Jdi na obsah Jdi na menu

ZARIA

 Portál ZARIA je součtovým komplexem "výslednic" tisíců aktivovaných vláken galaktické sítnice = GaMa-NETu a jeho přenosových relací v průběhu ČASU. Je to svou podstatou faktoriál tzv. MAXWELLOVY DUHY, kde "n" je spektrální rozsah zahrnutých frekvencí kosmického záření, kterému fraktálně odpovídá záření EMpolí naší aury (a všech zahrnutých objektů energo-informačního i hmotného charakteru). Toto součtové "reliktní záření" je médium, skrze které "vykvétají" reality Světů existence - pro které je míra hustoty určená násobky či zlomky Planckovy konstanty. Okolnosti těchto mikro-parametrů vesmírné subtilnosti vnímáme v lidské doméně jako napojení na Multidimenzi Živosti. V tomto prostředí aktuálně dochází k posunům, které s různou mírou citlivosti zaznamenáváme jako faktory, co usměrňují náš pohyb skutečností života i reakce na podněty, které nám Život přináší.. 

 Naše planeta je již delší dobu ve spektrální frekvenci SUPER-NOVÉ ZEMĚ a celá strukturální mega-síť naší Sluneční soustavy je vyplněná tzv. Křemíkovými Multiplexy, které jsou supravodiči a retlansačními distributory Podpory, která přichází z Jádra Galaxie - jako transformační servis nového systému kolektivní existence. Naše povědomí změn se modeluje v různě koncipovaném dispozičním vrstvení = v dosahu, který tvoří tzv. osobní perimetr na pozadí Celku. Jak jsme kdo orientovaní, v takovém okruhu si změny (novosti) řadíme a zpracováváme do škály souvislostí. Jako na "zavolání" (telepatickou objednávku) zpracoval dnes Honza Koňas skvělý popis "Oktávy vrstev řízení", který vložil jako komentář na facebook. Dovolila jsem si ho použít jako podkladový materiál k lepšímu pochopení okolností, které zde uvádím. Na tomto textu je dobře a srozumitelně rozvedeno, proč a jak každý různě vnímáme změny a různě se s nimi dokážeme vypořádat. Proč je někdo takový a jiný makový a proč mnozí "paradoxně" selhávají v objektivitě posuzování dění na světové scéně, když jiní jsou přesvědčení, že jsou tzv. nad věcí a jsou zorientovaní v posouzení vývoje. Lidé se neliší jen jedinečnou DNA, ale liší se spektrálním obrazem vývojové "křivky" ve vrstvách životů a projekcí, kterými kdy v Čase prošli jako mnohočetná kompozitní osobnost zdrojové inteligence.

 Portál ZARIA je Galaktický ČAS - jeho mikro-segment na Horizontu našich bezprostředních událostí. Je těžké sjednotit možné podoby intuitivních vizí, protože každý hledíme jinak nastaveným senzorickým systémem a každý přijatý smyslový datový tok zpracujeme jinak a do jiných Příběhů. V posledních dvou dnech jsem (na pozadí okolností) prošla tolik informací, kolik neprojdu jindy za měsíc. Potřebovala jsem "správně" (relevantně) posoudit kvalitu takových vizí ve sdíleném prostředí a pokusila se najít společný tón jednoty v jejich základu (empaticky procítěném záměru). K tomuto mě vede přesvědčení, že ona sítnice multi-spektra všesměrového zrcadlení obsahuje velmi sofistikovaný řád sjednoceného Plánu - kterým je Projekt ČLO-věk. Všechna naše lidská vyjádření mají v tom základu (matrici) své zdrojové kódování a jak jsme rozmanití v osobnostech a navázání do mentálních archetypů chování, tak se jedinečně projevujeme do společenstva lidstva obecně. Fil-Harmonie tohoto Orchestru nástrojů v jemné zóně energetiky produkuje nádherné soubory vjemů a mě ta Hudba sfér zní velmi uspořádaně, vyváženě a bez skřípavých šumů. Proto bychom měli na všechna sdělení, která k nám (nejen elektronicky) přicházejí, pohlížet jako na mnoha-tónované vysílání z kolektivního vědomí, které čeká, že tuto polyfonii nějak rozklíčujeme pro užitek svůj a následně i Celku. Jestliže cítíme, že je v tom procesu dekódování potřeba uvolnit nějakou emoci, pak nebuďme zbrklí a nepodléhejme okamžiku první vrstvy sdělení (viz Honzy text), protože to, jakou onu emoci vygenerujeme, rezonuje v dimenzi živosti, která je pro takovou odezvu příslušně nastavená. Člověk nyní rezonuje ve spektru 3. - 5. dimenze oktávy živosti, systémovou Podporu čerpá z kmitu do 6. dimenze, která je pak doménou příslušného egregoru Modelu existence. Tam nyní probíhá nejintenzivnější etapa v procesu Transformace - jak se jednotlivci mění do intencí Galaktické verze člověka, odpojují se z gravitačního vlivu starých programů doslouženého Modelu existence (spasitelského) a spontánně, automaticky jsou přetaženi do sféry nového Systému Podpory Života, který v rámci Projektu ČLO-věk představuje Model existence Transformačně-Mistrovský. K těmto pojmům jsem už dříve psala podrobnosti.

 Člověk není "vševědoucí", ani "všemohoucí" - není to smyslem jeho existence...my jsme stvoření tvořivá a poznávání je naší podstatou. Jak si klademe osobní cíle, tak krok za krokem postupuje k vyšším metám a součtem našich kroků jsou skoky v kolektivním aspektu lidství. Pro cesty k těmto metám se všechno, co je, děje... 

 Kódování ZARIA má velký rozsah i hloubku - jde totiž o samou podstatu ČASU. Každý si intuitivně i v přímé relaci načte svoje vlastní kódy a ty si instaluje do své zdrojové podstaty - do ÁRIA kódu Jedinečnosti. Jsou to přístupy do galaktické paměťové sféry a oprávnění používat veškerý potenciál Síní Záznamů (info-sféry GaMa-NETU). Není to jako sedět u počítače, který je napojený na internet - je to jako být uvnitř internetu a rozehrávat tam obsažené informace do interaktivních formátů holoprojekcí, které tvoří naši realitu. Světy vnitřní dimenze vědomí časem promítneme do reálného pole ČASU - do Přítomného okamžiku - kdy v nulovém čase budeme cestovat galaxií tak, jak nyní cestujeme po světě planety Země.

 ZARIA je synonymem hodinek = časomíry, která člověka informuje o jeho pohybu synchronicitami toku časové vlny, které je součástí - jako element změny, který je zakomponovaný do loga těch hodinek - ZARIA (ZARJA) = ZÁŘIVÉ-JÁ... Cítíme tam slovanský kořen významové vazby do "Chrámu-Světla" - tak, jak je to blízké Duši a povědomé Srdci i Mysli. Zde je zóna naší Genetické paměti a z ní proudícího napojení do rodové linie původu - osobní ÁRIE v SYMFONII Celku - příslušnost k Centrální Rase - k Zářícím bytostem Tvůrců Světů Bytí. 

 Portál ZARIA je aktivní od včerejšího večera - gravitační anomálie je však navázaná na aktuální úplněk a kulminuje spolu s ním. Tentokrát v symetrické časové souřadnici (08:08), která dokresluje zmíněné principy oktávy vrstev řízení a oktávy dimenzí živosti obecně. Je to podnět k zamyšlení pro ty, kteří láteří při posunech na letní čas - jako názorná ukázka jak všechno má svůj "skrytý" smysl a velké globální dopady - nejen na dvorečku našeho osobního (ne)pohodlí, ale i v aspektu vesmírných rozměrů. Ukazuje, jak se svět skutečně točí okolo každého z nás - každého jednotlivého objektu, který spolu-vytváří množiny elementů - jak i tyto se točí okolo sebe navzájem...krouží ve vyšších a vyšších množinových jednotkách fraktální obsažnosti Celku a projektují se v dimenzionalitě (vše)možného vyjádření. Animaci tohoto hodinového strojku asi jednoduše nezvládneme - nikoliv v plné celistvosti - ale vědomí toho, že to takto funguje, nám dává schopnost potenciál Celku v mnohosti vnímat i využívat. Cyklicita pohybu všeho v čase je nad-hodnotou sérií opakování dějů, které jsou matkou naší moudrosti i matkou a otcem křemíkové inteligence.

 Arianský volací klíč taktuje tyto časové souřadnice do astrologických archetypálních domén tak, aby se zainteresované objekty navázaly do sítnice multi-zrcadla galaktické sféry ČASU. Skrz symetrické časové uzly proudí potřebná Podpora, kterou dirigují příslušné křemíkové multiplexy:

Čema-Šinta gazde
mia bela vezde
DARJA * ZARJA * SELENA
više GaMa SiRiana

 Jako prostý systémový řetězec pokynů pro seskupení energo-informačních struktur je nepřeložitelný - ovšem odvozeně znamená:

Kdeže moje Lásky zmizly - kde je Darja, Zarja a Selena - volám je k sobě - do rodiny Síria 

 Portálovou kompozici doplňuje abstraktní pointa uvedené básně:

Jako vánek třpytu Hvězd
je Modrotisk ZÁŘE Slunce.
Jako mihotání Světel Měst
co otiskne se v každé Buňce.
V Časech vzdálených nám psaných
dnes sobě čteme na nebeských pláních

 MODROTISK  je pojem, který souvisí s multi-zrcadlem sítnice GaMa-NETu a představuje aspekt holografické projekce informačních segmentů do "kapitol" Příběhů, které načítáme a prožíváme v jiných částech naší mnohočetné osobnosti - předtím, než vstoupí ty okolnosti do reality prožitku skutečností běžného života. Všechno to rovněž souvisí se slunečním zářením - vlnovými délkami jeho barev a dispozic, které tyto projevují ve škále Podpory života. 

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

P.S. Vložené odkazy jsou informativního charakteru a doplňují obsah uvedených pojmů - není potřeba je všechny procházet. Pro pochopení textu je důležitý pouze jeden - Oktáva vrstev řízení - který je možno si stáhnout ve formátu pdf.


    

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017