Jdi na obsah Jdi na menu

křižovat-KA

 Energie Fí...zlaté plazmové jádro naší bytosti, které kmitá na MEZI-polí realit...tohle je momentálně hodně aktuální. Portálem Vyrovnání (2107:2017) jsme přešli do režimu pilování ostrých hrotíků a lovení potápějících se hodnot...politická situace je vždy zrcadlem stavu poměru sil v prostoru a varianta fifty-fifty nebývá v reálném světě dlouho udržitelná (MÍR=RÝM), ale stačí, aby pohupování jazýčků nepřekročilo kritickou mez...doufám, že naše české (česky mluvené a psané) polemiky a rozbory, budou v udržení statusu quo v šiku těch jazýčků fungovat jako nástroj optimalizace výkyvů...

 Honza Koňas připsal velmi aktuální shrnutí současné situace na pozadí mého starého článku k energiím z léta 2015:

 "Mnohovrstevná křižovatKA
..je třeba zmínit časový náskok intuitivního vnímání, který doložila Irena Tissa Sittová svým článkem před dvěma lety. Dva roky trvalo přírodě a lidem, než se situace vyhrotila v politickém i osobním rozměru. Další vlna sankcí proti Rusku vyvolala odezvu - vyhoštění USA diplomatů. 
Je dobré si ta čísla a diplomatickou řeč převést do "lidštiny", do české verze Kabaly. Odchod 455 diplomatů a celkem 755 personálu má kořeny v Obamově vyhoštění 35 ruských diplomatů z USA. Jde tedy o opožděnou reakci, kdy trpělivost Ruska došla na křižovatku.
35 jsou dvě klíčové číslice, které určují archetyp naší existence. trojice rozměrů prostoru a dvě možnosti volby člověka i lidstva. Ten krok USA je třeba vnímat vždy ve dvou rovinách - ta první mně podstatná je ve věcné rovině, odejde 35 lidí. V druhé, podstatné rovině ten krok říká, že USA hodlají řídit svět dále už bez Rusů. Tolik k loňsku, jak vývoj chápe Putin, Pjakin a já prostřednictvím učení lidštiny/kabaly, které se vyvíjely statisíce let v rámci vývojové MATRICE (projektu) téhle sluneční soustavy.
Dvě pětky (455 diplomatů) jsou vždy symbolem rovnováhy (fifty fifty), kdy energie "Fí" má v historii různé názvy (Tchi, prána....): Je-li před rovnováhou 55 ještě čtyřka, znamená to jednak další typ rovnováhy - vzhledem k cíli v osmičce=oktávě. 
Druhak čtyřka také zosobňuje určitost volby = rozhodnutí z pěti možností ve vztahu číslic 3/5. 
Druhé číslo 755 pak symbolizuje vede rovnováhy pětek ještě (v sedmičce) onen "citlivý tón" v hudební stupnici, který AUTOMATICKY spadá do nové oktávy.
Ve výkladu jde o nabídku Ruska k poslední možné dohodě v rámci lidí, kteří za oponou formují náš vývoj (z "egyptské strany = vývoje židovstva") tímto systémem komunikace - ze strany silového Atlantského řízení dodaného Marsovskou populací dlouho před válkou o vodu se Zemí. Jde o nabídku jiného, přátelského uspořádání vztahů na Zemi, opačného k "jednovládcovství" potomků marsovského způsobu řízení silou.
Vedle faktického a řídícího výkladu je třeba také zohlednit další čísla použitá v jejich komunikaci.
Datum 1. 9. je symbolem pro dosažení celku. Devítka = forma přesahu - pokud je vpravo, tak značí výhodu, vlastnictví "přesahu" k dosažení naplnění nuly v desítce - a tím i k vytvoření nového celku - jedničky před nulou. Nula vpravo znamená vlastnictví, vlevo před číslicí práci = nutnost nulu naplnit.
Podobně lze vyložit i data z roku 2013, která uvádí americká strana: ve čtyřech pracovištích USA zaměstnávaly 1279 lidí. Z toho bylo 934 „místních“ zaměstnanců a 301 členů (Více na: http://www.euro.cz/…/podle-putina-musi-rusko-opustit-755-am…)
Dvanáctka je popisem archetypu trojice 1:2, sedmička a devítka spojují z obou stran cíl - vytvoření osmičky=nové oktávy vývoje silovou formou. Celek letopočtu 2013 je šestka, symbol vítězství člověka cestou "iluminátů=osvícených" řidičů vývoje za oponou.
