Jdi na obsah Jdi na menu

META-ORI v aktivní pozici

 ...hm...sedm let po seskládání základních nosníků Pandory = strukturálních komplexů, které tvoří kostru nabíhajícího Systému Podpory Života, se konečně začaly uplatňovat principy, které obsahují - také v naší reálné Přítomnosti. Je to známka hlavně jedné velmi důležité okolnosti - a tou je fakt, že starý systémový matrix dospěl do konečné fáze vlivu na utváření změn v Kolektivním Vědomí. Jak si mnozí všímají - už je poslední dobou plný chyb (bugů), které promítaly/promítají do sdíleného prostředí mnohé dezinformační šumy a vytvářejí paradoxy v oblasti návaznosti dějů. Sleduji pár informačních servisních "středisek", která se zabývají distribucí aktualit o stavu zabalování a odsunu programových matric starého Spasitelského Modelu Evoluce - jejich záměrem je navléknout Duše všech Bytostí, které jsou inkarnovány na Zemi, na silová vlákna, kterými jsou obalené balíčky starých struktur Hierarchie a vtáhnout je s sebou do depozitáře Galaktických paměťových disků... Proto mimořádně znovu sdílím popis strukturálního komplexu META-ORI - s citací komentáře na konverzačním vláknu ke článku STAR-KA:

 "...Meta-Tron + Ori-Tron = univerzální kosmická energie. Spolu jsou zdrojem síly a inteligentní architektury vesmíru, rozdělení jsou vždy kolizními faktory. Tedy v okamžiku doteku s tvůrčím principem uhlíkového charakteru. Ori je "ženský" aspekt a v asociační poloze odpovídá Oriům v SG-1, viz jejich součtová "matka" Adria (D-ARIA nebo taky DAR-IA a další kódové ekvivalenty). Meta je "mužský" aspekt - oddělen z Celistvosti podporuje nadvládu, manipulaci a další vlastnosti, co známe ze sféry rozbujelého andělstva...

 Tuto tématiku doplňuje text Honzy Koňase, který ho sice sestavil jako reakci na přednášku prof. Staňka, ale mě zaujal především popisem vlastností a funkcí ZVUKU v oblasti Existence - co se promítá do významové podstaty komunikace, jazyka, SLOVA a všeho, co s frekvencemi souvisí. Staví to do nového světla mnohé bludy, co se skloňují na duchovně orientovaných informačních zdrojích - ohledně navyšování vibrací, odhmotnění a nutnosti oprostit se od fyzikální sféry projevu...atd.:

"......pan profesor Staněk velmi sugestivně popisuje průběh našeho zániku, budiž. Vodítkem jeho prognóz byly vždy toky peněz - nástroje, který řídil tuto poslední=kontrolní vývojovou etapu projektu, který známe všichni v jeho negativní fázi - MATRIXU.
..ale nástroje vývoje se mění. Včetně poznatků, které lidstvu přinesl ZRAK a vývoj poznávacích systémů, postavených na hodnotě zraku (pozorování jako důkaz ale funguje jen v říši myšlenek, zapsaných v symbolových systémech z písmen a číslic. 
Je tu doba, kdy tyto struktury, postavené na "světle" (podmínce pro vidění) překročila svůj potenciál - a vracíme se ke zdroji všech zdrojů - k existenci ZVUKU ...a poznání, postaveného na možnostech SLUCHU. 
Vznik zvuku si nechám na jiný text, podstatnou výhodou zvuku je, že funguje i v noci, když spíme anebo přemýšlíme nad souvislostmi. To podstatné z podstatného je ale něco jiného, zvukem sdělujeme poznatky jen v okamžicích sdělování = v časovém prostředí. Pravda či lež, sdělená zvukem je zároveň jejím POTVRZENÍM. Takže hodnota "SLOVA" má svou absolutní shodu jen v daném okamžiku - vyřčením.

Pro každou epochu musí lidstvo dozrát - a zrání se projevuje změnami systému, používaného k řízení lidí. 
Peníze jako náhražka boha nám nadělily současný stav - rozpad všech systémů, budovaných cca 2500 let (oficiálně). Ve skutečnosti jsme ale v polovině cyklu 26 000 let, který začal likvidací předchozí kontrolní etapy, postavené na "sousední verzi MATRIXU - na planetě Marsu, kdy výsadek neposlušné marsovské populace ve zdejším "českém" (=mírumilovném) prostředí vytvořil Atlantskou civilizaci. 
Pan Staněk správně vyhodnotil možnosti přežití naší civilizace, končící bojem o vodu. Takový boj už ale proběhl, netřeba ho opakovat. Marsovská voda a dopad druhého měsíce (viz Eurozprávy rubrika Hledej z data 4.12. 2017) způsobily deklinaci Země a následný vznik astrologie a o cca 6000 let později i starých kalendářů v Rusku a Číně, které stojí za dokončením egyptského projektu "učení křestu".

