Jdi na obsah Jdi na menu

Synesius

 „Prostřednictvím svých snů máte přístup k poznání. Vaše sny představují jakousi osobní věštbu, která odhaluje budoucnost a pomáhá vám se na ni připravit. Nedopusťte, aby vám někdo druhý vysvětloval, co vaše sny znamenají. Zapomeňte na (tištěné) snáře. Věnujte pozornost znamením ze strany světa, která se kolem vás objeví. Vězte, že všechno ve vesmíru je vzájemně propojeno a neustále se vzájemně ovlivňuje. Zapojte svou fantazii. To co v ní vytvoříte, se vtiskne do vašeho příběhu a do vaší duše – na vaše energetické tělo, v němž budete cestovat do příběhů dalších. Všechny věci jsou znamení, která se skrze sny projevují. Jsou to bratři obsažení v jedné živé bytosti. Nejdůkladnější studium spočívá ve čtení znakové řeči světa. Skutečným mudrcem je ten, kdo rozumí vztahu mezi jednotlivými částmi vesmíru.“

 Zmíněné názory pocházejí od církevního biskupa z pátého století. Jmenoval se Synesius Kyrénský a jeho pojednání „O snech“, sepsané kolem roku 405, je jednou z nejmoudřejších knih, která kdy byla o snech, náhodě a fantazii napsána. V jeho díle najdeme průsečík toho nejlepšího ze starověké praktické filosofie a z nového náboženství Římské říše.

„Sny představují společné dědictví. Patří bohatým i chudým, králům i otrokům. Snová věštba nikoho nepřehlíží z důvodu jiné rasy či odlišného stáří, postavení, ba ani povolání. Snová cesta je k dispozici všem stejně.“ Za dob Synesia, podobně jako v době dnešní, byly velice populární různé snáře. Synesius je s obdivuhodnou razancí zavrhoval. „Takovým knihám se vysmívám, protože jsou téměř k ničemu. Obecné definice snů jsou nesmysl. Každý sen je jiným zrcadlem, v němž se naše duše odráží. Velké sny nevyžadují interpretaci. Jejich význam spočívá v prožitku samotného snu. Sny prorocké zase mívají obsah jasný a zřejmý.“

Snění pro něj bylo jako každodenní návštěva kostela. Byl to také způsob, jak přebývat ve skutečném světě. Podle Synesia se snící nevrací do reality až v momentě probuzení. Ocitá se tam už dávno předtím.

ilustrace:  

Martin Šrámek - "Za sloupy Heraklovými" 

martin-sramek.jpg