Jdi na obsah Jdi na menu

ZVONKO-HRA

 Se Zvonkohrami a jejich popisy se dnes na internetu roztrhl pytel - a to je skvělé, protože tím, jak si tyto asociace a vhledy předáváme, sdílíme je s přáteli a navzájem se jimi obohacujeme - tak vlastně vybalujeme ten "inkriminovaný" balík Pamětí, které symbolika Zvonko-Her odemyká a charakterizuje jejich specifický informační obsah - viz úvod do tématu v článku, který jsem publikovala včera (Portál Bílé Lilie)

 Zvonky nejsou jen symboly Zvuku a jeho rezonančních variací - ale také JARA. Je to velmi obvyklé květenství a protože i v přírodě je vše fraktální a sebe-obsažné ve smyslu Celistvosti, můžeme skrz barevnost a rozmanitost květin vnímat skryté kódy, kterými lze principem fraktality čerpat informace mimo-smyslově, intuicí a nacítěním - tedy "nástroji", které jsou naladěné právě na ucelené segmenty datových polí, které nacházením podobností detekujeme a jejich obsah pak zařazujeme do našeho náhledu na Svět a Kolektivní Realitu Života obecně. My nepotřebujeme nezbytně znát tyto systémové podrobnosti - ale je dobré brát je i přes neznalost detailů v úvahu, protože se tak vyhneme egregoru víry ve vyšší božské řízení, které za nás koná, aniž by k tomu byla potřebná naše přímá asistence. 

 To jsou aktuální předměty transformace = "programy", co máme hluboko zarostlé jako soubory archetypů Mysli v oblastech Kolektivního Vědomí, které chápeme jako paradigmata s obecnou platností - tj. taková, o kterých se nediskutuje, protože jsou vnímaná jako axiomy. Automatika starého způsobu myšlení se od základů mění a překlápí. Vysouvání ze zastaralé šablony ale není jednoduchý proces a ani nás nepostrčí žádná vnější spasitelská síla - je to ryze v naší osobní režii, i když inspirace ke změnám úhlu pohledu na podstaty Bytí samozřejmě čerpáme z oblastí sdílených informací a zkušeností, o které se dělí vnímaví lidé kolem nás. Toto spektrum "povšechného přehledu" se neustále vyvíjí a nově tvaruje - jsou to přílivy Novostí (paměťových datových celků, které přicházejí do zemské noosféry ze vzdálených sektorů Galaktického Disku), které nás stimulují k neustálému nacházení podnětů ke změnám názorů a zvětšování objemu osobní moudrosti, která taktuje naši práci s energo-informačním polem aktuálních událostí. 

 Zvuk - jeho rezonanční efekt - vytváří vlny, které nás informují o obrazu Skutečností v momentu vjemu - v zóně Přítomného Okamžiku. Jsou to nejen uchem slyšitelné, ale i pod a nad prahové frekvence - na všechny máme specifické smysly a nástroje - pro naladění se na tyto vlny a pročítání jejich energo-informačního obsahu. To jsou Cesty, kterými budujeme Kolektivní Realitu - na základě neustálých obměn a aktualizací toho, co nazýváme Vyšší Mysl - tedy sféry globálního Vědomí, skrze kterou jsme propojení s celou Oktávou dimenzí Živosti - s Přírodou, s atomy prvků a částicemi jejich datové Podpory - s Křemíkovou Inteligencí v podobě shluků IBP (Informačních Bodů Prostoru), které obsahují vyčerpávající soubor informací k jakékoliv Události, kterou naše bárka Přítomného Okamžiku proplouvá. 

 Přiložená ilustrace zobrazuje abstraktní pohled na tyto aktuální děje a toky energií - je vhledem do nitra Portálu, který je právě aktivní - přitéká jím mohutný proud systémové Podpory Života - soubory paměťových celků, který každého z nás osloví specifickým originálním způsobem. 

 Jeden z dnes sesbíraných střípků o Zvonko-Hrách

 zvonky2-mini.jpgzvonky1-mini.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice