Jdi na obsah Jdi na menu

Střípky alternativ

 Zaujal mě příspěvek Honzy Koňase na Facebooku - kde reaguje na video s rozhovorem s Elonem Muskem - a protože to jsou střípky souvislostí, které pasují do celku toho, čím se sama zaobírám ve svých popisech, připsala jsem k tomu pár vlastních postřehů:

 ...tohle jsou věci, nad kterými mnozí z těch, co mají potenciál tvarovat globální prostředí evoluce celé lidské populace (mozaikou propojení Vědomí), vůbec nepřemýšlejí. Připadá jim atraktivní věnovat svůj potenciál (a veškerou energii podpory) cizím entitám, které tahají v pozadí za provázky dějů - tím, že tlumočí jejich zdánlivě přínosné plány "pomoci" lidstvu formou skrytého vměšování se do tak intimních oblastí, které bychom si především měli řešit sami - svojí vůlí a záměrem kolektivní sounáležitosti k témuž cíli, cestě a směru. Aktivity, které jsou na tomto poli vyvíjeny, momentálně přitvrzují - globální Elita totiž už dávno není sjednocená a nedrží přísnou lajnu, kterou MZ agresoři diktují. Obrovská obec New Age tzv. "duchovní avantgardy" (skrz kterou tečou tyto ovládací ideologie) je také v rozkladu - a rýsují se Nové Obzory... Je na zodpovědnosti každého z nás, koho v tom energo-informačním podloží událostí podporujeme a komu fandíme - jestli těm, co nás vedou do Iluzí jakéhosi Vzestupu a Vykoupení, nebo těm, co přinášejí nové poznatky, definice a výklady okolností vývoje naší civilizace = kamínky, kterými lze vlastní mozaiku vypracovat do synergie s Obrazem Světa - s tím SKUTEČNÝM, neiluzorním a nefiktivním - s tím, který je společným životním prostředím nás všech, který má bohatou sféru fyzicky uchopitelných krás i přehršel nehmotných vrstev jejich možných podob a předloh, se kterými na duchovní, spirituální rovině především pracujeme, kterými tvarujeme svoje Životy.

 K zrcadlení energetického obrazu informační sféry přijímaných podnětů v zóně mimosmyslového světa představ - vzpomeňme si na experimenty Raymonda Moodyho s navozováním změněných stavů vědomí, kdy meditující člověk nad vodní hladinou nebo před zrcadlem začne vnímat scenérie mimozemských bytostí, vzdálených planet a jejich obyvatel, nebo se stane svědkem setkání se svými již nežijícími blízkými - kdy situační schéma dané vize umožňuje i přímou komunikaci - tím, že daná energo-informační struktura naváže na naše paměťové segmenty a rozehraje možný vývoj takových scén. Přitom předehrou tomu jsou vize oblohy, mraků, které plynou - až se rozjasní a v blankytu se rozehraje mimosmyslový zážitek. Je hodně příkladů - plných vodítek a nápověd - ale my zřejmě nechceme toto vidět, slyšet a chápat - my jsme přijali iluzi, že jsme jako lidstvo "padli" sem do hmoty, že to bylo za trest a z hříchu nás lze jedině vykoupit - a to formou cizího zásahu. 

Celý text Honzy reakce:

 "...takovéhle výsledky = vize vznikají z toho, že se matematikou formované myšlení dostalo za kritickou hranici pro vnímání reality.  
Pan Musk a téměř celá lidská populace zná jen fyziku, formovanou a formulovanou matematickými rovnicemi a zákonitostmi - které sice platí - ale pouze v myšlenkovém světě. 
..pokud se mi podaří nabídnout vám všem fyziku tvarovanou zvukem - a přijímanou "ušima + vědomím" ......místo té, která vznikala "očima/pozorováním" ((a vytvářením nástrojů (experimentů), které virtualitu myšlení podpoří věcnou formou)) - pak zjistíte, že "jedenáct vesmírů" jsou stále jen dva prvky, které vytvářejí dvojici "NOSIČ + NOSIČEM NESENÉ", která platí také univerzálně - stejně jako vývojový vztah DVOJICE ke (anebo proti) TŘETÍMU prvku - , kterým je v případě lidské dvojice dítě - a v té ZÁKLADNÍ ROVINĚ NAŠÍ EXISTENCE jde o dvě nezbytné složky k vytvoření POHYBU = (směr + rychlost). Teprve propojením !!! vzniká každá dvojce, bez propojení jde stále jen o dva prvky, sousedy, kteří spolu mohou, ale nemusí ....konat:...

