Jdi na obsah Jdi na menu

Domácí skřítci

Zdrojový text i s komentáři na FB 

...domácí skřítci - spadají do kategorie elementů Země - jsou to bytůstky, které jsou vázány na pozemek, na kterém dům stojí - respektive v místě toho domu se otevírá portál mezi sférou jejich působení a naší domácí realitou - jsou to křemíci, orientovaní na specifickou práci s prvky země a proto naši asistenci vyhodnocují mnohdy jako nežádoucí zdržování od důležité činnosti - vycházet s domácím skřítkem po dobrém vyžaduje obětovat mnoho ze svých výsad obyvatele domu - fotka skřítka není jen ilustrační - je to náš domácí skřítek, co persistuje na chalupě v Jeseníkách - tak dlouho a barvitě jsem o něm vyprávěla, až ho jeden náš známý, co to umí se dřevem, vysochal do skutečnosti - podřízenost v oblasti základní ideologie vztahů je tady vyjádřená jednoznačně ve formátu politickém*...i přes velké sebezapření ale někdy naše soužití dostává dost zabrat - projevuje se to hlavně v oblasti anomálií ve funkčnosti elektrických rozvodů a v podobných oblastech, kam jeho plazmatická energie může vstoupit - bez ohledu na to, že materiály na to nejsou stavěné*...po stránce dynamiky pohybu je tedy jeho projev vázaný na EM pole lidí, v jejichž prostoru se portál rozevírá a protože jde o inteligenci, kopíruje memy zdrojové energie, co ho sytí - představa, že má rád divoké pitky a podobné společenské akce - je jen mýtus - skutečností je, že taková skupina lidí je jako zdroj velmi bohatá na nefiltrovanou energii pro skřítka, který po takových hodech podléhá až eufórii = jeho projevy jsou pak rafinovaně poťouchlé a neuvěřitelně propracované - cílem je zas vygenerovat nový přísun emocí a tedy palivo pro udržení stabilní singularity...
Další zajímavosti z oblasti elektřiny - zde v povídce "Čert vyletěl z elektriky" na straně 5.

334.jpg