Jdi na obsah Jdi na menu

C-dur efekty

 Honza Koňas sestavil velmi zajímavý komentář k jednomu článku, sdílenému na Facebooku. Zaujal mě svojí obsažností, střípky souvislostí a dalšími postřehy, které doplňují mezery v návaznostech některých historických "faktů", které ovšem prozatím nelze doložit. Přesto jejich stopa v Informačním poli existuje a z tohoto média je také možné intuitivním čtením potřebné vazby skládat a tím si rozšiřovat obzory. 

 Kdo by měl pocit, že uvedené je pouhým dojmem autora, ať se zamyslí a přemítá o takových věcech, jako např. MATRICE = MÁ-TŘI-CÉ nebo Cé-dur = rudé-C (rudé = aktivní), NIC = ČIN (znamená, že už samotný pojem NIC obsahuje potenciál POHYBU/akce)...atd. Jsou to okolnosti, co se dají lehce "rozšifrovat" právě češtinou (lidštinou) - fakt, který by měl leccos napovědět i skalním skeptikům...

 Pro úplnost jsem Honzův text doplnila příslušnými odkazy, aby si případní zájemci mohli načerpat další související informace.

 "Cesta z chaosu, zatím jediná i jedinečná.

  V mailu přišel odkaz na text, který mě opět – už po několikáté, donutil k popisu možného východiska.
 ...prošel jsem si článek, jako obvykle se pohybuje v prostředí současné doby, zatím co řešení je až v době, která předcházela vzniku našeho kalendáře a nastavení letopočtu. 
 Platí, že jakmile někdo rozezná hlubší počátek dějin lidstva - je na něm, aby viděl i do podobné vzdálenosti v budoucnosti. Takže vytvořit nový příběh pro další období (paradigma) je na stole už delší dobu, přesněji od rozhraní let 1991-2002, kdy se biblický příběh dostal do sestupné fáze velké etapy projektu (MATRIXU), plánovaného jako velký mayský cyklus (cca 26 000 let). 
 Potopa světa v úloze rozhraní pro vznik kontrolní, přesně datované etapy (2000 let) umožnila lidstvu dozrávat k chápání úlohy zvukových jazyků předchozích velkých etap MATRIXU = výchovného genetického projektu pro obnovu vyspělého galaktického lidského páru.

 Vytvořené mezery mezi vrstvami sebeřízení živých struktur (rostliny, zvířata a lidé) vedly po potopě k vytvoření různých kalendářů z původního "mayského", který je součástí MATRIXU. Devítkový kalendář v Rusku a "sedmičkový" náš (původně židovský) doplnily původní egyptský projekt "učení křestu", který měl zachovat řízení "skrytě silovou formou" i po skončení kontrolní etapy. 
 Období dějin, které neznáme (které jsem pochopil skrze osobní vstupy do informačních polí prostoru) vedlo k zásadnímu doplnění tehdy nového řídícího schématu pro populaci - včetně nástrojů k jeho prosazení.

 Co se dělo v asi pěti tisících letech před navázáním našeho letopočtu na ty starší…..? 
Známé verze datování počátku letopočtu mají příčinu v chápání dalších, asijských nástrojů (jazyků) a kalendářů, doplňujících tři jazyky, vytvořené z hebrejštiny.
Latina, desítková soustava matematiky a intervaly (souzvuky) v C dur stupnici - vše bylo vytvořené z hebrejské mutace jazyka atlantského řízení Země v Imhotepových chrámech v období po potopě světa (cca 13 000 let?). V Egyptě vzniklo (bylo obnovené) schéma "stromu poznání", přinesené na Zem s atlantskou civilizací.

 V asijské kultuře (Číny a Ruska) se zachovalo poznání původních obyvatel Země – lidstva, vzniklého genetickou transformací některé z mírnějších forem primátů. 
Je třeba také přijmout, že na Marsu probíhal stejný projekt (MATRIX), ale na bojovnější formě primátů. 
Koordinace tvůrců MATRIXU si vynutila hledání optimální řídící struktury, použitelné po ověření v naší sluneční soustavě i pro obnovu forem spolupráce v prostředí Mléčné dráhy. Asijská kultura byla pozůstatkem hyperborejské celoplanetární civilizace, která si vytvořila s pomocí "učitelů Matrixu" své schéma bezkoncepčního řízení, odvozeného z vnímání okamžité převahy některých trendů. Známe toto schéma v názvu "květ života". 
 Ve zmíněných několika tisících letech zatím nezveřejněných dějin sluneční soustavy se v prostředí Středního východu (Sumer apod.) prolínaly poznatky obou starších forem řízení a sebeřízení populace. Výsledkem byl včlenění řídícího schématu "marsovského" do pozemského "květu života". Tento upravený projekt se měl realizovat jako původní, pozitivní forma KŘESŤANSTVÍ. 
Nejspíš nedostatkem péče ze strany "učitelů Matrixu" se už v této době několika tisíc let před nastavením letopočtu oddělila skupina, upřednostňující silové řešení vývoje kontrolní etapy, které vycházelo z atlantské praxe řízení (dochované v řeckých bájích). 
Je třeba i zmínit, že tvůrci implementace MATRIXU (=kontrolní etapy) nechali splynutí obou forem řízení populace na schopnostech tehdejších lidí - odtud máme v genech nasazený "princip svobodné volby". Také jsem nezmínil, že souběžně v době po potopě jiní „učitelé MATRIXU“ obnovili hodnotu nejstaršího, osobnostního kalendáře, vzešlého z projektu „polidšťování opice“. Tento mayský kalendář i civilizace zanikla pro nezralost tehdejší přírodní (později indiánské) populace.

