Jdi na obsah Jdi na menu

Blízká zastavení

 ...jsme v "chaotickém" uzlu událostí, které přinášejí nesmírné množství protichůdných informací, vjemů a pocitů. Z konverzací na několika diskusních vláknech vyberu alespoň pár komentářů k aktuálnímu dění, protože situace se mění doslova minutu po minutě, energie lítají kosmickou rychlostí a postihnout to důležité v jejich toku je jako chytat vítr do síťky:

 K celoplošnému testování:

 "...tahle opatření vlády jsou hodně na hraně a bude to ještě gradovat, protože do realizace zbývá dost času na to, aby to vášně ještě víc rozdmýchalo. Veřejné mínění je jako auto na setrvačník se zpětným natahovacím chodem = chvíli pérko procesu pohybu akumuluje energii stahováním vnitřního mechanizmu a pak se pustí a vyrazí pohybem vpřed - s dlouhým neovladatelným dojezdem. Proto si myslím, že pokoušet se v této fázi předjímat sílu následné dráhy je jen přiléváním ohně do kotle emocí. Před nějakým časem jsem tady psala, že cítím, že teď to mají v srdci, hlavách a rukách ti, kteří jsou hybnou silou takových událostí = obyvatelstvo v běžné hladině života, rozmístění na "značkách" své role v tomto inscenovaném scénickém obrazu. Kolik bude mít dějství a jak budou v reálném čase poskládaná do skutečnosti - to je na nich. I my ostatní, co se tady bavíme o vertikálních strukturách dějů a teoretizujeme o vývojových liniích - jsme v jiné poloze života takovými řadovými občany - proto já osobně z této pozice nyní hledím a snažím se pochopit a porozumět každé vrstvě názorů těch, co nerozhodují - i mentalitě a postupům těch, co tu "moc" rozhodovat mají. Proto jsem tady psala o gordickém uzlu, co se utahuje a bude muset přijít jedna jediná "rána" (akce), která to rozetne - ještě jsem to nepublikovala, protože zatím se energie uzlu stále zvyšuje a není známo, jakou sílu bude mít, až se uvolní - události ale pečlivě sleduju a pokud bude příležitost, tak budu do komentářů psát, jak to ze své pozice vidím a cítím..."

 Podnět:

 "...poslední týdny vztek a bezmoc...
Na politiky, na ty co věří médiím a brzdí tak vývoj vědomí celku..."

 "...znám ty pocity - ale je potřeba si udržet odstup, protože tohle, co popisuješ, je přesně rozčarování z "iluze" - to postihuje teď hodně lidí, protože vkládali naděje do zázračného mávnutí proutku. Vyšší stupeň vědomí znamená chápat a pochopené nově řadit do souvislostí - tak probíhá transformace kolektivního vědomí. Celek je závislý na vyváženosti posunujících se archetypálních témat = jestli někdo brzdí, pak musí existovat zas někdo, kdo tlačí - když nebude brzdit tento politik, bude to jiný...když nebude tlačit tento "osvícený" člověk, udělá to jiný - jsme nahraditelní, protože nejsme spasitelé a kdo by si to myslel, ten je taky obětí iluze. Za chováním (řadách rozhodnutí) jednotlivců se uskutečňují jejich osobní posuny, kterými (podle postu, který zaujímají ve společenstvu) ovlivní nějaký konkrétní okruh dalších lidí, někdy celých měst i států - tak to prostě funguje. Ty vazby nevidíme = nejsme schopní je vysledovat, protože vplouvají do jiných časových rámců i jiných dimenzí projevené reality. Stačí (pro začátek), když si řekneš, že se to nedotkne ani tebe, ani nikoho jiného - v nějakým rozhodujícím smyslu - když tě otestují, nebo naočkují - když ti dají čipovou kartu "volného pohybu". To jsou přechody zase k něčemu dalšímu a co nás nezabije, to nás posílí - každého bez rozdílu. Co ale můžeme a měli bychom dělat - nikoho do ničeho nenutit, poskytovat druhým prostor, abychom ho měli dostatek i my samotní, projevovat účast, pokud nám srdce svírá bezmoc nebo zoufalství, tak se orientovat na lidi, kteří jsou na tom hůř, nežli my samotní a k nim zaměřit energii - lásku, soucit, pomoc v té úrovni, která je nám dostupná a kterou jsme schopní dát. Jsme mozaika ve více-prostorovém uspořádání, co na povrchu vypadá jako rubikova kostka - posunujeme v návaznostech, které mnohdy nevidíme, ale ony mají svoje zákonitosti vzájemných vlivů na ten pohyb..."

