Jdi na obsah Jdi na menu

Březen

 Zdrojový příspěvek na Facebooku 

 Březen * brezeň * ožujak * marzec * berezeň * berezozol * sokovik * suchij * pozim *....a další podobné slovanské názvy pro první jarní měsíc. 
 V minulosti často připadla jarní rovnodennost na den 21. března, proto jsme si navykli automaticky vnímat tento datum jako cyklicky se opakující první jarní den. Toto ale už nějaký ten rok neplatí - jde o posun astronomického jara na den 20. března - v tomto století se vyskytl už jen jeden jediný rok s datem jara 21.3. - a to bylo v roce 2011 - další nastane až v roce 2102.
 Den 20. března bude významný i z jiného důvodu - letos bude ve znamení částečného zatmění slunce, které bude tentokrát viditelné i na našem území. 
Spojení těchto dvou astronomických jevů (zatmění a rovnodennost) je velmi unikátní a bude mít mohutný efekt v jemnohmotných strukturách torzních (ódických) polí fyzické reality v oblasti celé planety a s kaskádovým efektem i v celé sluneční soustavě. Tyto aspekty se dotýkají i našich aurických EM polí - od jednotlivce po celou populaci a jde o pozitivní jev, který býval v historii využívaný pro magické rituály - především pro "ukotvení" některých "rozechvělých" a nestabilních novostí v evolučním posunu - tedy hlavně pro duchovní rozvoj s následným zakomponováním do běžných vrstev života.
V současné době takto "vlaje" mnoho neuzemněných cárů nových systémů kolektivního vědomí - jejich stabilizací dojde ke skokovému posunu v "hodnocení" společenských, politických i ekonomických událostí a trendů - názorová kultura se díky "stádovému" efektu, podle jehož zákonitostí reagujeme, posune do formátů, které budou víc ladit našim intuitivním pocitům v oblasti srdce...dosud prioritní vyhledávání zdrojů "benefitů" pro hmotné zajištění povolí a tím se energetické toky dají do mohutného pohybu...
Ve sféře normálních běžných zvyklostí je březen roční období, kdy se tradičně sbírá březová voda, která má blahodárné účinky a široké uplatnění pro zdraví a jarní očistu těla... 

 P.S. Zdánlivou nesouvislost ekonomických událostí a jejich vazeb do utváření a proměny torzních polí reality možná trochu osvítí text o některých aspektech "Hyperdimenzionální fyziky torzních polí", který přikládám k přečtení - z něj jsem také čerpala některé obraty a termíny - jako pojem "ódický" = symetrický k pojmu "torzní"...jsou tam další zajímavosti a je to jen střípeček většího celku "poznání", kam patří mimo Teorie omezené racionality také vývojové časové grafy systému FOREX a další "speciality" z oborů, které bychom na první pohled nevnímali jako spojité nádoby...ovšem tou nádobou, která je spojuje, je právě struktura skládání a proměny informačních polí, jejich charakteristické vlastnosti = fraktalita, dimenzionalita, polarita a další principy, které jsou v některých pracích analytiků již (opatrně) zohledňované. To se týká také jistého váhavého zakomponování některých "anomálních" rezonancí z oblastí, které jsou považované za společensky "okrajové" - do chování jednotlivců (agentů) a následně i skupin obyvatel.  Jde především o efekt tzv. GAMIFIKACE = zakomponování prvků PC her do reálného chování lidí v normálním chodu života - toto souvisí se systémovými segmenty kolektivního vědomí - tj. s archetypy chování jednotlivců a následně skupin a velkých geopolitických a společenských celků v toku času a světle událostí... Více se této problematice věnuju v sekci INFONIKA, kde k tématu existuje už několik textů...

  quantum_entanglement.jpeg