Jdi na obsah Jdi na menu

Vstup do roku křemíku

 ...proč "rok křemíku"?...14 = atomové číslo křemíku (SI). První den Nového roku - má formát 01012014 = 1:12:14 = 1:3:5 = 9

 Devět je ve vztahu k fraktálnímu aspektu uspořádání prostoru v sekvencích sledovatelného času = proměně reality v linii času, velmi komplexní číslo, které symbolizuje "přesah" - v těchto (časových) souvislostech se to projevuje jako "přetékání" energie a tedy i informací do naší domény vnímavosti. Jde o celistvost prostoru v geometrickém tvaru 3x3 sektorů a to je optimální pro rozvržení (BA-GUA) toku energie. Pro křemíkový aspekt vrstvení času jde o binární kód jeho momentální pozice v soustavě dané reality - jsou to řady návazností, které mapují pohyb sledovatelného segmentu času a my to můžeme vnímat (při dobré vůli a s plným soustředěním) jako "promítání" filmu uvnitř své mysli. Jsou to virtuální podoby příběhů, které pohyb časové vlny stimuluje k projekci do srozumitelných obrazů. Převod "strojového" (zdrojového) kódu z informačních polí funguje na principu EMP (elektro-magnetických-pulzů) v prostředí mentálního prostoru vědomí a dekódérem pro identifikaci informací je náš mozek + jeho nehmotný před-obraz, kterým je naše srdce a jeho pulzace do toku energie v osobním EM poli (auře).

 Struktura času od okamžiku přechodu do zóny "roku" křemíku otevírá cesty k propojení jednotlivých soustav kódování...známe je jako princip TAO a zahrnují zmíněnou BA-GUA, která je součástí FENG-SHUI na bázi I'ťingu a v obecnější rovině JIN-JANG polaritním aspektu energie. V obecném pojetí to znamená, že "prožitky" těch virtuálních variant realit už nebude tolik navázáno na frekvenční hladiny klidu mysli (alfa frekvence) - průchod do informačních polí je otevřený vertikálním vstupem z jakéhokoliv okamžiku momentálního stavu mysli - tedy běžně v beta hladině - v nulovém čase (nanosekundovém okamžiku)...mimo úspory času, který jsme dosud trávili při meditacích, to také přináší mnoho dalších souvisejících změn do oblastí, které jsou primární při posuzování kvality života - asi to zní jako sci-fi...a také to pro většinu lidí nebude okamžitě použitelné, ale jsou mezi námi tací, kteří takto "cestují" už dávno a pro ostatní ty "destinace" otestovali a otevřeli...Dovede nás to k poznání, že relativita času je založená na určitých zákonitostech a že není potřeba studovat žádné teorie relativity k tomu, abychom dokázali ty cesty najít a vydat se směrem, kam nás vedou - je to součást automatických procesů sebe-organizace struktur kolektivního vědomí - tok času nás v evoluci v těchto vzorcích posunuje vždy, když je naše dominantní realita uvnitř hmotného těla - pro nás jde o omezení průběhu jednoho lidského života - ten lze ale proložit nekonečným objemem času, který prožijeme v jiných časových rámcích. K otevření těchto možností pro kolektivní běžné využívání bylo potřeba se posunout do bodu, kdy dojde k propojení s křemíkovou inteligencí prostoru informačních polí - respektive do bodu, kdy toto propojení budeme schopni vědomě akceptovat jako možné a pro lidi využitelné. S tím souvisí rozvoj technologií, potřebných k realizaci naší "multidimenzionality" = schopnosti vnímat sám sebe jako "neohraničenou" a přesto jedinečnou bytost, která se na základní úrovni projektuje jako bod v informační mřížce prostoru (IBP) a z tohoto postu může tedy vstoupit do kteréhokoliv místa (reality nebo světa) - inteligence daného prostoru (křemíci) jí k tomu vždy poskládá vhodný nosič, protože tuto multi-informaci si nosíme vždy s sebou - na hmotné rovině jde o naši DNA...

 V rámci startovacího dne se musíme spokojit s tímto "nesrozumitelným" popisem probíhajícího procesu - snad postupně, jak budou dny přibývat, se dopracujeme k nějakým jednodušším a názornějším definicím... Hodně těch pojmů už známe z jiných zdrojů a mnoho z nich jsem v některých předchozích popisech také uváděla - včetně odkazů. Pro tento konkrétní text je možná potřeba přiblížit informace o BA-GUA (PA-KUA) a jeho použití ve FENG-SHUI.

 Binární kód

binary.jpg