovědnost za takový krok a jeho následky. Kódování Duší pro novou inkarnaci probíhá už jinak - bez schémat vyšších duchovních Mistrů, kteří aplikovali do Plánů Duše vůli svého Boha. Starý systémový matrix byl odpojen od nejvyužívanějších kanálů toku mentionové Či. Došlo k plnému rozvinutí čekající instalace nového Modelu Evoluce a to je naše současnost. Souvisí to také se změnou hodnot kosmických energií, které jsou nyní již pod vlivem tzv. Éry Vodnáře (Éra Průzračnosti a Expanze). Posun kosmických těles, která mají již jiné uspořádání v energo-informační matrici zemského platónského cyklu, je vstupem do Okna Příležitosti = nacházíme se v takovém postavení v disku Galaxie, kdy na scénu mohou vstoupit ty civilizace a jejich obyvatelé, kteří se podíleli na přípravě Projektu Člověk a na virtuálních simulacích jeho sekvencí v průběhu Času - tak, aby Lidstvo vždy mohlo obdržet tu variantu, která je nejvíce progresivní = proces, který zastavila na velmi dlouhé období parazitická entita nezvaných manipulátorů s naší Evolucí. Mám k tomu další poznámky - souvisejí s připravovaným článkem k působení Portálu Lví Brány".


via-lions-gate.jpg