Jdi na obsah Jdi na menu

VIA-SPACE

 V komentářích na diskusních vláknech posledních článků na webu Pandora jsme celkem podrobně rozebírali otázky tzv. „karmické zátěže“ a „kódování Plánu Duše“. Protože to je hodně aktuální tématika, chtěla bych to trochu rozvést do souvislostí.

 Ve svých textech jsem mnohokrát popisovala - formou privátních úvah - proces kódování Duše před inkarnací = systém sestavení programů našich reálných Životů. V mocenském silovém poli starého (doznívajícího) systému Hierarchie je program pro inkarnaci specificky nakódován tak, aby „ladil“ s principy, kterými se tato Hierarchie řídí. Jde především o kódovací axiomy Osudu, tj. předurčení uzlových bodů (mezníků) na dráze plynutí Času. Kosmická Mysl – soustava Hvězdných Vědomí Vesmíru – vytváří interaktivní Systémy Podpory Života. Jsou určené pro všechny formy Života, které se ve Vesmíru vyskytují. Prostupují všemi dimenzemi Živosti a je zde plně uplatněný princip fraktality, dimenzionality a polarity. Především princip fraktality určuje zóny podobností v množinách „buněk“ Života, které se vyvíjejí ve specifických schématech Evoluce. Je to prostý zákon „Jak nahoře, tak dole“ a od něj odvozený faktor Celku v každé Části. Tento princip vytváří v projevu do uspořádání elementů hmoty a energie aspekt „holografické projekce“. 

 Pojem „holografická projekce“ není něco, co by se dalo striktně zařadit do smyslu „virtuální reality“ = fiktivní svět mimo skutečnost. Princip fraktality říká, že vše je ve všem obsaženo – do nejmenší částice. Jde o potenciál Celku, nikoli o jeho faktickou existenci – to znamená o energo-informační záznam Celku, ke kterému má v plném rozsahu přístup každá část toho Celku. Jak je tato možnost (pracovat s obsahem) dále v rovině částice Celku využita, záleží na segmentu Vědomí, kterým disponuje. Vědomí se vyznačuje inteligentním přístupem ke zpracování informací – pomocí světelných částic (záblesků) cíleně osvětluje jednotlivé informační body a tím vyvolává holografickou projekci daného sektoru = vizualizuje si obsah informačního bodu. Tak vzniká projekce možné reality a scéna, která v mezích kosmických principů uvede holografickou projekci do pohybu Času Prostorem reality té které částice Vědomí. Člověk je takovou komplexní částicí Kosmického Vědomí – z přijímaných informací vytváří vize možných skutečností a ty se do jednotného informačního pole Kosmické Mysli ukládají jako paměťový celek nějakého konkrétního Příběhu. Je to nekonečný proces vzniku Událostí, které vytvářejí prostředí našeho Života. Ty Události „ožívají“ kontaktem s naší Myslí a tím, že je prožíváme, určujeme jejich průběh a možné následky na další vznikající Události – to pak svým způsobem ovlivňuje stav a chování celé společnosti. 

 Realitní matrice (soustava zdrojových kódů) pro Evoluci Lidstva na planetě Zemi byla účelově pozměněna. Ta změna nemůže být v konfliktu s existujícími principy Vesmírných Zákonů, ale v poli množin „buněk“ Života je může modifikovat tak, aby jejich evoluční linie sledovala pokyny nějakého centralizovaného řídícího segmentu, který v zóně našeho Kolektivního Vědomí nahradil původní Celek Kosmické Mysli a tím celou obrovskou skupinu Bytostí (jejich Duší) izoloval od vazeb na Hvězdné Vědomí, které tvoří „tělo“ Vesmíru. My ten implantovaný zástupný modul řízení známe jako autoritu Boha-Stvořitele = Egregor Moci. Toto skupinové vědomí neorganických forem Života (takových, co v multi-dimenzionální Celistvosti nemají paralelní souběžnou verzi projekce Ducha do Hmoty – tj. nejsou schopny samy o sobě navázat své vědomí do toho Hvězdného) infikovalo soubory zdrojových kódů, které vytvářejí programy Systémů Podpory Života vlastní sadou algoritmů, které determinují Člověka do takových schémat Života, co vyhovují jeho požadavkům aplikace Moci. Ale nelze úplně všechno modifikovat  - naše Duše je nositelkou programu pro svou aktuální inkarnaci – ten vzniká jako logická soustava vazeb na její multi-dimenzionální ID-entitu v poli Celistvosti. Nemůže být odstřihnut nebo úplně nahrazen – může být jen upravený do jiného souboru zdrojových kódů. 

