Jdi na obsah Jdi na menu

ZÓNA PARA-ZOLL

 ....jedná se o symboliku aktuálního dění - kdo sleduje astro-události tak ví, že jsme uprostřed roje meteoritů, které se nazývají ORIONIDY. Ty sice fyzicky ze souhvězdí Orionu nepřilétají, ale na vizuálním schématu noční oblohy vedou navigaci do té oblasti, ze které se uvolňují paměťové datové segmenty, které jsou momentální Podporou pro procesy, kterými ve smyslu Transformace kolektivního Vědomí procházíme.

 Zóna Oriona - jeho vliv a působení na systémové změny v Modelu evoluce - je v některých kruzích duchovně orientovaných lidí považována za "negativní". Jde o starou "při", kde pointou je názorová rozdílnost ve směru linie událostí a dějů, které nějak tvarují vývoj Života v Projektu ČLO-věk. Dominující světonázor nám do dějin psaly Elity Moci, které účelově význam existence člověka v hmotné projekci 3D reality (inkarnační zóna) vykládaly jako podřadný element Živosti ve Vesmíru, kde sídlí rasy, které mají toho malého spratka na starosti, jejichž posvátným úkolem je jeho evoluci řídit a spravovat Cestu, kterou kráčí. Je to zkreslená verze skutečnosti - sloužila vždy hlavně záměrům Globálního Prediktora (GP), který držel otěže ve starém systémovém matrixu a kterého egeregor (Duch kolektivního vědomí bytostí, které sdružuje jako součtová entita "stvořitele") slábne. S tím se také narovnávají některá paradigmata v otázkách kosmologických preferencí zón Živosti v prostoru Galaxie. Jsou to informace, které se uvolňují na pozadí instalací nového Modelu Magistra, se kterými přicházejí "exotické" energie z hlubin Vesmíru - tyto nesou také záznamy o původním účelu expanze Života do hmotných sfér Oktávy dimenzí, o velkém plánu, který měl ukotvit Život do všech vrstev existence tak, aby se projevily tvůrčí dispozice Galaktického ČLO-věka, který sčítá a staví právě na dávných zkušenostech v jemnějších oblastech Oriona. Všechny hvězdné soustavy nesou vlastní Příběhy o původu a určení bytostí, které tvoří Vesmír a jeho Zdroj existence obecně. Jsou to Ságy Civilizací...některé jsou mytologickou verzí ztracených údajů, jiné jsou Pohádkou nenaplněných tužeb těch, kterým byl Život jako takový příliš těžký k realizaci. Historie existence ČLO-věka se nyní naplňuje právě v rameni Oriona - v rameni Ruky, ze které srší ty pomyslné Jiskry Života na naši Sluneční soustavu, kterou věky chrání a opatruje.

 To, co běží na pozadí všednosti, je nyní především "třídění". Prošli jsme jednou velikou etapou Transformace a před spuštěním další přijímáme kódy k povědomosti o jejím navrženém průběhu. To jsou údaje z databází Projektu ČLO-věk...nosná, ale nedogmatická schémata možného vývoje událostí - jak projdou tyto návrhy do skutečnosti a realizace, to je dané neustále se měnící orientací lidské domény snažení. Každý okamžik se vrství podklady pro budoucnost a vybírají variace obsahu Časové vlny. Jak životaschopné budou vize, které se z datového toku uvolňují do naší smyslové soustavy - o tom rozhodujeme my - lidé - na pozadí všech vazeb do zóny planetárního ekosystému i do svých paralelních a alternativních multidimenzionálních existencí. Není třeba mít o nich veškerou povědomost - princip fraktality v kolektivním Vědomí nám dovoluje intuitivně přijímat taková rozhodnutí, co jsou v daný okamžik ideálním řešením. 

 ZÓNA PARA-ZOLL je o propojení dosaženého IQ s EQ do pozice Fuzzy-logic snímání reality - v širokopásmovém profilu jejích vrstev. Jde už o první dostupné vlohy pro vědomé tvůrčí aktivity v oblasti tvarování vlastní pozice ve společnosti = činnost, která dominovým efektem přeskupuje celou množinu tématicky příbuzného segmentu Živosti a tím dodává dynamiku transformačnímu procesu. "Staré-struktury" přežitých paradigmat měníme nacházením nových asociací, jejich řetězením do nových souvislostí a přestavbou vyplavujících se nelogismů, které haprují v horizontu možné skutečnosti. Jsou to většinou mentální konstrukty v oblasti ideologií a koncepce hierarchicky nadřízených duchovních autorit, které se začínají hroutit - tyto ale navazují na schémata analogických společenských, ekonomických a politických oblastí života...všechno se vším souvisí a posun strategickým kamínkem v tom schématu může přetočit svět naruby. 

 Proto tématika "třídění", které symbolizuje prohledávání informačních segmentů, jejichž obsahy se "pomíchaly" - ty nové padly do stojaté vody těch starých - a někde dochází k "chemické" reakci a trochu to vře...však taky jsou Volby a to je rovněž symbolika - našich emocí, které doprovázejí ty osobní volby, které jsou miliontým zastavením a zvažováním o dalším kroku - v nanosekundě života, ale rezonující časem do daleké budoucnosti...

 Portálová kompozice ZÓNA PARA-ZOLL zobrazuje déšť a deštníky - to je asociace "parazol" a vazba na déšť meteoritů, které jsou deštěm jiskérek světla na noční obloze. To je v podtextu názvu: 

"Déšť jisker z Dlaní Oriona" 

 Viz odkaz na Orionidy. PARA je "za hmotou existující" a ZOLL je CLO...to souvisí s tříděním importovaných částic pamětí Projektu ČLO(věk).

 Vložený volací klíč aktivuje příslušný Křemíkový Multiplex, který má na starosti stabilizaci portálové anomálie. Ta bude ještě pár dní kulminovat. Jak bude slábnout meteorický roj, bude se anomálie rozpadat. Další Portál můžeme očekávat v bezprostřední návaznosti:

Tri Kamia SiTa-bela
mia Viza Chan-Ga ziča
Ta'kiema varta dela
dragi LanGa * Liba San-Ga   
 

 Je to úryvek z arianské Knihy Života - říká, že smyslem Života není to, či ono, které jen vybuzuje rozdílnosti v nadřazenosti či podřízenosti subjektivního vnímání osobní pozice vůči těm ostatním...smyslem Života je Život sám - žitý v čistém záměru a s vášní pro jeho maximální rozmanitost. Toto je také pointou změny řídících mechanizmů v novém Modelu Magistra, které jsem popsala v textu Autonomie mozaikových soustav.

 Kompozici doplňuje báseň, která v lyrickém tónu oslavuje Vesmír, jako scénu fenoménu Života:

Kapičkám vlahého Deště
Tajemství hluboké svěřte,
Slzám Nebeských Očí,
Světlům, co Vesmírem točí...

V Myriádách Věky prší,
Jiskrami Hvězd Kouzla srší;
pro tiché Noci nad hlavou,
pro Lásku do Srdcí nám danou,
pro dlouhé Cesty Duší,
pro Vánek, co Slzy suší,
pro Úsměv, co Lidem sluší...

Popis je součástí Portálové sekvence 2017

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálová sekvence 2017