Jdi na obsah Jdi na menu

Legenda: TUNING

 Definice: vyladění do komplexnější představy o výkonu, stylingu, či o multifunkci nebo specifickém užitku.

 Přestože se používá především pro úpravy strojů nebo PC, lze pojem TUNING asociačně aplikovat i do sféry duchovního rozložení osobních dispozic, které takovým vyladěním získají na síle, rozsahu vlivu a přílivu nových využitelných možností. V obecném pojetí - v prostředí lidské domény projekce osobnosti – jde o vyladění Mysli, Srdce a Ducha do „záložních“ schémat Plánu Duše pro inkarnaci. 

 Co jsou „záložní schémata“?

 V přeneseném smyslu jde o Plán B nebo Plán C – které jsou latentně přítomné v širším rámci Životního Plánu Člověka – ale k jejich aktivaci je potřeba souhry nějakých specifických okolností, které nemusí v Životě nastat a tyto další verze Inkarnačního Plánu se nemusí naplnit. Jde o jakousi „rezervu“, či „krizovou zálohu“ – v energo-informačním poli jemnohmotného těla Duše, které je ekvivalentem aurického EM pole těla fyzického. Jedná se o propojenou sféru, ve které probíhá distribuce životní energie a tok informací z genetické a galaktické paměti – tj. faktory, který dodávají „palivo“ pro pohyb a orientaci v Událostech, kterých jsme součástí – v osobním i globálním smyslu. 

 O jaké souhry specifických podmínek se jedná?

 Jde o krizové situace, kterým jsme vystaveni – konkrétně pandemická krize a válka na Ukrajině. Aby se cosi pohnulo v nastavení Inkarnačních Plánů, musí tyto krizové situace zasáhnout – buď přímo fyzicky, nebo informačním stresovým efektem – většinu populace, rozložené na uzlových bodech planetární energetické sítě. Můžeme namítnout, že ohledně pandemie to platí, ale jak to může ovlivnit válka na Ukrajině, když jde (z celosvětového měřítka) o lokální konflikt? Jde o „jednotu“ přijatých opatření, která jsou rozsahem obdobou těch proti-pandemických. 

 Spouštěčem byly také časové symetrie gravitačních anomálií, které označujeme jako „portály“ – jde o OKNA, kdy přijímáme mohutné podněty pro AKCI = podpora pro to vykročit směrem, kterým bychom se jinak neodvážili, zaujmout pozici, která se najednou jeví jako příhodná, změnit návyky v základním stereotypu života, vzít otěže událostí do vlastních rukou nebo věnovat svoji energii těm, kteří těmi událostmi hýbou. Zde je potřeba podotknout, že ještě nikdy nebyla konstelace specifických podmínek pro aktivaci latentních Inkarnačních Plánů tak globální – je to kvůli existenci kyber-prostoru internetu, který výklady průběhů a predikce Událostí roznese online v reálném čase po celé Zemi – skrz masmédia a sociální sítě. Tady leží nástroje paralelní Informační války, tady se sdílejí přímá vyjádření osobních souřadnic naší pozice v názorovém spektru. Portálová anomálie, která „odpálila“ pojistku záložních plánů, nastala 22.2.2022 (2202:2022).

 Co obsahuje Plán B a Plán C – oproti Plánu A, tj. tomu, se kterým jsme se do této inkarnace narodili?

 Na Plánu A zůstane většina lidí – v terminologii Sklizně (které je toto momentální dění určitou energo-informační obdobou) jde o tzv. „chladné“ jedince = jejich reakce neznamená žádnou revoluční změnu v zajetém způsobu Života, jsou to „statisti a kompars“. Plán B je přelitím energie do určitého emočního schématu = jde o „negativní“ jedince – to znamená, že do sdíleného prostředí uvolňují nebo podporují už uvolněné vášně, které společnost neharmonizují, ale rozdělují a vyvolávají střety, nenávist, podporují „zlou krev“. Plán C jsou „pozitivní“ jedinci – tj. ti, kteří se snaží harmonizovat společnost, tlumit vášně a emoční výpady, nepodporují ani nenávist, ani zlou krev – ale vstřícnost, dialog a kompromisy, které vedou k vzájemné toleranci a pochopení. Oproti scénáři Sklizně ale nejsou jednotlivé kategorie vytříbeny do rozdělovníku, který je pro Sklizeň příznačný = „chladní“ podle původního scénáře zůstanou na stávající verzi Země (ale v jiné části Vesmíru), negativní dostanou tu verzi Země, která bude opakovat evoluční smyčku v ještě obtížnějším levelu ohledně polarit Bytí a pozitivní Vzestoupí na Novou Zemi, kde dojdou vykoupení z Inkarnačního cyklu. Tentokrát se to všechno sejde na jedné společné planetě – tady na této stávající Zemi - pokud nedojde k neplánovanému plošnému použití jaderných zbraní – pak by se aktivoval klasický scénář Sklizně, kterou spouští globální kataklyzma a na Zemi by zůstaly přeživší fragmenty populace, planetární noosféra by se resetovala, Kolektivní Vědomí by skočilo do nouzového režimu a Transformace do intencí Galaktického Člověka by začala od nuly.

 Tento výklad je zjednodušený – jeho jednotlivosti budu zřejmě postupně skládat podle proměny okolností a vývoje událostí na světové scéně. Jde o nový aspekt v Transformační fázi, který se projevil včera. Záložní Inkarnační Plány se zřejmě aktivovaly všem – i těm, co nakonec zůstanou v původním schématu – tento ale bude „obohacený“ o další dynamické aspekty, které se reálně projeví v jejich náhledech na vlastní pozici ve společnosti i na energiích, které do sdíleného prostředí budou uvolňovat. Můžeme si všimnout, že nastíněné nové „dělení“ neodpovídá tomu, jak nyní chápeme rozdělenou společnost. K základnímu rozdělení došlo za pandemie, proto můžeme nacházet přímé paralely s nastavením pozice lidí tehdy a dnes. Protože ale systém nespěje k rozdělení, ale naopak ke sjednocení, aktuálně nově se ukazuje, že nezáleží na tom, které straně Informační války jsme dali přednost a komu „fandíme“, jde o to, jakým způsobem svoji pozici definujeme do společnosti, jakými argumenty ji v případě potřeby obhajujeme, jaké signály vysíláme a jak svým chováním vykazujeme osobní míru (in)tolerance k rozdílným názorovým projevům.

 Tuning a jeho realizace má jak obecnou (pro všechny téměř totožnou), tak individuální (nepřenosnou) podobu – možná někomu bude znít podivně srovnání vyladění Mysli, Srdce a Ducha do změny Inkarnačního Plánu Duše - s aspekty jako je negativita, nenávist, zlá krev. Jde o to, že v energo-informační zóně Duše se polarity neprojevují, ani tam nejsou přímo kódované – Inkarnační Plány obsahují polarity v syntéze možností uplatnit souhru mentální, emoční i duchovní složky energie, kterou disponujeme, kterou si „vyrábíme“ jak prožitky Událostí Života, tak obrazy Příběhu, který tím Životem píšeme a následně vkládáme do sdíleného prostředí - do vrstev Jednotného informačního pole. Náš Inkarnační Plán bude nakonec vždy vyladěný s Duchem naší Jaderné Bytosti – s Plány jejích dalších projekcí do paralelních a alternativních Existencí. Proto lze současnou změnu chápat jako progresivní – znamená přímou asistenci z prostředí naší Celistvosti Bytí.

 Diskusní vlákno na Facebooku

woman.jpg