Jdi na obsah Jdi na menu

Dualita obsažnosti informací

 Inspirováno článkem "Jednooký králem mezi slepými" 

 Zdánlivě nesourodá úvaha o zbytečnosti rozděleného světa, kde jedni staví a druzí boří, kde jedni blýskají prasátkem ve fragmentu zrcadla a druzí to světlo chápou jako jediný Zdroj Osvícení...

 Nastíněné otázky a navržené odpovědi se točí okolo primární duality existence, jejího potenciálu všestrannosti v polích ještě neprojevených možnosti využitelnosti a tentýž soubor - rozehraný do vířivých toků energie, které aktivoval myšlenkový zájem živoucího tvora o kamínky do skládanky svojí představy světa. Do světa, kde primární dualita vykvétá do podoby ŠKÁLY celého rozsahu Dobra a Zla - do světa polarit a domény dynamické proměny informačních struktur nabídky v SKÁLY "tvrdé" reality, co přetrvává věky svého poločasu rozpadu. Jde o tvořivý potenciál SKALÁRNÍCH forem energie prostoru - vědecké nepřesnosti ji nazývají temná hmota a temná energie a ve své podstatě jde o zrcadlovou retrospektivu atomHmota a bájné ORI a META-tronické personifikace té "temnoty" (nicoty). Tyto základní kameny projekčních konstrukcí a jejich realizace ve sférách živosti vesmíru, tvoří vyšší obraz párové bytosti člověka, kterým je duální svazek ženy a muže - v kauzalitě v mnohých pozicích vzájemnosti - v základu původní nevyjádřenosti pak jin-jangové tvořivé síly, které jsou motorem evoluce. To neznámé, a proto obávané a odmítané zřídlo života, je mnohost pojmu LÁSKA - ukrytá v kódovacích ploškách vnímání jejích dalších českých vstupů do toho pole poznání = SKÁLA, ŠKÁLA i nečeské KA-U-SALita posloupnosti příčin a následků, ve kterých v životě kmitáme. ŠKÁLA-RA jako kořen pojmu SKALÁRNÍ a vložený význam nosné funkce těchto energetických vln (skála) pro vyjádření především uhlíkové inteligence v multidimenzi živosti (RA) - má další mystické návaznosti. Vedou do SLUNCE, které je koncentrátem našich srdcí a jejich součtového akcelerátoru v jádru planety - a dále do galaktického jádra, okolo kterého se jako GA-JA navíjíme v toku času...

 Historické prameny různých filozofií nás k těmto úhlům vnímání navigují - každého specifickým způsobem, protože jsme to byli my samotní, v dávných dobách a v jiných osobnostech lidské bytosti...kdo si tyto manuály pro budoucnost sestavili za účelem nápovědy při bloudění smyslem svých budoucích životů... Některé nástrahy jsou předvídatelné a existuje pro ně mnoho návodů k řešení, jiné jsou naprosto nové a nemají alternativu v paměťových bankách. S těmi nyní přicházíme do kontaktu z důvodu dosažení kritických hodnot entropie, potřebných ke globální změně systému podpory života. Neuspořádanost v systémech se zrcadlí do chaosu života obecně a nám nezbývá, než se pokusit propojit se svojí zdrojovou podstatou a s její pomocí zužitkovat vlastní škálu rozpětí polarity dobra a zla do optimální hladiny akceptace a vyváženosti - jsou to naše surové povahové rysy, které někdy velmi efektivně skrýváme i sami před sebou samotnými...pokud budeme skřípat v sobě, budeme skřípat i navrchu - ve vyjádřeném profilu svojí osobnosti.

 Někdy stačí poodstoupit a zaujmout pozici pozorovatele sebe sama a z toho úhlu generovat pravdivost svého vyváženého vyjádření. Moje pozice je stejně osobní a protože promítám soubor matric PAN-do-RA, kde energie teče z PAN dračího zdroje do RA slunečního spektra světa lidské škály projekce do skutečnosti, vnímám priority z tohoto osobního úhlu... Tento osobní úhel ladí s tím, který promítnul Martin do svého textu...každý bychom měli umět zaujmout svůj originální postoj k chápání obecných principů existence - bez ohledu na skloňované fráze ve sdíleném prostředí, které masírujou naši krajinu srdeční a nudí mysl, která neustále hledá nové cesty pro svoje bádání v Knize Života.

 P.S. Ta obávaná dualita je jako ideální forma spoluvlastnictví (například v bezpodílovém manželství)...každý kousek si majitelé dělí na poloviny a ty zas na poloviny...atd...vše, co vlastníme skutečně nebo virtuálně se vejde mezi nulu a jedničku...nikdo nemá všechno a všichni nemají nic pokud se nedohodnou a nerozdělí...

 Konverzační vlákno sdíleného článku na facebooku