Jdi na obsah Jdi na menu

Malé filozofické zastavení

 Dnes se mi připomněla jedna diskuse, kterou jsme před časem vedli na Facebooku - bylo to k filozofickým otázkám doby, které jsem v úvodu příspěvku nastínila jako osnovu problematiky. Jsou to zajímavé myšlenky, názory i subjektivní hlediska - ale také velmi obsáhlé čtení velkého množství komentářů. Protože se jedná o stále aktuální témata - rozhodla jsem se tento status z února 2017 znovu sdílet a jako úvodník vložit vlastní komentář, kterým jsem už tehdy nepřehledné vlákno debaty shrnula...

 Téma:

 Bible - Písmo Svaté...
Je autentickým sdělením Boha? 
Obsahuje Pravdu božího slova? 
Jsou lidé, kteří pro sounáležitost s božím záměrem a jeho vůlí Bibli nepotřebují, lživými či falešnými proroky, co svádějí lidstvo na scestí? 
Je Genezis lokální zemská záležitost? 
Nebo existuje i vnější Vesmír? 
Jak vnořit Země-Plochu do sférického prostorového uspořádání? Nebo je i naše lidské myšlení spíš plošné, nežli expandující do hloubek prostoru? 

 Shrnula bych to - dosavadní komentáře: připomínám původní motivaci k založení tohoto příspěvku a záměr, který jsem uvedla v komentáři hned zkraje nahoře - cit. "Protagonisté koncepce Země-Plochy a Písma Svatého jako jediného rozměru nad Plochou - sklouzávali do tendence tlačit na pilu v oblasti svobody vyznání a sebeurčení...". Z tohoto důvodu jsem položila otázky ohledně fenoménu Bible a také ohledně prostorového uspořádání Země. Ukázalo se, že poje pocity nebyly plané a sklon použít i nátlak a sílu v prosazení své doktríny zde reálně hrozí. Prostě si jen představuju, jak by vypadal svět, který by řídili takoví lidé - jako Jiřka, Marek, Lukáš a Honza Frolda. Jiřka klade důraz na to, že se nejedná o náboženství - možná jde tedy o ideologii (že?) - je to jednoduše soubor pravidel (zákonů), kterými se snažíte "narovnat" lidi do jednotného formátu = toto je prototyp robota (termín, který používáte na své odpůrce). Spektrum - nebo lépe profil - tezí, které zde nějakým způsobem jmenovaná skupina propaguje - je opravdu hodně úzký - nedává téměř žádnou možnost volného pohybu myšlenek a světonázorových variabilit. Je diktátorský a plně koresponduje s tím, co jsem tady psala = tento model se historicky dlouhodobě neosvědčil (model spasitele a autority boha v limitujícím souboru životního projevu).

 Cit. Jiřku: "...Buh je zivy! A my to dosvedcujeme. A jedina cesta k nemu je skrze Jezise Krista..."

 Poznámka na okraj - náš projev nás definuje - slova, která užijeme k vyjádření myšlenky, tvar a složení vět, větných spojení, interpunkce i diakritika... To jsou okolnosti, skrz které lze pod sdělením přečíst autora. Jiřka mi nevadí, její energie je navzdory projevu příjemná, jemná a upřímně vstřícná - je veliký idealista, věří v živou víru v Boha skrze Ježíše Krista a trpí tím, že lidé to nevidí stejně. Jako člověk však sklouzává do pozice tvrdého prosazení - když se dítě nechová podle jejích představ, tak ho donutí silou a lidé jsou pro ni jako bezprizorní ztracenci, co jen potřebujou vedení = opět model spasitele (jsem váš pastýř a vy jste moje ovečky, se vším všudy, co k tomu patří). Znám lidi, kteří také silou prosazují svoje doktríny, ale nejsou "čistí" - jsou doopravdy vnitřně zlí...jeden můj přítel často od jedné takové osoby sdílí na společnou Zeď a tak s těmi příspěvky přijdu do kontaktu a často si je přečtu. Jsou plné lásky, obětování se pro lidstvo, vzletných slovíček množiny superlativů...a je tam temný spodní podtón - v řádu podprahového infrazvuku, který rezonuje do čakrální soustavy a žádá energii - obdivu, opětované lásky a bezpodmínečného souhlasu s jejím vedením. Vždycky se mi vyprojektuje rubová projekce její tváře - má vztažené ruce do náznaku obětí a ukazuje opalizující oheň lásky svého srdce a andělskou tvář - v jeden moment otočí hlavu a přes rameno se mi vpije do očí - tvář má staženou zlobou a nenávistí, potichu procedí slova skrz pevně sevřené zuby a křečovitou mimiku: "Postav se mi a já tě rozšlápnu jako odporný hmyz...". Taková je její skutečná tvář a srdce, taková je uvnitř surovina, ze které vaří to, co předává. Pocity kontaktu s touto osobou nejsou výjimečné - mezi tzv. duchovní avantgardou New Age je jich mnoho...jen jsem chtěla názorně ilustrovat, že lidi svým projevem ve mě evokují nějakou příběhovou zkratku - kousek filmu jejich nitra a to jsou signály, které mě motivují v dalších kontaktech. Taky je to důvod, proč se snažím lidi, co ve mě vzbuzují pozitivní dojem, seznámit i s jinými dopady jejich snažení mezi lidmi.

