Jdi na obsah Jdi na menu

Stav Duše

 Je stav duše. Poloha kvality na škále spirituální dospělosti. To si člověk nevybírá. Do toho se rodí. Postupování po škále porozumění kvalitě je určujícím tématem inkarnací. Struktura příběhů bývá stejná. Etapa dospívání shromažďuje informace ohledně místa mezi lidmi a hodnot. Etapa přeměny přepojuje mozek na vnímání skutečnosti a čistí ho od převzatých vzorců. Etapa dospělosti dosažený vývojový vrchol ověřuje a jeho hodnotu stabilizuje pro další inkarnaci. Je přirozeným přírodním zákonem, že nová inkarnace začíná bez paměti inkarnace předchozí. Je to z důvodu adaptace na aktuální historický kontext. Teprve po absolvování etapy přepojení mozku dochází k postupnému rozpomenutí na multicharakter bytí.

 Osobní vývojová stezka není žádný solitérní směr. Je integrovaná v kontextu několika určujících faktorů a s nimi precizně synchronizovaná. První je galaktická mechanika - pohyb planet – souvislost s osobním vývojem je zřejmá z astrologie. Jedná se o konstantní pohyb, jehož energetické výkyvy přímo a neustále pracují v osobní energetice člověka. Druhou je desetiletý sluneční cyklus – identifikuje v našich příbězích desetileté vývojové gradace, které nás vedou k úpravám životního stylu a rekapitulacím hodnot. Třetí je polární kontextová rovnováha diferenciovaných mentalit lidí, kteří spolu své příběhy sdílíme a vzájemně směňujeme vývojové zkušenosti – zprostředkováváme si tak ověření a hlubší porozumění kvalitě. Čtvrtou je inteligence přítomnosti – ryze osobní záležitost schopnosti vnímat ve svém příběhu indicie, rozumět jejich smyslu a vědět, jak podle nich postupovat. Pátou je správa vnitřní energetické rovnováhy – jde o uspořádání osobních věcí, aby člověk správně rozuměl kvalitě, korektně vyhodnocoval svoje priority, byl tak odolný vůči výjimečným událostem a plně vyjadřoval svou identitu a styl.

 Smyslem stezky je uskutečnění souladu. Účelem je přesměrování veškeré osobní energie na čisté vyjádření, které je harmonické a stabilní. Tímto procesem individuace vzniká neutrální osobnost schopná prožívat veškeré škály možností a  plnou hodnotu sebe.

 Multivědomí není hračka. Má mnoho vrstev a mnoho zorných úhlů. Taková osobnost žije v plně vyjádřeném intervalu polarity černá – bílá, nejen co se týká jejího vlastního vnitřního prožívání, ale i všeho vnějšího. Není snadné toto unést. Lidským stropem takového duševního stavu je schizofrenická extáze, kdy je osobní vědomí vlivem výše zmíněných faktorů dovedeno do maxima, které přesahuje možnosti nepřipraveného mozku. Stejně jako je možné osobní vědomí k onomu maximu vykultivovat, je i možné takto nestabilní vědomí zregulovat. Hluboká spokojenost je totiž cílem lidského prožívání a to vždy směřuje právě k ní. Stačí porozumět cestám, které ji definují a tím směrem své zájmy přesunout.

 Jediné, co je člověku kdy dostupné, je přítomnost. Jenom v ní prodělává zkušenost svého příběhu a jenom v ní je mu dostupné prožívat štěstí. Vlivem oněch faktorů prodělává výkyvy ve svém prožívání a je tak veden k rekapitulacím svých postojů a hodnotových priorit a volbám optimálních navazujících postupů. Je veden si svou přítomnost uklidit a uspořádat, porozumět příčinám a ošetřit důsledky – je veden k regulaci – k optimálnímu vyjádření sebe samotného. Toto je určující téma, protože je klíčem ke kvalitě dalších inkarnací. V kontextu přítomnosti jsme většinově vystaveni kompromisní situaci, kdy se musíme přizpůsobovat a jednat podle priorit kontextu. V přítomnosti používáme metody, zpracováváme jejich výsledky a postupujeme po škále sebepoznání. Je užitečné mít na vědomí všechny faktory, které tu přítomnost definují a kvalitu, která je pro nás důležitá.

 Jde o stav duše...

                                                                                                  A.M.A. 27.12.2013

1500.jpg

 

 

 

 

 

 

 

...duše jako pátý element