 "K "Divadlu Armagedon". Často píšu o tzv. fantomových variantách plánovaných událostí = vrchní velení lidstva jede po určité linii, která má kořeny ve velmi dávné době a jen se přizpůsobuje aktuálním dobovým podmínkám - proto vidíme vzorec opakování událostí, které se periodicky spouštějí a díky vysoké informovanosti už dnes celkem spolehlivě dokážeme ty předchozí v dějinách cíleně vyhledat a porovnat s ostatními jim podobnými (to udělal např. David Icke v posloupnosti spasitelů-mesiášů, v rozboru vzorce, který tam nalezl). Tato okolnost umožňuje určité události předvídat a pokud se spustí, pak odhadnout jejich vývoj v čase. Na tom je postavený princip fantomového krytí, který vysílá podprahové signály o očekávaném průběhu, ale skutečnost je mnohem "mírnější" (při dodržení potřebné podobnosti). Dávala jsem k tomu takový jeden příklad: vysníme si nové auto a máme tak silnou vůli si to prosadit, že přesvědčíme sami sebe, že si toto přání dokážeme zhmotnit. Pak nám přijde poštou obálka s letáčkem na účast v reklamní kampani, hraje se nové auto, ke kterému je přiložená maketa klíče, a my máme - podle soutěžních podmínek - nějakou "statistickou" šanci uspět, ale podmínky účasti jsou příliš nákladné, takže je na našem rozhodnutí, zda do tak riskantního podniku půjdeme - místo zisku můžeme totiž zaznamenat i ztrátu.

 Tak podobně funguje to fantomové krytí při uskutečňování plánů Elit. Když "vypukla" pandemie, mělo zemřít hodně lidí - ale nestalo se to. Plán ovšem běží dál - jenže lidé zvedají hlavy, je jim to podezřelé a podivné = proč tak drastická opatření a následné plošné testy a vakcinace, když skutečnost k tomu nezavdává příčinu? Protože plán prostě běží a nic ho nezastaví - kdo neumřel na nákazu virem, ten zemře na "vedlejší" účinky plošně aplikované vakcíny. Ono se to ale zase nestane - jako při vypuštění viru...bude následovat další stupeň = dálkové programování nanotechnologie, která je obsažená v očkovací látce opakovaně aplikované vakcíny za několik měsíců (tentokrát už např. formou náplasti - jak také ukazuje jedno video). Nanočástice budou fungovat na buněční úrovni jako "zabijáci" - jenže ohledně lidské buňky se to má tak: my si je umíme sami programovat a nikdo nás to nemusí učit - je to přirozená schopnost člověka. Takže z toho plánovaného vyhlazení lidské rasy (až na pár vyvolených jedinců) zase nic nebude. Je to hra na "hraně" - ale její scénář stojí před námi. Můžeme si všímat vodítek, která příslušnost postupu plánu prozrazují - třeba farmaceutická fabrika, kde se má vakcína vyrábět - Bohumil u Jevan (BOHU-MIL u JEV-AN). Další - jak se dálkově naprogramuje nanotechnologie v krevním oběhu? - světlem přes holografickou "značku" luciferázi na kůži, kterou tam zanechala náplast s aplikovanou látkou vakcíny.

 Jen uvažuju - nemaluju čerta na zeď, sleduju toky informací a spojuju si souvislosti, kódy, vodítka a symboliku. Co se mimo vyspělost technologií také posunulo - oproti jiným podobným událostem, které byly navlečeny na stejném plánu Elit v minulosti? Právě to "světlo" - dnes už Země emituje gamma-částice jako hvězda (v kosmickém pojetí už není "planetou"). Je to efekt přítomnosti nových energo-informačních struktur vědomí v noosférickém obalu planety. Ve "zrychleném" scénáři jsme si na tyto emise několik let zvykali - citliví lidé bili na poplach a internet zavalily "studie" o škodlivosti toho, či onoho záření - ale ono to má hlubší smysl = hlubší, než jsme schopní pochopit v momentální situaci - proto jsem v relativním klidu, vnímám ty vazby a sleduji souvislosti - možná mimo klasickou logiku používám i její "fuzzy" formu - ale cítím, že nám nic nehrozí..."

 Tak jen jako dodatek k těm aktuálním zprávám, co se na nás valí.

 blizka-setkani.jpg