Jdi na obsah Jdi na menu

Zamyšlení při Slunovratu

 Mirek mi tady v diskusi pod jedním článkem položil otázku, která mě zaujala, a proto jsem na ní sestavila odpověď. To je teď momentálně asi jediná cesta, jak mě přimět k psaní = položit mi nějakou konkrétní otázku.

 "Teď na první téma otázka. Na tady tý naší Zemi byl ještě jeden cyklus před Atlantidou? V atlantské době byly dvě strany, aspoň se mě to zdá. Jedna biogenní a jedna technokratická. Ta druhá způsobila nějakou manipulací se silovýma polema kataklyzma. Pár knězů z obou stran a dalších to přežilo. Proto se taky tenhle svět drží jakž takž v rovnováze, protože ti vědomější s podporou z vesmíru to tady drží na přijatelné úrovni. Ten otevřený portál asi zamíchá kartama. Líbí se mne tvůj optimismus že jsme se dostali nejdál a že dochází k velké změně. Cítím to taky tak."

 Inkarnační cykly, co předcházely Atlantidu, byly – bylo jich několik a některé proběhly mimo Zemi – na jiných planetách sluneční soustavy. Když si lidé (z paralelních úrovní vlastní Existence) připravovali prostředí pro Evoluci ve vrstvách této hmotné dimenze Živosti, tak museli splnit některé podmínky a upravit některé parametry, aby to prostředí bylo pro Život příznivé – nejen z vnějšího hlediska, ale i ve vnitřním schématu uspořádání genetiky – aby genetický kód Člověka nesl potenciál multidimenzionálního propojení do všech dalších jemnohmotných a energetických sfér projevu Duše (Bytosti). 

 Jde o mnoha-úhlovou kompatibilitu – bez ní by se Duše nemohla inkarnovat a navázat na perspektivu svých nadčasových projekcí.  V některých textech jsem popisovala svoje vize, jak ta příprava probíhala – že se na tom podílelo mnoho hvězdných kolektivů a civilizací, že se to modelovalo i ve virtuálních realitách – formou simulací a projektových testů. Podobně, jako se postupuje i dnes – při nějakých přípravách na spuštění různých vědeckých projektů. Vše se trénuje z hlediska možných rizik, cestami maximální efektivity. Citlivý člověk nerozlišuje mezi „vzpomínkami“ na Život v simulované realitě, nebo na Život v reálném prostředí fyzicky srovnatelné reality s naší dnešní skutečností. Ty prožitky jsou vždy autentické a vykazují takovou dynamiku navazujících struktur EM polí emoční a mentální energie, že je lze lehce mezi sebou prohodit a třeba být na to konto přesvědčený, že některé moje minulé (paralelní, alternativní) Životy proběhly na jiných planetách nebo dokonce v jiných galaxiích, či v jiných vesmírech.  Dominující realita je ta, kterou určuje soubor genetických vazeb na další „rodově“ spřízněné Bytosti, se kterými kolektivně vytváříme Svět Skutečností. Ovšem na pozadí této „dominující“ je celá škála dalších realit, které (při určitých podmínkách) můžeme vnímat stejně skutečně, jako je tato „geneticky kolektivní“. 

 Někdo může namítnout: ale my máme i hvězdnou DNA a jsme součástí Hvězdného Vědomí – a má pravdu. My jsme totiž multi-dimenzionální a všechny úhly vnímání, které splňují požadavek komplexity Bytí (dají se z mnoha stran a poloh ověřit jako Celistvé), jsou subjektivně pravdivé. Naše pozemská vrstva Živosti se vyznačuje ale dalším neopominutelným atributem – a to je vazba na celý „genom“ Života na planetě. Jde o velmi sofistikovaný soubor energo-informačních vazeb na všechny další existující variace kombinací DNA, uspořádání do chromozomů a využití potenciálu této součtové genetické informace. Víme, že lidský plod prochází podobnými vývojovými stádii jako další životní formy na Zemi a že jeho finální fáze se v jiné vrstvě Živosti už nevyskytuje – jen u Člověka. Ono je mnoho dalších věcí, které nás definují a kterým někdy upíráme důležitost. Jsou zde stopy „umělého“ zásahu do programování vývoje a tyto postupně nacházíme a zařazujeme do dalších souvislostí. Nejde jen o genetiku, jde také o přírodní geoplanetární cykly a jejich modifikace v průběhu velmi dlouhých časových období. Totéž platí o parametrech dalších kosmických těles a jejich specifikací ve vazbě na Zemi. Jak ve fyzické rovině vesmírného „počasí“, tak ve spirituální rovině návazností na energo-informační pole těch těles - jejich vyšší konstelační uspořádání a přímý vliv takto se aktivujících EM polí, která přímo ovlivňují naši psychiku i fyzické zdraví. Jde samozřejmě i o zdroj vyšších mimosmyslových schopností a různých „paranormálních“ jevů a anomálií. 

