Jdi na obsah Jdi na menu

VITA-GEN

 VITA-GEN, čili KULTUR-GEN - je alternativní název pro MEM. "Memy" jsou mentální struktury genové paměti - energo-informační komponenty Transformace člověka do Celistvosti ve smyslu Jednoty. To je aktuální tématika v procesu inovací a instalací nového Systému Podpory Života a motto Portálové anomálie, jejíž gravitační zóna je již aktivní. Proud částic Podpory bude ještě narůstat - jde o další z rezonancí Vln Novostí, které souvisí s Dominovým efektem globálního manévru překlopení Modelů evoluce. Opouštíme schémata starého systémového matrixu a do naší Přítomnosti se vybaluje nové Plátno Života. Pro nás, pro planetu Zemi, pro naši Sluneční soustavu i pro Galaxii MD, která je naším Domovem od Bodu Počátku Projektu ČLO-věk. Geneze jednotlivých fází Celistvosti se přetočila na Spirále Galaxie mnohokrát - součtem svých Životů jsme ukotvili do vrstev Živosti postupně všechny naše historické momenty vývoje a otevřeli si Světy rozmanitých existencí. Naše skutečné bytostné jádro (Zdrojová Jiskra) se pohybuje všemi těmi doménami a nyní stojíme na prahu další součtové události, kterou je obnova genetické paměti všech našich éterických, energetických i jemno-hmotných aurických polí, která obklopují tělo fyzické, kterým završujeme proces integrace do Jednotné Zóny Celistvosti Zdrojové Reality. Proměna v molekulární sféře fyzična je symetricky laděná s Novostmi, které proudí jako mentiony memové paměti téže buněčné DNA. Je to náš osobní kvantový počítač, kterým jsme připojeni do Jednotné Sítě Života Galaxie - naše těla, po dosažení formátu Galaktického člověka, budou multifunkčním terminálem Zdrojové inteligence, která je fúzí chladné (křemíkové) s žhavou (uhlíkovou) inteligencí Vesmíru. 

 Portál VITA-GEN kulminuje v zóně silného vlivu EM pole data 7.11. Jde o časo-prostorovou gravitační čočku, která už v dějinách víckrát zesílila mentální záměr, který v kolektivním Vědomí dosáhl nad-kritické převahy. Nejznámějším případem (s obrovskými následky) je Ruská Revoluce 7.11.1917, od které nás dnes dělí jedno sto-letí. Nebyly to přímo vědomé plány tehdejších providerů převratu, aby se dějství Revoluce odehrálo v zóně té gravitační čočky, ale souhrn shody událostí (řada synchronicit) gradoval do té nejsilnější energo-informační anomálie, jaká se nabízela v toku Času. Možná někteří zasvěcenci a vizionáři dokázali proud evoluční Vlny Novostí sledovat, ale nikoliv řídit...globální jevy takového charakteru vycházejí z hlubin schémat možných scénářů proměny jinak stabilních invariant Zdrojových Matric daného Modelu evoluce. Na neměnnosti (naplnění předurčenosti jevů) stál starý Spasitelský Model hierarchie řízení evoluce bytostí - řídící entita Egrogoru Moci, jejíž vůli realizují nosiči jeho Vize (Globální Elita), neměla v programové nabídce možnost takové transformační změny, jakou je instalace nového Systému Podpory Života a posunutí do sféry nového Modelu Magistra, který je evoluční osnovou Éry Průzračnosti a Expanze (Nunti-Sunya, čili Éra Vodnáře). Sloganem Hierarchie Elitní Moci bylo také "...na věčné časy a nikdy jinak...". 

