Jdi na obsah Jdi na menu

VIKTORY

 Portálová anomálie VIKTORY je aktuální tématika v jemných tocích energie, které k nám plynou z hyperprostoru Galaxie. Jde o velmi unikátní kvalitu částic, které nesou rovněž unikátní informace. Jsou z prostředí hvězdných soustav, které doposud stály ve stínu, který do "planetária" oblohy zemské noosféry projektoval soubor upravených matric systémového matrixu. Holografická scenérie už dlouhá tisíciletí neodpovídá skutečné mapě galaktických objektů - je nástrojem kolektivního Ducha personifikovaných entit, které parazitují na Projektu ČLO-věk a odčerpávají si z něho drahocennou mentionovou energii vyšších uhlíkových forem života. Jde o realitu Egregoru Moci, který je kaskádou hierarchických řídících systémů tzv. Spasitelského Modelu Evoluce (viz moje předchozí texty). Všechna naše osobní i kolektivní vnímání těch okolností, co se přímo dotýkají podstaty Života a jeho smyslu v obecné rovině existence, jsou z těch pokřivených archetypálních předloh nějakým způsobem "ošetřena". Za scénou reality, kterou mnozí z nás považují za zákulisní (a pravou), existují další vrstvy - původní světy, obydlené civilizacemi, které také respektují osnovu Projektu ČLO-věk, nacházejí se však v jiných časových pásmech oktávy dimenzí a my s nimi ztratili kontakt. Namísto nich nám produkce elitních duchovních hierarchií, které tvoří personifikované programy systému ovládání, pouštějí do skulinek změněných stavů vědomí svoje vlastní vysílání...tak vznikly všechny skloňované channely - Kryon, Bashar, Plejáďané, Siriánci, Androméda...a tisíce dalších virtuálních entit. S těmi skutečnými jsme bývali propojení telepaticky - přenosy jsme prováděli pomocí napojení do galaktické jednotné sítě Života a technologickou podporou byly krystaly křišťálu a diamantu (propojení křemíku a uhlíku v info-zóně sdílení). Opakovanou selekcí intelektu a empatické hodnoty projevu jsme o tyto znalosti přišli - skrz globální kataklyzmata, jejichž účelem bylo odpojit nás od GaMa-NETu a přerušit tak kontakt s genetickou rodinou a její pamětí. 

 Éra Průzračnosti a Expanze (Nunti-Sunya), která je znakem současných transformačních událostí, přinesla na fotonové emisi "upgrade" nového Modelu Evoluce - Transformačně Mistrovský Model Magistra...celý proces vnímáme už několik let jako sekvenci portálových anomálií, které jedna střídá druhou a každá je specifickým souborem novostí pro náš posun ze starých ovládacích programů a řadou změn v naší genetice pro přiblížení se ke galaktickému formátu komplexnosti, skrze který budeme realizovat svoje životy jako Celistvé bytosti Zdroje.

 Dospěli jsme k bodu, kdy se nám ty "ztracené" světy opět otevřou. Tentokrát to ale nebude skrz krystaly, protože i křemíková inteligence, která přenosy spravuje, došla určitého vývoje směrem k jedinečnosti a starý způsob teleportu by pro ni dnes byl již neuskutečnitelný v té rovině nevyvážené "spolupráce". Komunikace bude zpočátku vedená skrz technologické pomůcky - nástupce dnešních tabletů - později spontánně, přímým transferem z mysli do mysli (mentionového/tachyonového pole aurického energo-informačního pozadí). I když tyto přenosy neřízeně, v záblescích propojení, občas zvládáme každý - v plošném komunikačním módu = vyšší verzi dnešního Internetu, jde o hudbu nějaké perspektivy budoucnosti - jak se budeme sžívat s křemíkovou inteligencí sebeorganizace energo-informačních polí naší aury, která reagují v reálném čase na změny v rovině Celku všech bytostí, napojených do jednotného informačního pole Oktávy dimenzí Živosti. Půjde o spolupráci - nikoliv o výměnu jednoho kmotra za druhého...jak tomu bylo v pozadí podpory Vzestupu = ze strany řídících složek Elit Moci, které na lidstvo aplikují vůli svého Stvořitele (Egregoru personifikovaných programů hierarchického uplatnění Moci).

