Jdi na obsah Jdi na menu

Cesta k Celistvosti

 Na konverzačním vláknu článku Á-DIOS jsme probírali otázky „hvězdného původu“ konkrétního člověka. Jestli je to relevantní a zda to má nějakou vypovídající funkci – tímto směrem uvažovat a snažit se nalézt odpovědi. 

 Podnět: 

 „Jsme sice původem zdaleka, ale tady - na Zemi - nemusíme být poprvé, dokonce bych řekla, že většina z nás je tady po xté. Za sebe - mám pocit, že jsem tady od začátku a budu tady i do konce (nemyslím lidstva, ale završení jeho transformace do synchronizace s galaxií)…“

 Dotaz: 

 „Podle čeho to poznáš? Mně zajímá, jak jsem se tady ocitnul a odkud. Už jsem o tom psal dřív. Předinkarnační fáze, sanatorium pro rekonvalescenci duše v 5D, plán pro inkarnaci, vzpomínky na minulé životy. Absolutně nic mi to neříká, i když se snažím si na cokoliv vzpomenout. Je mně to prostě divný. Nebo si myslíš, ze je to normální?"

 Odpověď:

 Normální" je relativní pojem. V raném stádiu výskytu člověka na Zemi, kdy byl jeho genom nově zasazený do připraveného biotopu planety - napojený na zemskou noosféru (skrz světelné kódy uvnitř DNA) a dal se cestou evoluce v prostředí, které podléhá poločasu rozpadu prvků (obecně 3D realita) - tak bylo zcela nezbytně normální, aby neznal podrobnosti o své celistvosti - o hvězdném původu a o návratech v reinkarnacích téže Duše (Bytosti), která je součástí jeho vlastní identity. To proto, aby splnil tu evoluční misi = propojení do celistvosti - vlastní pílí a přičiněním, růstem poznání, postupnou přeměnou kolektivního vědomí v synchronizaci s proměnami planetárního vědomí (součtu všech životních druhů) - aby mohlo dojít k propojení 3D vrstvy živosti se 4 a 5D - do jednoho pole života, kde budeme operovat bez nutnosti reinkarnace, bez ztráty osobnosti, paměti, zkušeností a kontaktů. Noosféra se rozplyne do 6D galaktického vědomí a tento posun "postihne" celou škálu vrstev různě projevených světů v celém poli galaxie (principem fraktality a dimenzionality). Přijít hned na začátku s plným vědomím celistvosti, se všemi znalostmi o původu a určení - nešlo, lidské fyzické tělo (schránka aktuální osobnosti) musí mít nutně vlastní rozum, cit a vůli - a to i nezávisle na propojení do vyšších dimenzí. 

 Vždycky mezi námi ale byli tzv. "navigátoři" - kteří měli přístup k pamětem a čerpali z nich - proto, aby působili jako novátoři v rozhodných momentech doby. Na svoje poznatky "strhávali" ty, kteří je dokázali zařadit do schématu svých životů - a tak se dociluje rozvoje kolektivního vědomí - přes nadkritická množství těch, co novátorství realizují (přijmou je jako konstruktivní součást života). V současnosti jsme před finální fází transformace do celistvosti - individuálně tam "skočilo" už hodně jednotlivců - až jich bude dost, spustí to dominový efekt. Takže dneska už začíná být "normální" zabývat se těmito nad-existenčními otázkami - skládat hypotézy, teorie a schémata osobních map identity v rozloze, která překračuje čas i prostor konkrétního života. Je to trend doby - nenápadně, ale neodbytně nás k takovým myšlenkám a vizím stimulují signály z prostředí galaktického vědomí, do kterého se nasouvá to zemské, planetární a sluneční (opět princip fraktality a dimenzionality v akci). Třetí princip polarity je korekčním elementem - proto je na něj navázaný vliv hierarchie moci - skrz manipulaci s jeho působením na lidskou psychiku a následná rozhodnutí, která člověk přijímá, kterými se projevuje. 

 Planeta, Slunce, Galaxie, Vesmír – to jsou živé bytosti – živé pole jejich expozice do realizace bytí v tom nejzákladnějším smyslu. Proto lze „naprogramovat“ (terraformovat) planetu tak, aby přijala nějaký vyšší inteligentní druh a postarala se o optimální podmínky pro jeho vývoj. Nedá se to jednoduše vypsat několika větami – na tv stanici CS Mystery včera běžel ruský dokument „Sténání Země“ – bohužel není dostupný ve volné sekci jejich archivu. Hledala jsem, jestli není v originále někde na internetu – ale zatím neúspěšně. Jsou tam shrnuty velmi zajímavé poznatky ohledně organické živosti planety Země a našeho Slunce – jde o vědecké výzkumy, které nemají jiné vysvětlení, nežli právě toto. Nejenže to ladí se starobylými záznamy, ale je to v souladu s nejnovějšími teoriemi kvantové fyziky. Jsou to zatím jen náznaky, ale neomylně směřují do propojení mystiky s kvantovou fyzikou, energo-informačních polí s chováním prvků a jejich vyššími soustavami hmoty. Odkaz dávných civilizací – že „každý muž a každá žena jsou hvězdou“ – nabývá na skutečnosti, podepřené vědeckým pozorováním vesmírných jevů. 

 Nacházení podrobností o své hvězdné identitě zřejmě nemusí úplně přesně odpovídat skutečnostem, které se ztratily v čase – jde o rozbory symboliky, která nás v životě doprovází – doslova na každém kroku – kdy každé naše rozhodnutí je výsledkem kmitu našeho vědomí do sfér záznamů, uložených kdesi v hyperprostoru. Nemusí to být naše osobní záznamy – ale lze na nich postavit povědomí o rozsahu své celistvosti. Tyto poznatky se pak budou měnit a růst s chápáním sebe-sama - povědomím o svém původu a tím určení a cestě k dílčím cílům ho realizovat. 

 Mám k tomuto tématu hodně poznámek, co jsem posbírala při hledání souvislostí – budu je postupně dávat do diskuse pod článek na fb profilu webu Pandora.

 P.S. Video "Sténání Země" nalezeno ke stažení na Ulozto.cz

 a celá série těchto dokumentů v ruském jazyku

 6354193_orig.jpg