 Někde tady padlo upozornění na vědomí odpovědnosti za svoje myšlenky a za duše, které si je berou zasvé. Myslím, že nátlakové (chvílemi až vyděračské) metody aplikace svých myšlenek do názorové platformy komunikujících lidí ve sdíleném prostředí se už běžnému chápání smyslu pro odpovědnost vzdalují do nějakého extrému. Zde předložené filozofické soubory, co jsou "jedinou možnou cestou", člověka neomezují jen duchovně, ale i prostorově - jsou totiž navázané na jinou dimenzionální představu Země jako planety a její vazba na systémová tělesa je okleštěná způsobem, který by neunesl koloběh kolektivní čchi dráhou srdce člověka, srdce planety, Slunce a Jádro Galaxie. Toto jsou základní a zásadní zdi, které jsou pro Jiřku a spol nepřekonatelné - no, bohužel, pro naprostou většinu lidí je to prostor, kam expandují svými představami a touhami - směr jejich životní dráhy a motor jejich vůle žít. Nevím, jestli jsem zohlednila všechny podstatné body této diskuse...snad alespoň ty nejdůležitější. Jsem za svobodu názoru na život, za svobodu vyznání a osobní odpovědnost za sebeurčení - bez limitních ideologických rámečků.

 Člověk neztrácí morální a lidskou hodnotu proto, že nevěří v boha předepsaným způsobem a hledí do (údajně neexistujícího) vesmíru s nadějí a očekáváním...to je potřeba mít na paměti při prosazování své Pravdy, kterou nelze považovat za obecně přijatelnou konstantu - a už vůbec ji nelze tlačit lidem skrz nařčení, že jsou jinak roboti, zločinci (na poli odpovědnosti za duše) atd. Diktátorství, limitování "povolených" systémů víry a unifikovaný model světonázoru je už překonaný a nemá šanci se udržet ve větším měřítku. Často tady píšu o změnách v systému podpory života - jak se mocenské proudy energie (vůle) egrogorů moci, které mají jako primární potřebu naklonovat myšlení lidí do jednotného formátu, který je vizí o tzv. Novém světovém řádu (NWO) - transformují do toho, co nazývám křemíkové multiplexy. Egregor "sedí" v hloubce našeho nevědomí a jeho doménou je soustava archetypálních vzorců, kterými řídí naše mentální a pocitové vjemy, co promítáme do chování a společenského projevu.

 Víra v boha (živá či jiná), je projevem takového archetypu - jejich ucelený soubor je tím, čemu se říká Model řízení evoluce a starý egregor je modelem spasitelským. Je to obsáhlá sféra aspektů, kterými vnímám a chápu zapálení Jiřky a ostatních, co horují za Plochou/Dutou Zemi a další extrémní alternativy chápání Vesmíru a Světa obecně...Nová energo-informační pole kolektivního vědomí nebudou mocenské egregory podporovat. To není moje ideologie nebo cosi, čím bych manipulovala lidmi, vynášela soudy a proroctví, nebo dokonce falešně úmyslně lidi sváděla na scestí (tato podezření tady padla)...moje texty jsou prostou informací o procesu, který běží - beze mě nebo se mnou = nejsem generátorem pohybu toho procesu - jsem "vypravěčem" jeho průběhu. Je to příběh evoluce člověka ve větším měřítku, než je pozemská zeměplocha a proto jsou mi představy lokálních a ideologických limitů cizí a s mým souborem pochopení toho procesu i nekompatibilní. Každý člověk věří jinak a přesto není zločinec...má právo žít svůj život podle svých představ a realizovat svoje ideály svým originálním způsobem. Nikdo nesmí tvrdit, že ten, kdo nezná (neuznává) Bibli a nevěří v Boha, je zmetek nebo ďábel. Nejsem multikulturní a v náboženském fanatismu vidím kořeny mnohých globálních problémů - proč tedy v takových systémech pokračovat a podporovat jejich inovaci? - i když se řekne, že sice nástroj je furt tentýž, ale tentokrát se ví, že víra v něm je živá a cesta Ježíše byla zneužitá - což se už nestane...to nejsou podporované směry vývoje. Životní podmínky se mění skrz vůli lidí - kritická množství jedinců, kteří systematicky pracují na něčem progresívním, dostanou nakonec svoje vize do těch archetypálních vzorců myšlení a chování - ty sdílíme my všichni a jimi pak změny prosadíme.

 P.S. Někteří diskutující se již nezobrazují, protože z nějakého důvodu nemají funkční profil, nebo si mě možná i zablokovali (?)...to ale nevím s jistotou.

 Celé vlákno, jak zůstalo v původním stavu na mém profilu na FB, včetně odkazů

 19022017.jpg