Jdi na obsah Jdi na menu

ZLAT-ÁN

 ...je ZLATÁ BRÁNA - další v řadě již odemčených a protože nese kódování ZLA-TA, je opět syntézou protikladů. Nachází se v gravitační zóně stále aktivního Portálu VYROVNÁNÍ, který jsem popisovala 21.7.2017 jako CECH: ZEMĚ a je tedy takovou postranní brankou na velké Bráně...to ovšem neznamená, že je bezvýznamná. Naopak - je nabitá energií a proudí skrz ní veletok informací, které jsou další systémovou podporou pro naši jízdu Galaktickou transformací množin lokálních Časů do jednotného pole společného Prostoru. 

 Příchozí informační segmenty nesou rovněž další instalační balíčky pro novou evoluční scénu člověka - Model Magistra (Transformačně-Mistrovský). Pomalu opouštíme zónu starého spasitelského Modelu Hierarchie a vzdalujeme se jeho ovládacím programům i vlivu na kolektivní Vědomí. Jak toto odeznívá, expandujeme do Galaktického Času a současně spontánně rozšiřujeme vlastní osobní vědomí, které by se mělo ustálit v rozsahu 7 - 64 Hz pro přímé denní vnímání Beta - tedy operační prostředí plně kontrolované osobností, kdy jsme v komplexitě Přítomného okamžiku = přítomní a okamžitě rozhodní. To je dílčím cílem k posunu do rozvinutí dalších schopností, které budou běžnou dispoziční výbavou Galaktického člověka. 

 Za sebou zanecháváme staré šablony a archetypy hlubinných vzorců, které neustále formátovaly (kalibrovaly) naše vnímání a projev do symetrie s rámcovým plánem řídícího Egregoru Moci (Duch Svatý, Božská Prozřetelnost a další tituly, kterými jsme ho "oslavovali" - a ještě mnozí z nás dále takto činí...). Odpojování se uskutečňuje sice plynule, ale pomalu - důležité jsou Symetrie Sfér duchovní a hmotné reality skupin jednotlivců v Celku Lidstva - o těchto "výměnách" komponentů reality jsem psala v posledních textech. Týká se to především přestavby původních rozdělovacích "seznamů" řídícího Egregoru Moci, které jsou známé též jako Sklizeň a v průběhu vývoje lidské rodiny byly několikrát aplikovány. Šlo o dlouhodobé vytváření takového životního prostředí, které bylo pro "slabší" bytosti příliš bolestné a k tomu paralelně plynula z téhož mocenského zdroje duchovní útěcha v podobě souboru programů tzv. Vzestupu = osvobození z tíhy Života v hmotném světě, kde vládne jen bída a utrpení. Součástí programové nabídky byly inkarnace "kristovského" vědomí do nějakého vybraného člověka, který realizoval archetyp Spasitele a "vykoupil" vzestupující adepty z hříchů (viz knihy Davida Ecke o opakování vzorce Mesiáše v dějinách člověka). Celá Událost někdy (nikoliv pokaždé) vrcholila globálním kataklyzmatem, ve kterém část lidstva skrz smrt vzestoupila a žalostné trosky přeživších pak začínaly od nuly. To jsou periodické nástroje ovládání, do kterých jsme kolektivně (jako entita) spadli - kaskádou nešťastných kroků v dávné historii, kdy se programovaly zdrojové matrice Projektu ČLO-věk. Podrobnosti jsem sdílela v odkazech předchozích textů - hlavně sérii dokumentů o Atlanťanech a ukradeném Čase. Nyní již globální zkáza nehrozí - kritický bod jsme překonali vloni touto dobou a proto můžeme volně a bez dramatu, svým ideálním tempem, kráčet zpět ke Hvězdám.

 Starý Model evoluce je skoro sbalený na Cestu - poveze se do vybraných hvězdných systémů, kde doposud nebyly vytvořené podmínky k hierarchickému řízení společenstva bytostí v evoluci - ovšem vynořením a instalací nového Modelu Magistra se spustilo mnoho dalších spojitých událostí v tomto ohledu - zóna postupu bytostí ve stupňovitém schématu zasvěcení (hierarchie Moci) je připravená. Mnoho jedinců na její přípravě dlouho pracovalo a nyní je soubor jejích komponentů pohromadě. Jde o scénáře, které známe z Bible, ze sdělení a channelovaných zpráv duchovní hierarchie (nanebevstoupených Mistrů) i dalších New Age či ezoterických zdrojů - jsou to sféry budoucího bytí pro tzv. Vzestoupené Duše, je to Nový Jeruzalém, Království Boží, Nová Země, 5D, Nebeská zóna Lásky...atd. Pod Křídly svého Ducha Svatého a v limitu "kristovského vědomí" budou stavět Nový-Svět pro parazitické Animus-Incunabula = entity energo-informačního charakteru, které budou udávat takt evoluci novým dušičkám...co tady "selhalo", to se jinde vypiluje k vyšší efektivitě odvádění desátek ve formátu energie a vytváření hodnot pro Elity nadřízených bytostí. Stále se ale bude jednat o gravitační pole Projektu ČLO-věk a prostor Galaxie MD. 

