Jdi na obsah Jdi na menu

Black Magic

 Černá magie jako taková zahrnující cokoliv esoterického není dle mého názoru nikterak černá (zahrnul bych do ní maximálně společensko-patologické jevy, které škodí s úmyslem způsobit zlo). Nicméně je rovnocennou složkou reality stejně jako sport nebo stravování. Nedefinuji prostor jako černobílé spektrum. Člověk pracuje se svým prostředím na mnoha rovinách a jednou z nich může být i zacházení s duchovnem. Mohu okopávat mrkev na záhonu, stejně jako se mohu modlit za průběh situace. Budu-li lepší zahradník než soused, bude to zásluha mé píle a štěstí stejně jako v případě modlitby. Studium a praxe zahradničení je aktivita rovnocenná jakékoliv jiné aktivitě a tedy i studium a praxe esoteriky. Normálnímu člověku přicházejí vstříc příležitosti - křižovatky volby. Bůh všech lidí nebude jednou lustrovat trestní rejstříky, formu vyznání a konstituci psychiky. Každý jsme určitým způsobem reálně definovaní a se svou konfigurací neuděláme nic. Ani s tou negativní, která nás motivuje k působení zla. Neproudí-li energie mysli volně, vytváří bloky, které deformují další kroky - to platí pro dobré i pro zlé. Není spravedlivé soudit, odsuzovat a trestat, ale posuzovat a regulačně zasahovat. Naše volby vychází z nitra nevědomí, které je sídlem definice osobní konfigurace, šokujícím způsobem související s prvky osobního příběhu. Šokujícím způsobem - jako jednotlivci a skupiny jednotlivců - naplňujeme přirozenou statistiku možností uzákoněnou dynamickou rovnováhou.

 Historický vývoj má směr. Je to proces podléhající přirozeným metafyzickým zákonům. Porovnejte průběh vývoje společenstva bakterií a naleznete totéž. Krok za krokem se rozmnoží a na nedostatek potravy začnou bez dalšího množení vymírat. Můžete v historii nalézt matematické funkce, objevit zákony specifické pro chemii a fyziku. Psychologie vývoje je nevyhnutelná, nevynechá ani jeden krok. Přijdou Vám podezřelé souvislosti v periodické tabulce prvků? Podobné souvislosti jsou všude. Jako osamělé kompartmenty jsme dokonale propojeni na všech rovinách našich já a tím dochází k našemu osobnímu vývoji.

 A co synchronistická náhoda?

 Nesmyslně nepravděpodobné se realizuje prostou náhodou. Náhodou dochází k zásadním souznějícím setkáním, které se rozvinou do významných hloubek a významných aktivit. Nemůže být zorganizováno jinak než od konce. Neoblíbený determinismus zbavující ego osobního významu - zásluh a proher se všemi svými slabinami ve vztahu k normálnímu světu. Zase polarita - chcete jedno? Dostanete i druhé - nelze oddělit. Oddělením zaniká obojí. Neutralita je sice drahá, ale také klidná. Ne všichni jí jsou však schopni. Ne všichni jsou schopni čehokoliv. Jsme roztřídění na neoficiální kasty - specifické skupiny vybavené specifickými vlastnostmi a ničím jiným, abychom se neobešli jeden bez druhého.

 A co dál?

 Nikdo nejsme oproštěn od svých slabin. Proto přítomnost zůstane bojištěm. Představím-li si sebe neomezeného schránkou těla a duše vedle stejně neomezeného kolegy, budeme oba prožívat přítomnost, vědomí účasti a spolupracovat na tvorbě. Asi tak jako Sati v závěru Matrixu pro mrtvého Nea vykonstruovala pestrobarevný západ slunce. Kam tedy chceme dojít - jsme od konce vedeni. Přirozeně směřujeme do stavu rozprostírajícího se klidu bez strachu a bolesti, kde je prostor k volné tvorbě. Proto zůstávám v přítomnosti vnitřně nehybný a aktivitu vyvíjím pouze ve prospěch zajímavých projektů historie. Dokud mé síly spokojeně stačí. Jinak rozprostírám sám sebe v kontextu svého prostředí a raduji se z pohybu matematických funkcí, které v něm vnímám.

 Je to hranice člověka?

 Člověka, který neumí létat, teleportovat se, žít ve vodě, ovládat prostředí myslí a telepatovat?

 Kde se asi nachází ono jádro - ideální životní konfigurace?

 Každý ji musí naladit sám, cestou svého osobního příběhu, chce-li a může-li.

                                                                                                 A.M.A. 1.6.2012

 Tajemství magie (Tissa 2011)

koule.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Křišťálová koule - rozhraní pro komunikaci s některou verzí možné reality