 My známe kalendářní systémy, jazykové sady, matematické vzorce a jejich návaznost na plynutí Času a tím na genezi Událostí, které tokem Času pohybují. Čas se do naší reality promítá přes sekvence synchronicit = uzlových bodů, kde se sbíhají algoritmy zdrojových kódů naší realitní matrice. Začne to okamžikem našeho narození (časová souřadnice v konkrétní konstelaci systémem akceptovaných vesmírných objektů) a jde to v návaznostech na jména, mezníky našich aktivit a svazků, partnery, rodiny, děti a místa našeho výskytu – bydliště, školy, zaměstnání, sídla a názvy firem – prostorem planety = národy, státy, jejich vyšší celky - celý Život. Pak, v okamžiku smrti, se to „sečte“ = vytvoří se karmické návaznosti a ty se v energo-informačním poli tzv. Duchovní Hierarchie zpracují pro program další inkarnace Duše. Jde o vysoce sofistikovaný kvantový počet proměnných a jejich expozici do daných schémat podpory života populace. My ty vzorce známe – nacházíme je v každé minutě pohledu na hodiny, v datumech událostí, v „podivných“ ekvivalentech průběhů sobě-podobných scén na politické, ekonomické a společenské úrovni Života v dějinách i v současnosti. 

 Cesta není zbavit se „závislosti“ na zdrojových kódech Existence – bez nich není Existence možná – cestou je uvědomit si podstatu jejich funkce a začít s jejich opravou ve vlastním zóně Života. Sledovat, jak synchronicity běží, všímat si jejich významů a navigovaných směrů, tvarovat svoji účast na generujících se událostech vlastní vůlí a nevěřit v determinované (nevyhnutelné) schéma průběhu našeho Života. Tím rozrušíme implantovaný Plán Duše a odkryjeme vazbu na původní program, který je součástí naší multi-dimenzionální expozice v poli Celistvosti. Tím se propojíme do těch zdrojových kódů, které ladí s Hvězdným Vědomím Kosmické Mysli – tj. s naší podstatou v souboru všech paralelních a alternativních verzí Života. Toto pochopení existující „podvojnosti“ Plánu Duše nám otevírá prostor k novému přístupu k Životu – na osobní úrovni a tím ve společnosti jako celku. 

 Ono se to lehce napíše, ale hůř udělá… ale jde o pouhý nepatrný posun v chápání sebe-sama. Nezboříme tím v mžiku celou Hierarchii Moci a její projev na Zemi – ale vyvážeme se z paradigmatu „karmické zátěže“, která je prorostlá do naprosto každého kroku mentálního zpracování našich pohledů na Skutečnost jako takovou. Jde o posun z pole následků do pole příčin, které se dají upravit a jinak navázat = vytvářet si vlastní schémata na existujících zdrojových kódech – psát si vlastní algoritmy, kterými překryjeme ty univerzálně aplikované a když jim dáme smysl a účel, budou mít dost energie na to, aby se v našich Životech trvale ukotvily. 

 Touto aktivitou na osobní mentální a energetické rovině sdružujeme ty „techniky“, které známe ve fragmentech mnoha způsobů práce s osobním rozvojem – např. kvantový dotek, čištění aurického pole, programování karmy, čtení z Akašických kronik minulých Životů, ladění dvojplamenů Duše, atd…dílčích metodik je moře. Sjednocením do jednoho momentu pochopení své Celistvosti získáme dovednost v oboru všech. 

 Tahle Cesta se bude postupně otevírat pro každého – není to nic jen pro vyvolené, předurčené nebo ty, co se považují za vysoké Bytosti a Člověka (svoji aktuální verzi) berou jen jako nástroj k nějakému dílčímu úkolu. Tyhle staré vzorce padnou s pochopením té Celistvosti. Je to jen taková směs úvah na závěr tohoto roku, který byl pro nás pro všechny hodně obtížný. Je to ale také pole možností, které se neprojevilo náhodou – vygenerovali jsme si ho spojitým úsilím, změnami ve zpracování pocitů, myšlenek a názorů, novým přístupem k realitě jako takové. 

 P.S. Název článku VIA-SPACE je také „kódovaný“ – VIA = CESTA, SPACE = SPÁČE.

 Pro načerpání dalších souvislostí ohledně této tématiky doporučuji video s výkladem Jaroslava Chvátala:
1.část
2.část
kde velmi obsáhle informuje o zákonitostech kódování napříč časem a událostmi. Jde o předmluvu k připravované knize s pracovním názvem „Tajemství kódů“, kde se zaměřuje - z konkrétních důvodů - na angličtinu a její roli v této oblasti. Pro mě ale stále platí čeština – z angličtiny si totiž stahuji jiné významy původního kódu a zasazuji je do nových vazeb – to je zase role českého jazyka = narovnávat ty implantované algoritmy.

 via-space.jpg