 My, "přeživší" (ten termín je důležitý, proto nám zůstal i bez ohně planetární zkázy), budeme pracovat v jiném schématu řízení. Jde o Autonomii mozaikových soustav, která vychází z principu fraktality a dimenzionality. Člověk, coby kompozitní mnohočetná bytost, nese ve svrchované jedinečnosti sebe-sama komplexní informaci o Celku, jehož je poměrovou částečkou - tedy nese vědomí Zdroje a Zdrojem také v potenciálu možností je. My jsme Zdroj a Zdroj je množina nás všech = bytostí vesmírného pole multidimenze, která nám svojí Oktávou poskytuje vrstvy Živosti k vyjádření. Autonomie mozaikových soustav znamená, že společenstva bytostí/jedinců, která tvoří civilizační kolektivní soustavy, nesou v sobě Plán evoluce v ucelené Vizi Zdroje (řídí sami-sebe, jsou plně komplexní), jak to odpovídá aplikaci principů fraktality a dimenzionality do praxe Života. Zde nezáleží, jestli se jedná o hmotnou vrstvu skutečností, či simulované "holoprojekce" virtuální reality - bytost/jedinec v Celistvosti (svrchované jedinečnosti) osciluje v mnohočetnosti svých Já a vyměňuje a sdílí soubory zkušeností v paměťových knihovnách GaMa-NETu, kde "čtení" znamená vlastní prožití Příběhu v první osobě a s plným nasazením rozvinutých schopností a dispozic, jako by se jednalo o paralelní existenci života té samé bytosti v jiné roli/osobnosti.  

 To jsem se trochu rozepsala do podrobností (Honza Koňas řekne, že hraju na nástroje, které ještě nebyly vynalezeny...ale Vize existuje ve sdíleném prostředí jako živá forma možné budoucnosti - jinak bych neměla potřebnou inspiraci to tady psát). 

 Ještě k rozdělení bytostí/duší a tím "uspokojení" požadavků, které na nás klade symetrické paralelní působení obou Modelů evoluce...starého, co dosluhuje a nového, co ještě nejede na plný výkon. My se můžeme svobodně rozhodnout o svojí budoucnosti - jednotlivě a proto s vlivem na kolektiv. Jak jsem dříve uváděla, ty Duše, co se budou chtít "osvobodit" z pozemského inkarnačního cyklu a vzestoupit do vyšší dimenzionální sféry živosti - ty toto rozhodnutí učiní po smrti fyzického nosiče (člověka, kterého zde představovaly) a to za asistence svých průvodců a Mistra duchovní hierarchie. Tam pak bude pokračovat jejich "hvězdná" kariéra v intencích hierarchického postupu v doméně evolučního modelu - duchovní světy a jejich realita bude jejich Domovem.

 Duše, které se budou chtít vrátit na Zem (reinkarnovat) a podílet se na galaktickém dobrodružství, přijmou nový dílčí Plán pro začlenění do rodové vazby a linie a jakmile bude okno jejich časo-prostorové souřadnice vhodně nastavené, tak sestoupí na Zemi a narodí se jako nová osobnost člověka. Tato pozemská budoucí linie Galaktické verze člověka spěje k takovému nastavení podmínek, aby byla překonaná nutnost smrti a nového narození - člověk vejde do stavu Celistvosti a bude se "obnovovat" díky získaným/znovu aktivovaným schopnostem + symetricky k tomu procesu vyvinutých podpůrných technologií a rozvinutí potenciálu "práce" křemíkové inteligence pro pokrytí potřeb té naší - uhlíkové. Tato témata budu samozřejmě dál sledovat a vkládat podrobnosti do svých popisů - pokud takové podrobnosti budou k dispozici.