 Skupina silového řízení proto v prostředí Sumeru vytvořila souběžný příběh ze stejných pramenů a nástrojů, hebrejštinu a arabštinu dělí nejen "zrcadlovost" - výběr jiných priorit – (rodina místo zisku) a jinak zapisovaná „linie času“ (horní v hebrejštině, spodní linky v arabštině).
Postavu asijského mírumilovného Ježíše, znajícího techniky pro ovládání přírodních sil, nahradila tato skupina absolutním nosičem pravdy - Mohamedem. Výklad písmene M, které symbolizuje mateřství i "hmotu", si nechme na jindy, teď stačí vědět, že vztah písmen "J" a "M" při vznikání zvuků latinských písmen má své dějiny, které vedou až ke vzniku prostoru a projevů hmotných forem informace - vzniku vesmíru.
Tato skupina lidí i sestavování řidičů (BůH, AlláH) a lídrů (Ježíš a Mohamed) obou biblických příběhů ale probíhalo až při sporech při nastavování dohodnutého "sedmičkového" letopočtu, sestaveného z počtu dní v týdnu, sedmi základních BAREV duhy a sedmi TÓNŮ, potřebných pro "absolutní soulad" (mezi základním tónem a jeho oktávou - v jazyku matematiky =dvojnásobkem).

 Nenahodilost vývoje je základnou celého projektu MATRIXu, jeho poslední upgrade jsem pojmenoval a zapsal tak, aby bylo „graficky“ zřejmé, kde jsou kořeny tohoto programovacího jazyka. Projekt :ČLO/věk: (ohraničený "repeticemi" = opakováním vývojových etap) vytváříme stále a všichni, kdo máme své hmotné tělo a přístup do vědomí - do databáze paměťových záznamů o uskutečněných pohybech myšlení a těla. Nové nástroje jsou dva, „Abeceda lidštiny“ je pokračováním znalostí o symbolech v kabale, KARAODYN je projekt pro vyjednávání rovnováhy = dostupnosti potřebných změn.

 K pochopení pravidel pro latinu, matematiku i používání souzvuků (hudby) k přenosu informací z prostoru do vědomí člověka je potřebné znát hodnoty symbolů (písmen a číslic), které směrují naše myšlení do křižovatek asociací. Řetízky asociací dnes nahrazují pomocí naučených "šablon myšlení" původní hodnotu SVOBODNÉ VOLBY. 
Abecedu lidštiny - nástroj pro opravy osobních či skupinových asociací, vygenerovala populace nepatrného "Davida mezi národy" - Češi a Slováci. Naše národy a dvojice podobných jazyků je faktickým ROZHRANÍM vlivu západní a východní kultury, přenesené z dávné jižní a severní kultury zaniklých civilizací. 
Dnes je už jisté, že nová EU se bude stavět od jejího geografického i mentálního středu, k tomu ale chybí ještě několik podmínek. Tou hlavní je co nejmenší válečný konflikt zastánců silového západního řízení a pochopení dvou ruských řídících koncepcí (KSB DVTŘ), které jsou praktickou formou propojení "stromu a květu života". 
..třetí podmínkou je dozrávání české populace k nalezení a pochopení poznatků, které se snažím každoročně nabízet na internetu. Potřebu velké proměny vnímá už hodně lidí, ale ne každý zná cestu k pochopení všeho, co se děje. 
Letošní rok zobrazuje „archetyp procesu tvoření 2:1“ (v součtu číslic 2019), kdy spojením podobností nebo opaků vzniká jejich nová=spojitá energie (v lidském prostředí ji známe jako lásku), potřebná ke vzniku dalšího = třetího prvku. V lidském prostředí je dokladem tohoto univerzálního archetypu vznik rodiny z dvojice žena a muž.

 V prostředí základy existence prostoru a hmoty v jiném popisu fyziky je touto trojici samotný vznik POHYBU z nezbytné dvojice předpokladů – bez SMĚRU (1) a RYCHLOSTI (2) by POHYB (3) NEMOHL VZNIKNOUT. Ale on existuje, je staronovým názvem boha - a řídí „se“ jím všechno, co vzniklo z trojice tří českých písmen – z „NICu“. 
….příběh o tom, jak z NIC vznikalo VŠE …o tom je „KONINA“ – náš příběh o vrstvách sebeřízení prvků i celků, slepený z dějin galaxie, které známe také jen v „zrcadle“ – jako scifi seriály StarTrek, Hvězdná brána.. a další…"

 wizard.jpg