Jdi na obsah Jdi na menu

Hvězdné Vědomí

 ...a některé teorie o jeho existenci, či vazbách na Vědomí Lidstva.

 V souvislosti s připravovanou sérií článků s tématikou nových možností člověka - coby mozaikové součásti kosmické sítě Života - jeho znovunavázání na celky Hvězdných Vědomí, ke kterým původem náležíme a kde se nachází segmenty naší genetické paměti (Knihy Života) - jsem nashromáždila velké množství informací, ke kterým budu postupně skládat dostupné souvislosti.

 Jde o sondy do hluboké historie našeho "rodu" - působení v jiných soustavách, než je tato současná - "sluneční" - a další vodítka v rámci dané problematiky. V popisech se budu snažit vyhýbat channelovaným zdrojům, které z velké části neodpovídají skutečnosti a reflektují různé účelové servisy informací, co mají jednotný cíl = vytvořit zdání existence konkrétních skupin mimozemských bytostí, které dohlíží na naši evoluci a v rozhodných dobách (jako je ta dnešní), přicházejí na pomoc - skrze vybrané jedince, kteří jsou jejich prodlouženou rukou zde na Zemi.

 V mnoha předchozích textech jsem podrobně rozebírala tyto zdroje - poukazovala na jejich možný původ v pozemských lokalitách, ze kterých skupiny ideologů Elit Moci "vysílají" tendenční mentálně-duchovní soubory sdělení, které mají za úkol zastavit probíhající transformaci člověka do vyšších schémat galaktického vyjádření a znovu-napojení na hvězdné zdroje pamětí, kde jsou uložené zápisy o naší původní vizi vlastní evoluce druhu. V kontextu s děním na Zemi - sledu událostí v lidském společenstvu jako celku - které pozorujeme (a jsme jejich součástí) již pár let - lze zřetelně tyto neblahé tendence vypozorovat a zasadit je do symetrie s tzv. New Age koncepcí budoucnosti lidstva. Na pozadí chaosu, kterého jsme svědky, dochází ke fragmentaci společnosti, protichůdným názorovým proudům a uměle vytvářené a soustavně živené nenávisti mezi jednotlivými skupinami. To je aktuální moment doby. Nebude to žádný spasitel, mesiáš nebo nové zjevení Ježíše, kdo nás z tohoto marastu vyvede - budeme to muset udělat sami - vlastním uvědoměním, pochopením své role v existenci, v životě a v celku společnosti - přijetím té zásadní okolnosti, že síla je v soudržnosti, vzájemném respektu a akceptaci náhledů na běh skutečností, nacházením souladu a takové polohy, kdy se rozdíly netlučou navzájem, ale doplňují do progresivní podoby spolupráce.

 Jde o cestu propojení duchovní sféry s projevenou fyzikální scénou života - prohloubením těch atributů, které otevírají Vědomí do vyšších sfér Kosmické Jednoty. Vodítka máme k dispozici - jsou v našich Srdcích připravená k akci - aby nás navigovala do poznání velikosti vlastní Celistvosti a tím otevřela vstup do dimenzí Celistvosti všech Bytostí ve Vesmíru.

 Pro nastínění některých existujících teorií o Hvězdném Vědomí sdílím tento článek, kde je vše souhrnně seřazeno.

 dollarphotoclub_54641693.jpg