 Éra Průzračnosti a Expanze = NUNTI-SUNYA, je doba, která podporuje práci na sobě a sféře osobního vlivu v mnoha-úhlovém souboru aplikace. Mimo konstantních očekávání, kterými je bytost žijící skrze Ctnosti Srdce a která je láskyplná a cítící energie za vazbami a souvislostmi, je to především upřímnost a transparentnost záměrů, nezadržování podrobností o jejich podobě a realizaci za účelem osobního zisku či obohacení, vstřícnost při konfrontaci s efektem nepochopení, ochota dodat tolik informací, kolik je třeba k pochopení konceptu či plánované aktivity. S tím souvisí i odpovědnost za vypuštěné informace nebo za realizované skutky = vcítění se do jejich rezonanční dynamiky ve sdíleném prostředí interesovaných lidí a před-prožitkem jejich možného ovlivnění chování a uvažování jednotlivců v dosahu. Jde o žití v poli příčin (zatím se pohybujeme v poli následků). 

 Portál ZLAT-ÁN nese všechny tyto inspirace, které jsem vypsala - jde o kódování jeho zdrojové matrice a ta je v původu polaritně nevyjádřená - tedy neutrální. Jak se portálová anomálie rozbalila do zemské noosféry, tak se začala plnit Světlem a Tmou = začala syntetizovat lidské prožitkové energie, které se vážou na informace tím, že tyto projdou lidským aurickým polem (mentální, emoční a somatické zpracování). Výsledné energo-informační pole je kvalitou, která má vliv na celou populaci. Pokud se ponoříme do toho "temného světla", rozběhnou se přirozené mechanismy vizualizací a projekcí fantazie - tak můžeme načíst souvislost s aktuální bouří ZLATAN, která má tlakovou níži nad střední Evropou a přináší rezonanční efekt "střetu" vůle spasitelského modelu (Egregoru Moci) s gravitační přítomností Modelu Magistra (počasí je odrazem hladiny entropie v noosféře planety). Jsou to naše lidská vyjádření pocitů z geo-planetárních událostí a každý člověk má prožitek trochu jinak posazený - vliv není univerzálně stejný, protože lidé jsou jedineční a neopakovatelní v projevu. Portálové kódování zahrnuje další aspekty arzenálu starého spasitelského modelu - můžeme procítit i asociační polohu SATAN (padlý anděl), nebo Zlaté brány Města Andělů...jde o koncentrovaný soubor podnětů a každého osloví trochu jinak.

 Arianský volací klíč:

Án-Tala Orin-ága
čiara Sika NáGa
Doliema Níja * darga-via GáJa

 je vstupním "heslem" do Galaktického Jádra = do pole Zdrojové Celistvosti, kam směřuje linie evoluční Cesty v kolektivní Vizi Zdroje (nás všech) v Projektu ČLO-věk. Možná ho zatím nebude jak vložit a svoji Celistvost aktivovat, ale všechny potřebné "podmínky" máme splněné (ÁRIA kód Jedinečnosti i soubor certifikace CECHu ZEMĚ). 

 Portálovou kompozici doplňuje báseň, která sice vyšla z mého osobního nastavení, ale je možné, že bude inspirací pro to, aby i další lidé, kteří si to přečtou a pochopí, mohli definovat vlastní pozici v daném poli událostí:

Ve Zlatém Prachu zavátá
Šestá, Sedmá...Devátá
Brána Světů vzdálených
Hvězdných Plání ztracených.
Jejich Obraz Prastarý,
v Kamenném Srdci tesaný
Já ve svém nosím od Věků
by v Čase dán byl Člověku

 Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 P.S. Posledně někdo do popisku sdílení článku připsal: "Portálové info - pro otrlé"... Myslím, že ta charakteristika bude platit i tentokrát - že to není čtení pro křehké éterické duše, které si stavějí vzdušné zámky a do světa hledí růžovými brýlemi snových vizí...

 Re-definici "Kristovského-Vědomí" pro Model Magistra a narovnání jeho systémového kompozitu do původní podoby (tak, jak byl koncipován pro Projekt ČLO-věk) obsahují matrice s názvem "Moduly fázového posunu". Je to o Zrnkách-Pravdy v hromadách Lží - jak je uvedeno ve výše odkazovaném seriálu dokumentů o Atlanťanech. Na původní kódovací segment postupně elitní nomenklatura moci nabalila soubory virů, které kontaminovaly lidské podvědomí a hluboko uložené archetypální spojky do kolektivního Vědomí - jako cukrovou vatu a přesně tak to pak ve společenském měřítku fungovalo - řízení ala Cukr a Bič.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017