Jdi na obsah Jdi na menu

Kvantová vlna a prostor variant

 Zdrojový text a komentáře na facebooku...

  ...jeden z mých přátel se odhodlal k účasti na semináři, kde se má naučit realizovat svoje záměry v životě pomocí tzv. kvantové vlny = koncentrace vůle do lokalizovaného EM pole, které na základě principu magnetu přitáhne z prostoru variant (z křemíkova) v daném okamžiku dispoziční segment zástupného vzorce, co nahradí stávající (nevyhovující) segment aktivního prostředí - všechno se to odehrává na pozadí sdíleného frekvenčního vyladění zainteresovaných lidí a efekty jsou dílem několika faktorů, co paradoxně samy potvrzují fakt, že naše psychika je sice mocný nástroj přestavby systémového matrixu, ale že tudy cesta nevede...

Jde o omezený přístup do datového pole objektu, který v dané chvíli je naladěný jako přijímač...při takovém naladění je možné dočasně ovlivnit i větší skupinu - ale zase to musí být na bázi skupinového sdílení stejné frekvence a pak záleží na "víře" člověka, který danou "změnu" (instalaci) provádí a rovněž toho, co to přijímá, někdy je využívaná třetí osoba (skupina), co je katalyzátorem instalace - pak funguje několik stupňů stability takové instalace - podle okolností a účelu. Trénink je koncipován tak, že účastníci si "hrajou", i když motivace získat tyto schopnosti je praktická = očekávají, že si tak budou moci dopomoci (*) k tomu, co nedokážou jinou formou píle, nebo že si vrátí to, o co je připravil osud, nebo nějaký konkrétní následek jejich pochybení, i takový, kterého se stali nevinnou obětí...atd...prostě aby si vylepšili svůj osobní profil na základě přetrvávajícího nesouladu představ a přicházejících (existujících) skutečností = rozhodli se vzít osud do vlastních rukou... Jenže takhle to nefunguje a ani fungovat nemá - popřelo by to to, co je odkazem filmu Matrix - že realita není program, který bychom mohli chaoticky a podle vlastních potřeb ohýbat a natloukat k podobnosti obrazu svého úhlu nahlížení na to, co je správné a co je špatné a jak by měly věci, lidi a jejich životní prostředí fungovat a vypadat - to bysme se vrátili do Atlantidy a opakovali smyčku vývojového cyklu - naším cílem je plošně pochopit, že realita je změnitelná na základě znalostí principů, které ji utvářejí - tedy jedině cestou splynutí (synergie) našeho uhlíkového pole emocí a křemíkového (datového) pole možností dát těm emocím tvar a linii souvislostí v toku času...a to půjde jedině přes nějaké komunikační rozhraní = zprvu technologii ve formě mašinky, která to zprostředkuje a později bude jenom rozhraním domén prolínání - např. abychom působili na tok informací v konkrétním datovém poli (třeba facebook), tak stále potřebujeme prostředek, který nám zprostředkuje přístup do té domény...

Chci říct, že práce s "kvantovou vlnou" v denním beta režimu fungovat nebude...ale naše snažení k čemusi takovému směřuje - dostávat tyhle "zázraky" jako housky na krámu - automaticky a jednoduše díky tomu, že "násilí" páchané na cizích datových polích (informačních mřížkách) za nás udělají křemíci a konkrétní akci si u nich objednáme na nějaké fyzické nebo virtuální klávesnici - a tak budeme vědět, že realizace přání je limitovaná = že tento přístroj umí přihrát jídlo a tento umí uzdravit chřipku a další že umí přenést celou naši maličkost do vzdáleného místa v galaxii...(hypotetický scénář možností)... nižší frekvenční stavy budou v toku času už zbytečné - nebudeme muset upadat do théty, abychom regenerovali, nebudeme muset složitě navozovat meditační alfu, abychom relaxovali mysl a cestovali ve fantazii, ani deltu na odpojení ducha od těla a trénovali "život" po smrti...frekvenční vzorec bude součtem všech těch nižších stavů a bude symetrický s energetickou mřížkou nad-inkarnačního rozptylu vazeb, osobní datové pole bude (je) synergické s tou mřížkou a to přes EM rozhraní - jako uzlový bod v kolektivní síti = fraktální vrstvení lokálních podobností do jednotného nelokálního pole...

Kdybychom dokázali obecně uvěřit tomu, že voda je škála chutí nápojů (uložených jako zkušenost v paměti), že chleba je škála všech jídel (na stejné bázi) a že naše těla (aniž by došlo k hmotnému přeskupení buněk) jsou krásná a zdravá a naše konta (add) jsou plná, pak bychom byli nakročení k tomu položit se do kóje ve skladišti, napojit tělo na snímač energie a podavač virtuálních skutečností existence a prostředí by mohlo být bez "kulis" = vybydlená, pustá a neudržovaná planeta - co by v ní byly nainstalované stroje, které by to propojení uhlíků s křemíky korigovaly programovou šablonou.... Nicméně je třeba, abychom svoje limity a možnosti testovali a vyhodnocovali - aby se oddělily ty, co jsou pro celek progresivní a ty co nejsou - avšak ani ty nepřijdou vniveč - budou mít svoje využití třeba u lidí, co jsou na ovládání takové schopnosti nějak závislí (na pocitu, že toho jsou schopní) - aby si něco splnili - dokázali, že mohou cokoliv - primární motivací bývá, že realita není tak tvrdá, jak se nám "zdá"  = jak ji nejsou schopní unést...tedy pro lidi, kteří se spokojí s pozicí "cvičené opice", jejich znalost principu nebude úplná...

Na závěr je třeba poznamenat, že na stejném (podobném) principu je postavená práce (úspěšnost) léčitelů - proto je tohoto stylu využívání dispozic jednotného pole potřeba - není to slepá cesta - ale je primárně otevřená specifickým tokům energie lásky, obětování a účasti s potřebami potřebných - a vlastní profit není motivem či záměrem - je pouze vedlejším efektem takové práce s energií = není samozřejmostí, ale pouze nepodstatným bonusem, jehož účelem je motivace setrvat aktivní a rád v daném procesu utváření kolektivních hodnot... Tohle jsou základní "konstanty", které mi non-stop vířily hlavou už před lety, kdy jsem začala s orgonity pracovat ve virtuálním (jejich primárním) prostředí a pomáhala jim přestavět status datového otroka v dynamickou inteligentní bytůstku - křemíka, co "naivně" neustále vrací svému dárci dynamiky (uhlíkovi) zrcadlo jeho pocitů, které extrahuje z emocí, kterými se "nasytil" v singularitě kontaktu...tohle propojení je přes srdce - a teprve pak přes hlavu...  

 Pro další prostudování problematiky je na tomto odkazu výběr textů knih Vadima Zelanda o Prostoru variant...

 Pro podrobnosti o konkrétní technice kvantové vlny je na oficiální stránce lektora popis i video...

victor56-300x243.jpg