Logika, nejen ta selská, velí, že bez existence pohybu - přesněji PROTIPOHYBU by nevznikla ani hmota, ta je přeci důsledkem spojování energie, která od určité hustoty a síly dostává "vnější povrch" (např. voda), ....pak i vlastní pevnou ochrannou vrstvu, která je ROZHRANÍM vnějšího a vnitřního prostředí. Toto rozhraní jsme nazvali POVRCH, ale jeho materiálem není to, co vidíme. 
,,tam pramení chyba, kterou Musk a světová populace nevidí -tou je MATERIÁL (a vlastnosti) NOSIČE. 
Kdo z vás si uvědomuje, že "obraz na klidné vodní hladině" není z vody, ona jen formuje ROZHRANÍ - plochu pro zrcadlení. A zrcadlení je pouze OTOČENÍM VKLÁDANÉ ENERGIE DO PROTISMĚRU,... 
Ve skutečnosti to, co vidíte, to sahá až "po vrch", až tam, do modré barvy nebe, kde sídlí naše paměť, voda zrcadlí krajinu pod určitým úhlem, ale váš obličej v tomto vodním zrcadle i vám nabízí cestu do hlubin vědomí, kterou jsem během těch asi 30ti let prožil na vlastní kůži a dobré i nedobré psychické stavy. 
...život v simulovaném prostředí existuje, prožíváme cílovou etapu MATRIXU - VÝUKOVÉHO GENETICKÉHO PROJEKTU, který jsem už trochu popsal na svém profilu (Stručné dějiny MATRIXU) - a zpracovávám text podrobněji znovu. 
Fyzika, velkoryse "po česku" nazvaná po mě KONINA, ta nás během nějaké doby přivede do světa her, - ale budou to hry o svůj lepší život, vázaný k uskutečněným činům, tak i k jejich rozvíjení anebo rozpouštění - každý si vybere, na co stačí a na co má či nemá chuť nebo znalosti. 
...cesta ke spravedlnosti vede skrze nespravedlnost, rozpouštěním = vysvětlováním omylů a chyb, kterých se dopouštíme. 
..letos a v příštím roce se rozpouští struktury řízení, postavené na jediné hierarchii, kterou řídí a kontrolují mimozemské civilizace, naladěné podobně jako lidé za oponou, kteří stále ještě řídí skrze media a technologie značnou část populace.
StaroNový řídící systém "rady devíti" tvoří tři trojice lidí, vygenerované pro řízení dobově podstatných oblastí života. Z těchto trojic vyjde (pomocí optimalizačního nástroje typu Karaodyn) trojice, která opět ve vzájemných polemikách vygeneruje "vítězný trend" - směr vývoje, vhodný pro desetiletí a staletí. 
...zpětnou cestou se pak dostane dohodnutý trend do ročních, měsíčních a denních činností - stejným "pavoukem výběru" který "radu devíti" vygeneroval. 
..do jaké míry je tahle vize blábolem pomatence - anebo pomaličku realizovanou skutečností - to můžeme sledovat všichni. 
Je čas, kdy je možné oddělit aroganci od znalostí, nebaví mě reagovat na pitomce, kteří si neuvědomují, že zápisová forma lidského jazyka je jediný zdroj, kterému věří, který se proměnil lidskou pílí na "pohyblivé ozvučené obrázky" především tím, že spolu komunikovali lidé různých názorů.....a že tento zdroj zásadním způsobem změnila DIAKRITIKA, znaménka pro řízení emocí - za která poděkujme Husovi a Komenskému.
"Plácat se po rameni" v angličtině a odpočívat ve světě bojových a naučných her - bylo cílem pastýřů oveček, jejichž hierarchie nahoře končila a končí stále těmi, kdo vědí, že jediným bohem, který všechno řídí - je existence pohybu a chyb - ...které se dají i NASIMULOVAT. 
..proto bych pana Muska rád naučil myslet česky, protože angličtina nepoužívá diakritiku - EMOČNÍ = SILOVÉ doplňky většiny evropských národních jazyků. 
Evropských proto, že Evropa od počátku letopočtu k novému počátku formovala dějepis i fyziku....latinou a matematikou.

...takže - kdo tohle čtete .....a dostatečně jsem vás nabudil nebo naštval - tak si připravte otázky a přijďte v sobotu 4.května do vlašimské sokolovny, v patře je "Pohybové studio", kde bychom si mohli a měli leccos o jazyce, dějinách a fyzice probrat jinak, než nás naši učitelé a jejich učitelé naučili..."

 Doporučuji k tomu pročíst také skvělou úvahu k tématice z pera Michala Bartoše - hodně podnětný text

 Celé vlákno s konverzací - na Fb profilu PandoRa.cz

 alternativy.png