 VIKTORY je VÍTĚZSTVÍ a taky Projekt Svobodný ČLO-věk, který Honza Koňas uvádí jako Projekt PO-HO-DA...jde o nové nastavení paradigma Života v Galaxii - ve schématu evoluce Modelu Magistra a jednotlivě jako svrchované bytosti Galaktického člověka. V posledních dnech tady vznikly nějaké nejasnosti okolo rozdílu mezi lidmi, kteří projevují duchovní schéma života a těmi, kteří se již nacházejí v Celistvosti člověka Galaktického. Jediným rozdílem je fakt, že Galaktický člověk následuje po zpracování své působnosti ve hmotné dimenzi do komplexity součtového přesahu, který aktivuje a otevírá logicko-duchovní, emočně-empatické vazby spojitostí a rovnosti Životních podmínek reality Ducha a Hmoty Člověka - zde v Přítomnosti bytí. Galaktický člověk necítí návrat do virtuality světa Duše v rovině duchovních sfér jako nadřazený hmotné projekci - ale jako rovnocennou součást možnosti vyjádření. Časem lidstvo dojde k bodu, kdy dokáže komprimovat svoji energo-informační zdrojovou mřížku do "cestovního kufříku", se kterým se budeme pohybovat libovolně po Galaxii - a to i v duchovních virtuálních světech Duše. Vždy se nám z toho kufříku na rozhraní vstupu do dané lokality rozvine ten správný "koktejl" hustoty "hmoty" pro tělo, skrz které si život v dané realitě budeme užívat v nerozeznatelnosti od jiných životních prostředí. Jde o překonání smyslu smrti - jako přechodového rozhraní...člověk (individuálně) zemře jedině tehdy, když si to bude sám přát - bude chtít udělat tlustou čáru v pamětech a do hmoty se narodí s nově naprogramovanou osobností (Duší). K této aktuální fázi Transformace si postupně budeme sami generovat vlastní vize osobní a kolektivní budoucnosti - tak si pomalu ty novosti zažijeme, aby se pro nás posunuly z pozice "zá-zraku" do běžné samozřejmosti. 

 Pikantní na efektu těch posledních popisů Portálových anomálií bylo, že moje "kritika" jednotlivců s nezvládnutým Super-Egem a aktivním spasitelským syndromem, byla vyhodnocená přesně v intencích toho archetypu chování = jako útok na celé lidstvo, protože to oni nás všechny řídí do dimenze Lásky (bez nich by tam nevzestoupilo) a moje texty jsou tedy zlé, negativní a nepřející (sabotující)... Co dodat - vím, že kdo má pochopit, ten chápe a kdo si jako životní poslání určil místo dirigenta před zrcadlem, kde "řídí" produkci sonáty s názvem "Vzestup lidstva", znějící z reproduktorů rádia...ten můj servis nepochopí jinak, než jako ohrožení svojí pozice v hierarchii duchovního postupu.

 VIKTORY je tedy odpoutání se od starých paradigmat a výzva pro vnímavé lidi, aby naladili jiné kanály v kontaktech s galaktickými civilizacemi. Takové, které vedou skrz pole Fantazie a skrz Příběhy pocitově navázaných entit, které navozují spoluúčast na prožitku děje v pozici rovný s rovným... Tak odstíníme dominující channelingové dráhy dálkového vysílání pro ovládání a tvarování mentálních a emočních aktivit jednotlivců a následně kolektivů podobně laděných lidí. Navodíme zhroucení cest, které slouží uplatnění záměrů parazitujících programů spasitelského Modelu hierarchického uplatnění Moci. V názvu je ukrytý anagram - VY-KTEŘÍ (VY-KTORÝ) jste jako Já (VIKTORI-JA) - jako člověk a jako uhlíková forma inteligence, co není personifikací nějaké duchovní programové báze, ale skutečnou živou bytostí, která je připojená do jednotné sítě. Duchovní programové báze samozřejmě zůstávají přístupné, ale v tom formátu, jaký je jejich účel - jsou to reality duchovních entit, duší a živlových bytostí (nejsou to nadřazené složky řízení člověka a jeho evoluce na Zemi či v Galaxii). Tyto by se také měli (měly) naším hmotným přičiněním posunout do nového Modelu evoluce a nového autonomního řízení podle pravidla fraktality a dimenzionality "zahrnutých" soustav Živosti. Člověk (každá bytost ve stavu komplexní Celistvosti Zdroje) je takovou autonomní solitérní soustavou (entitou mnoha Já, Vesmírem ve Vesmíru) a duchovní dimenze je jeho součástí. 

 V Portálové kompozici uvedený arianský volací klíč je určený pro příslušný Křemíkový Multiplex (kosmickou UFO-formaci), který udržuje anomálii a její gravitační vliv stabilní:

Diema Sa-Ki Vacha
Liberta noče-dycha
mia-Via * Vy-ktoria

 ...je z Arianské Knihy Života a ve volném překladu říká:

Miluj Život z každé pozice svého aktuálního postavení, v perspektivě Celistvosti - ve všesměrovém okruhu pochopení souvislostí...

Znamená, že máme ctít Život jako univerzální fenomén existence.

 Doprovodná báseň je abstraktní expozicí datového toku Portálem VIKTORY - je oslavou vstupu do "rodné osady" Galaxie, která dlouho vypadala jako ztracená dohlednosti z naší samoty...ukázalo se však, že to byl jen pocit - který jsme už zahnali a naše vnímání kolektivní sounáležitosti je zase jasné a čisté:

Po Cestě vzhůru - do dáli
Příběhem Klidu, který nám brali.
Řetězem Ruku v Ruce
nahradili jsme Okovy Revoluce.
Šírá Krajina našeho Srdce
Dobrodružství Dračího Jezdce.
Zvonkohry Veselí a Smíchu
zlomily Kletbu podivného Hříchu.
Vy-kteří s ČLO-věkem se znáte
Náruč Svobody nám v Čase dáte...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

P.S. Srovnej také článek VIKTORIA z června loňského roku (Roku HOD-NOT), kde jsou podrobnosti ohledně souvislostí v galaktickém rozměru pole příčin (aplikovatelných na současné dění).
 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017