Jdi na obsah Jdi na menu

LE-VITA-CE

 ...nacházíme se v poli "součtů". Je to koncentrace velkého množství sbíhajících se vláken Času, která se kumulují v Přítomném okamžiku a vytvářejí nová seskupení energo-informačních struktur Kolektivního Vědomí.

 V reálném Životě jde o projev "zmatku" - bortící se jistoty, narůstající tlak na změnu, kterou mnohdy odmítáme přijmout. Projevy jsou někdy doslova "zdrcující" a daly by se zařadit do procesu odhalování charakterů. Nejen těch našich - osobních - ale obecně. Věci ztrácejí smysl, který jsme jim přiřazovali a zatím není jasné, jak si to srovnáme a jaký tomu dáme nový tvar.

 V jemné rovině informačních vrstev ovšem všechno smysl dává - i když v perspektivách, do kterých z momentální pozice nedohlédneme. Jejich vazby jsou vzdálené v Čase i Prostoru - ve variantách možné budoucnosti nebo kdesi v šeru zapomnění.

 To jsou aktuální toky energií, kterým jsme vystaveni. Pro přiblížení možných směrů cituji z komentářů, které se dotýkají konkrétních témat a souvisejících událostí - zde ke zjištění, že do farmaceutické lobby se sype víc peněz, než do zbrojní (jak tomu bývávalo):

 " Na protipólech zbrojní a farmaceutické lobby se to vlastně ukazuje. O co jde - když se oprostíme od všech silových polí, která tam číhají a podíváme se komplexně - tak je to distribuce energie ve společnosti jako celku do dvou sfér - do života (farmacie) a do smrti (zbrojení). Energie peněz představuje největší podíl lidského snažení - buď přímo (práce, podnikatelské aktivity) nebo motivačně (téměř všechno ostatní, čím se v životě zabýváme, souvisí s nějakou formou skutečného nebo virtuálního zisku). Globálně tedy už docela dlouhé období celá planeta investuje do "zdraví" = do Života a ne do zbrojení (a s tím souvisejících věcí, jako je obrana státu a pod.), tedy ne do Smrti. Tohle je součástí velmi důležitých součtů v systémovém prostředí rovnováhy sil polarit. Prošli jsme obdobím, kdy se sčítalo na individuální rovině - u jednotlivců a teď se totéž děje v makrostruktuře společenstva. Tohle zas souvisí s tím, čemu říkám "hodinky:holinky" - my nevíme přesně, kam ty součty zapadnou a čím pohnou, ale ty obrovské ztráty, které nás to stojí - ve hmotném i duševním smyslu, ty nám to stoprocentně vrátí - systém podpory života není výdělečným subjektem. Tyhle aspekty stojí za tím zdánlivým paradoxem, kdy na jedné straně existují reálné statistiky = fakta, sesbíraná v širokém pásmu společnosti za delší období - a proti nim opatření, která vlády přijímají a aplikují do života společnosti."

 Byla to i reakce na tento článek:

 - zajímavá statistika, kde je dobře vidět, že aby ta čísla a argumenty zapadly na ta správná místa, kde se vytváří a vyhlašují opatření, je zřejmě potřeba cosi víc, než fakta informačního charakteru. S tím nepochybně souvisí i ono rozdrobení společnosti - v té reálné linii běhu života. Je to období, kdy se ukazují charaktery a nebývá to někdy vůbec pěkný pohled. Jsem optimista - vnímám ve vyšší vrstvě noosféry hodně dramatické změny - času už není nazbyt a dlouho "otevřená" témata se budou kompletovat a uzavírat.

 K názvu článku LE-VITA-CE: jde o "vznášení" se v poli Přítomného okamžiku, kde se to sice všechno skládá, ale je tam zároveň největší klid. Je to perspektiva, ze které můžeme pozorovat a přitom nebýt "dotčeni" těmi tlaky z vnějších struktur dějů - které rezonují do reakcí lidí v našem okolí. Jde o přítomné pole Života - na něm jsme unášení Časem i Prostorem způsobem, kdy podněty přicházejí s již jasným řešením, prožitky vstřebávají emoční výbuchy bez vlny destrukce a Láska naplňuje Duši hřejivým dotekem hojivých esencí, které mohou naplno rozvinout svůj potenciál.

 Nechme se tedy hýčkat a uzdravovat skrze otevřená Srdce, protože tím otevíráme sami sebe všemu, co přichází v jiném módu - v jiných úhlech vjemů, v nově definovaném prožitku vlastní existence.

 levitace.jpg