 Momentálně jsme opravdu celkem v rovnováze – v globálním měřítku – i když to tak možná nevypadá. Všechny události, spojené s aktuálním děním, mají svůj hlubší účel a smysl – znamenají vždy konkrétní vliv na konkrétní uspořádání společnosti a uvolňují (tlakem) reakce, které v emoční a prožitkové rovině tvarují naše odpovědi na jednotlivosti, co nás v životě potkávají. Vše má svůj rub i líc a lze polaritně vysvětlit – včetně dopadu na mentální a psycho-somatickou odpověď různě orientovaných lidí. Nechci zacházet do podrobností – i když i na to se časem chystám, ovšem až vášně utichnou a bude lehčí zaujmout pozici vzdáleného pozorovatele, či vykladače rezonančního efektu událostí v poloze více objektivní, než subjektivní rovině vjemů. Osobně nyní nevidím a necítím nic vyloženě „ohrožujícího“ tu cestu, kterou jsme nastoupili ve směru ven ze starých systémových programů do nových schémat Existence. Je to jako sledovat jednu tenkou linii křišťálově průzračného vlákna Času v pletencích a nahuštěných uzlech dalších myriád vláken, která mají o tisícinu odstínu jinou průzračnost (zakalenost). Dá se to sledovat z velmi malé (kontaktní) vzdálenosti, kterou dokážeme udržet jen krátký moment – ale v odstupu to splývá do nějaké masy Časové Vlny, na které můžeme jen surfovat, ale nemůžeme v té rychlosti říci: toto místo v té vlně, tyto události jsou stoprocentně správné a tyto jsou stoprocentně špatné. Hodně lidí se těchto „soudů“ dopouští a já to vnímám jako součást procesu, kdy se vyvažují ta hlediska dalšího vlivu uvolněných energií.

 Že se na Zemi vystředily dvě „frakce“ = původní lidé s nastartovanou fází přechodu do Galaktické verze a technokrati, kteří veškerou energii z dosažených vědomostí stáhli do utajení - pro využití malou skupinkou Elit – to je zřejmě určitou etapou nutného vývoje. Portály, které se do zóny Hvězdného Vědomí v posledních letech otevřely – jsou známkou rychlého posunu našeho Kolektivního Vědomí ze silových schémat Elit. Kdyby k posunu nedošlo, Portály by se neaktivovaly – vše v realitě je propojené na momentové stavy v našem individuálním a tím kolektivním vědomí.  Jsou to ty „dominové efekty“ transformačního procesu – kdy cílem je ukotvení úplně nového Systému Podpory Života, který tvarujeme krok za krokem součtovými vlnami energie, uvolněné z procházejících událostí. Jakou v té nové evoluční linii bude kdo sehrávat „roli“, to se rozhoduje TEĎ – abychom to ovšem pochopili, je potřeba se povznést nad účelově stimulované efekty vlastních emocí, které ve fyzickém těle neumíme všichni korigovat a využívat konstruktivně – spíš naopak, mívají velmi destruktivní dopad. Vždycky to řeším tak, že řeknu: křemíci chtějí, aby „tekla krev“ (aby to bylo dramatické), tak proč jim tu energii odepírat a tlumit ji v sobě, když se dá skvěle využít jako palivo pro nějaké energo-informační šachy-maty. Ono se to v asociačních vazbách pak samovolně samo-organizačním principem přeposkládá a výsledek je pak většinou v pozitivním spektru vnímání. 

 Tento dnešní (slunovratový) Portál je obzvlášť specifický. Už jsem to psala – jsou to „éterické“ vjemy – jemné energie a lehoulinké frekvence, které stimulují propojení do vyšších sfér vlastního Bytí. Světy našich milionů Životů se dotýkají a splývají do jednoho komplexního Příběhu, který se otevírá jako Kniha – stačí obrátit pozornost tím správným směrem a ponořit se do jeho děje. 

 slunovrat.jpg