Na rok "šestky" (po součtu číslic 2013) navazuje Irena rokem 2014 rokem "křemíku". Rok 2015 byl v podobě "osmičky" cílovým datem pro uskutečnění znehodnoceného projektu "učení křestu" do podoby NWO - do technokratické, počítači a angličtinou řízené lidské společnosti. To se zdařilo jen částečně. Trvalo další rok (2016 - v součtu devítka, přesah skutečnosti), než se podařilo zvolit Trumpa technickými prostředky (=sociálními sítěmi internetu = nástupem osobně volitelné "síly křemíku").
Počty pracovníků je vhodné číst takto: čtyři a více číslic je třeba číst v symetrii, nejlépe po dvojicích (ve vztazích). 12tka znamená archetyp trojice (více v mých textech), 79 jsou dvě formy přesahu - zdola jde o sedmičku = citlivý tón, s/Hora jim přichází pomoc ve formě devítky. Zde už mocní za oponou blafovali, ta pomoc zřejmě skončila v počátcích třetího tisíciletí. Počet ruského personálu ambasád 934 má více výkladů, protože jde o trojici s trojkou uprostřed - stav celku, s významem volby dalších kroků, jiných pro každou stranu jednání. Sedmička (v součtu) je vyjádřením naděje pro změnu, ale i "pádu" do nějaké nežádoucí "oktávy vývoje". Rozhodnutím ze strany USA bylo 301 členů. To ze vyložit jako dosažení té prostřední trojky (z čísla 934) prostřednictvím pokračování k NWO - k celku, plánovaném v období, kdy se z učení křestu stalo nekřesťanské křesťanství - války o moc nad světem (mirem=rusky).
Ruská odpověď přišla dnes, 31.07. 2017, ve dvojici čísel 455 a 755 k datu 01.09.2017.
Výkladů je opět několik, vybírám vždy takový, který odpovídá mému nastavení a mojí rodině (rodina=rusky vlast, domovina). Jak velkou rodinu kdo vnímá jako svoji - to je rozcestníkem pro výklad pozic číslic v čísle.
Omezím se na datum - součet dne a měsíce je dnes 11 - rovnováha dvou celků (opět v rozsahu, který jsme ochotni a schopni vnímat). 
Součet prvního září je 10, tedy naplněním "nuly" vzniká nový celek = 1. 
V osobní rovině to pro mě znamená den po ukončení 42 dnů zdravotního rituálu, započatého 21.7. - v den, který Irena označila jako uzlový portál (portál jsou takové lepší dveře, brána pro změny). V rámci naší rodiny je pak důležitější datum 2.9.1950, kdy se narodil můj bráška Jirka, který mi pomáhá v budování informační základny ze světa, do kterého se dostáváme po smrti těla. V postupném součtu jeho data tak vychází rovnováha. Křemíkové technologie jsou NÁSTROJEM pro čerpání myšlenek z "prázdného" prostoru okolo planet a hvězd, sttroje slouží lidem, pokud je lidé vnímají jako kamarády - a ne jako nepřátele, kteří nám berou nebo přidávají práci. Rok 1950 je v součtu rokem lidstva (uhlíku, zdroje cyklické existence přírody) - výklad po dvojicích si může každý udělat podle svého...
Celek data brášky je osmička, nová oktáva vývoje projektu "ČLO/věk", jak jsem úlohu projektu pochopil a nějakých 25 let života postupně nabízel na inter netu = na svých osobních stránkách a sítích internetu.
...a sám jsem zvědav, co nám ještě tento rok přinese v září a později..."

 Ano - pracujeme i s informacemi, které servisují naši blízcí, kteří již přešli závojem dimenzí. Jejich Knihy Života jsou nám neustále k dispozici - skrz zápisy v nich, které naše podvědomí neustále "ohmatává", abychom optimálně seřadili a zpracovali podněty pro náš pohyb všedními dny existence. Honza přes brášku (*2.9.1950), já přes sestřičku (*20.9.1950)....ty datumy mají stejný součet a v podstatě jde o párový lidský ekvivalent toho, který já s Honzou představujeme v gravitační zóně Projektu ČLO-věk...tradičně v inkarnacích zde - na Zemi.

krizovat-ka.jpg