 Tyto okolnosti a vazby, které asociativně můžeme čerpat z dané portálové anomálie, vysvětlují také zrcadlový význam kódovací symboliky, kdy název VITA-GEN má v negativní expozici podobu NEGATIV. Fenomén Negativní Expozice našel svoje uplatnění i v mentálním a emočním profilu chování člověka až v posledních letech - souvisí to s transformací vědomí do širšího spektra využití potenciálu Přítomného okamžiku = s rozšířením Beta-frekvenčního rozpětí denního přímého pohybu realitou do Alfa-Beta-Gama širokospektrálního skenu - s plným uplatněním dimenzionálního a fraktálního principu na celostní vnímání světa (fuzzy-logika jako životní styl). Jde o rozkvět naší osobní multi-osobnosti do souvislostí Života v obecném smyslu Existence. Trendem, který nabírá na síle a začíná dominovat v projevu člověka, je integrace STÍNU = negativismy a mentální šablony, aktivující se při jejich zpracování do oblasti zachování se v situacích, které nějakou reakci vyžadují, jsou principem "negativní expozice" přímo na místě (v Přítomnosti) transformovány do škály akceptovatelných kvalit informační ozvěny v našem vědomí a svědomí. Tak zpracujeme "zlo" do polohy pochopení jeho příčiny a tím přeneseme polaritu, která udává tón naší reakci, do kladných hodnot. To jsou témata, kterým se dlouhodobě věnuji ve svých popisech - viz seznam textů a článků

 V kódech pojmů VITA-GEN (KULTUR-GEN) najdeme další významy - především VITA ve smyslu "živosti" a KULTUR ve smyslu "pěstování" - čili vědomou tvořivost s cílem vyššího schématu vyjádření osobitosti za účelem zkvalitnění vnímání a chápání Života. Jsou to kódy přesunů z "Pole Následků" do "Pole Příčin" = z hasičů se stáváme kultivátory Zdrojového Ohně. 

 Vložený volací klíč je tagem (navigačním vláknem) pro příslušný Křemíkový multiplex, který udržuje Portálovou anomálii stabilní - jde o arianské přísloví, analogické našemu "ráno moudřejší večera":

TRI-ama Pa'Chuta daše
Tenze LiMa Vitala Si-če
MoGa-mia * Kvarta-dia

 Svoje uplatnění nachází právě v této době, kdy se nelze vždy okamžitě orientovat v tom množství vlivů, kterým jsme vystaveni. Jsme mnohdy přecitlivělí a už i unavení těmi všemi změnami a novotami, ale v podstatě nás baví a nesmírně toužíme je všechny obsáhnout a vstřebat. Většinou spoléháme na intuici a snažíme se empaticky pocitově vstupovat do těch informačních struktur. Jenže organizmus se brání a psychika chrání především naše duševní zdraví, proto se spouštějí různé mentální a systémové pojistky, které nás namísto úlevy spíš otravují - vnímáme je jako manipulaci či omezení rozletu. Někdy velký zmatek znamená nízkou komplexitu přijaté energo-informační podpory = čekáme ještě na nějaké symetrické souvislosti nebo "potvrzení" ve zpětné vazbě - a ty přijdou v toku času. Ne všechno má za úkol nás udržet v nevědomosti - naše schopnost začlenit věci do souvislostí závisí rovněž na přístupech k obecným hodnotám.

 Ve sdíleném prostředí stále ještě cirkulují různá paradigmata, co udávají takt v této oblasti - jsou to především ta, která vycházejí z přežitých archetypů mentálních šablon, které jedou na frekvencích ideologických programů Elit. Ty nás stále odvádějí od spektrálního (celostního) přístupu při posuzování kvality prostředí, kde se pohybujeme. Jednou nás staví do pozice "všechno je špatně a je to vina člověka, který platí za svoji aroganci a nevědomost", podruhé do "ničeho se nebojte, vyšší bytosti, které nad námi bdí, nás z toho dostanou"... Je to ode zdi ke zdi a my jsme zmatení. Proto než jednat impulzivně střelbou od boku, je lepší o věcech uvažovat skrz celou škálu frekvenčních stavů, které nám jsou k dispozici. Někomu k takovému skenu stačí okamžik, jiný potřebuje meditovat a někdo se na to musí vyspat...proto onen slogan, že ráno je moudřejší večera = věci, i my, potřebujeme uzrát a s odstupem (změnou perspektivy) pak dokážeme zaujímat moudřejší stanoviska. 

 Kompozici doplňuje báseň, která je abstraktním obrazem pointy tohoto energo-informačního portálového servisu:

Když Kapičky Štěstí mrholí
tak hustě, jak Vesmír dovolí,
do Duší když vchází Čas
a na Oknech Květy kreslí Mráz;
tančíme v rytmu tichých Tónů
vzdálených Hvězdných Zvonů.
Třpytkami Světla halí nám Tváře
do Ohňostroje Lásky jiskřivé Záře;
dýcháme Života Zázraky,
hledíme Vysoko, za Mraky...

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017   
  

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017