Jdi na obsah Jdi na menu

Komplex bytí

 Spojníkem léčebného působení způsobu myšlení, výživy a nápravného pohybu jsou změny toků energie života, indicky prány, čínsky energie čchi, izraelsky mana. Ta vyzařuje ze Zdroje života a naplňuje celý vesmír. Dává tím možnost vzniku a udržování života v něm. Tato energie byla předkřesťanskými keltskými druidy nazývána jako "vyzařování svatého Grálu". Celou dobu lidské existence k této energii života hledali cestu proroci a zasvěcenci. U nás tím proslul císař Karel IV., a proto nechal postavit a magicky vybavil Karlštejn. Objevení možnosti plného využití vyzařování svatého Grálu lidmi na zemi je v legendě o Grálu označeno jako "obnovení ráje na zemi".

 Na energii prány (Grálu) se z povahy věci nemůže napojit požitkář, egoista, nenávistník, zaťatec, scholastik (v zajetí školní hypnózy), materialista, apod. Zkráceně řečeno, vnitřní (skutečný) ateista a člověk s nemocnou duší nemá šanci do té doby, dokud se z materialistické hypnózy nevymaní. S tímto poznáním se mi pomalu začalo vynořovat celé vyústění současné civilizační krize.

 Materialistický způsob myšlení jejich existenci sice vnímá a pojmenovává je jako psychosomatické kořeny nemocí, ale není schopen duchovní poruchy najít, tím méně léčit! 

 "Chemoterapie" byla úspěšná jen tehdy, když se v důsledku uvědomění si zhoubného nálezu změnila duše nemocného. V důsledku této vnitřní proměny se časem změnil i nález a tím osud. Naproti tomu nezměnil-li se (i útrapami chemoterapie) nemocný v duši, ani zástupy "bílých šamanů" až z Ameriky rakovinu nezastaví. (Viz úmrtí superbohatých léčených.) Zrovna tak to chodí u všech jednotlivých forem metabolického syndromu (cukrovka, cévní a orgánové nemoci, astma, nervová onemocnění atd.). 

 Všechen život je tedy poháněn nehmotnou energií života, všechny nemoci jsou poruchou jejího proudění. Z poznání významu proudění oživující energie vznikla v Číně a Indii asijská medicína, v Evropě tisícileté putování mystiků za svatým Grálem. Podle keltské legendy, kdo na svatý Grál pohlédne, je uzdraven ze všech nemocí a omládne.

                                                                                                   A.M.A. 13.6.2013

"...Nad podivnou logikou věcí je dobré se pozastavit. Poněvadž všechno zlé je pro něco dobré. Neboli všechno nesprávné je jediné konstruktivní. Toto zcela odpovídá jedinému možnému postoji klidu - vše je v pořádku. Protože kdo strádá, ten si může pomoci jenom sám. A kdo nestrádá, ten nic nemusí. To všechno se točí kolem jediného středu - kvality bytí..."

                                                                                                                   "M"

 Posvátné háje - Druidi a Volchvové

 ARKAIM - Slovanská tradice

 Další zajímavé shrnutí je k přečtení v archivu stránky Matrix-2001.cz 

raybbbknpmc.gif