V Rusku také vznikla verze křesťanství, později realizovaná římskokatolickou církví - a jejími nástroji řízení, které stály před vznikem peněz. Je to latina a matematika v desítkovém uspořádání. 
Oba jazyky přinesli "muži s knihou" (biblickým výchovným programem). Symbolem vstupu obou jazyků byla babylonská "věž nového poznání". Lidstvo tito muži mohli řídit jen díky své znalosti hebrejštiny, ze které byla dvojice jazyků extrahovaná v IMHOtepových chrámech (Sakkara). 
V těchto chrámech vznikaly symboly velké abecedy "latinky", ale i základna fyziky, postavené na ZVUKU. Tam a tehdy (před více než 7000 lety vznikala škála zvukových ROZHRANÍ, = intervaly Durové hudební stupnice. Už po několikáté píšu i o tom, jak a kde byly doplněné mollové stupnice a tvary malé abecedy latinky ((v úloze nápovědy pro tu část populace, která ve svém PODVĚDOMÍ uměla propojit matiku a latinu s hebrejštnou) - a tím i lidstvu mohl židovské etnikum dát spoustu nových poznatků a objevů. 
Konec téhle etapy, řízené archetypem vnitřního propojení hebrejštiny s matematikou a jazyků, které přijaly latinu do svých původních. Obchodováním se vygenerovala angličtina jako nástroj, propojený s binární strukturou vesmíru. 
Jak? Navázáním sedmi prvků, vedoucích do cíle (v původní "oktávě" zvukové stupnice) bylo převedeno do "řady dvojnásobků" ve struktuře matematiky. Vznikl tak nástroj, který pomocí "vztahů v trojúhelníku" (obdoby dvojice ke třetímu = dvou jazyků k hebrejštině) jsme mohli dostávat zprávy o dějinách galaxie - samozřejmě v "zrcadle času" - jako scifi seriály Star Trek, Atlantis, Hvězdné války a další...

...v současnosti probíhá v podvědomí lidstva propojování dějin galaxie s dějinami cílem MATRIXU, MATRIX konečně přechází do své druhé = pozitivní poloviny, kdy můžeme sbírat odměnu - "med vědy"..ne náhodou se Rusku také přezdívá "medvěd". Oni přišli na to, že lidská DNA je tvarovaná zvukem slov. A zvuk je součástí celé řady kmitočtů, ze kterých je náš hmotný i nehmotný vesmír složený.
...zbývá už jen srozumitelně vysvětlit, že podstata "chemických prvků" je ZVUKOVÁ. Lidské ucho neslyší "mikrozvuk", který vzniká třením protisměrů mezi vodíkem, směřujícím ke slunci - a heliem, které proudí ze slunce do všech směrů. 
Zkrátka se budeme vzájemně učit, že pohyb dovnitř a ven (zákon akcREakce) je tím bohem, který v každé své fázi propojuje směr i protisměr jakéhokoliv POHYBU. 
Pohyb - bůh nového paradigmatu - je v nás přítomný stále. V univerzálním vývojovém vztahu "Archetypu trojice". Fraktální (růstovou) formu tohoto vztahu VZNIKU DVOJICE + její společná energie (láska v lidském prostředí) vede ke vzniku dalšího = TŘETÍHO PRVKU.
Pohyb je výsledkem spojení směru a rychlosti do nedělitelné trojice. Lidský jazyk dozrál k popisu paradigmatu, které na Zemi už kdysi dávno fungovalo - v systému bezkoncepčního řízení, které známe ve schématu "květu života". 
Přínosem negativní, atlantské civilizace bylo vložení jimi vytvořené řídící struktury "stromu poznání" do "květu života". 
Tato propojená schémata lidstvo zná už delší dobu, ale teprve další zrání populace umožnilo vyladit jazyk, který zohledňuje kvality spojitého obrazce. 
...tím jazykem mluví zcela nepatrná část ze sedmi miliard lidí - Češi. došlo mi teprve nedávno, že celý MATRIX musel být programovaný v českých významech slov - a ostatní národy teprve dozrávají k chápání pokladu v projektu MATRIXU, jehož poslední velký cyklus pro 26 000 let dozrál do své poloviny - zatěžkávací naší, původně zvířecí (opičí) psychiku za hranici snesitelnosti. 
Můžeme vedle zničující předpovědi pana Staňka i velmi radostnou "blízkou přítomnost". Ona sídlí už v nás, v naší psychice, poplatné "honbě za potravou" = přes prostředníka = peníze. 
...snad vše půjde tak, jak několika ...(??? milionům)...lidem v "českém kráteru" dochází. Stačí si všímat své pozornosti, na co ji zaměřujeme - a co nám to přináší.....

Vlákno s diskusí ke článku na Facebooku