Jdi na obsah Jdi na menu

Stručné dějiny MATRIXU

 Na Facebooku mě zaujal text Honzy Koňase s názvem "Stručné dějiny MATRIXU", kde se mu podařilo "vtěsnat" dlouhou linii vývoje Člověka v rámci Projektu ČLO-věk...tedy proces, jehož finále jsme nyní přímými účastníky. Mám s Honzou mnoho společného - nejen v tomto Životě, ale v celé naší Existenci, která se tou linií vine jako červená stužka mnoha a mnoha inkarnací. Pocházíme z Hvězd, ale cítíme se doma vždy tam, kde se nachází Domov celého Lidstva - protože to především jsme = LIDÉ, Slovani, Češi...pojmy, které pro nás mají hluboký význam. Kdo zná naše webové stránky (Nejsmeovce.cz a Pan-do-ra.cz) toho nenechává na pochybách naše zaměření - teď a kdykoliv před tím. Jsme PÍSAŘI. A jsme na to hrdí. Neoháníme se žádnými spasitelskými nesmysly, nevzbuzujeme v lidech dojem, že jsme pro někoho z nich nepostradatelní, či dokonce svými aktivitami z titulu Vyšší Bytosti Planetu zachraňující. Ne - prostě jen píšeme...o tom, co nám "utkvělo" v záhybech Paměti, o tom, co jsme možná sami prožili - nebo si ten Příběh "přečetli" tam nahoře - v Blankytu Oblohy. Skládáme asociační řady a narovnáváme paradigmata do formátu, který má logiku v souvislostech s onou linií vývoje. A tyto pak vracíme do sdíleného prostředí - Honza mužským principem (tlačí na lidi i na pilu), já tím ženským = nechávám každého, ať si utvoří vlastní názor a jsem ráda, když mi ho napíše nebo řekne, protože sama si pak podle toho "opravuji" svoje osobní náhledy a jejich obrazy v možné Skutečnosti. Velmi dobře se už dlouhé roky doplňujeme - jsme písařský tandem...a já mu za to moc děkuji... :-) 

 Text mě inspiroval k několika osobním postřehům - Měsíc, LUNA - jako stanice pro dohled na vývoj Lidstva na Zemi - potvrzuje sumerský výraz pro Člověka - LU...tedy LU-NA = dohled NA-LU. Zmíněné "ladičky" v Sakkáře - které postavil IMHO-tep...používám ve svých grafických strukturách Pandory - jako "tachyonové" generátory. Veškerá symbolika, kterou nacházím v asociacích s tím, co načítám z energo-informačního pozadí aktuálních dějů, pochází z této Linie...nazývám ji Linií Grálu a jak se vine dějinami, vždy mě brnkne nějaká symetrická párová informace, co probudí Vzpomínku. Hodně cestuji - a bývá to jedna souvislá řada déja-vu, co při tom zažívám...to jsou moje "zdroje". 

 ...a tady je slíbený text - je trochu dlouhý a každá věta má pod sebou mnoho pater dalších informací - je to hodně nahuštěný koktejl. Každý si najde to svoje patro - není žádné lepší nebo horší, vyšší nebo nižší - je to fraktální a dimenzionální - tj. každý se pohybuje v takovém okruhu, kde se cítí v bezpečí a nalezená sdělení umí zpracovat tak, aby mu doladila jeho vlastní Příběh o dějinách Člověka.

 "..pro ty z vás, hledající nějakou verzi příběhu o vzniku a vývoji hmoty i života mám poněkud šokující výpověď, a jsem zvědav, kdo se bude smát nakonec,....nebo na konci?
Stručné dějiny MATRIXU
Žijeme v době, která "sčítá" dějiny posledních cca 13000 let, jsme v polovině mayského dlouhého cyklu JAZYKŮ, které měly a mohou způsobit náš vstup mezi rozvinutější civilizace. 
Latina i matematika vznikaly v komplexu Imhotepových chrámů v Sakkaře prostřednictvím kněží, kteří znali jazyk atlantské civilizace v popotopní mutaci = hebrejštině. 
V rezonančních komorách komplexu Sakkary ladili kněží konsonance a tóny základní přenosové frekvenční soustavy mezi vědomím člověka a vzdáleným prostorem okolo planety, kde jsou uložené informace o veškerých uskutečněných a možných pohybech, týkajících se naší sluneční soustavy a vztahů ke galaxii. Známe tuto soustavu zvuků v názvu = C-dur hudební stupnice.
Převod zvuku hebrejských slov byl dělený na jednotlivá „písmena“ = INTERVALY mezi dvěma tóny, vázané k určité věcné a emoční hodnotě slova/informace. 
Postupně tak vznikaly symboly velkých písmen latinky ze značek pro směrování myšlení (úsečky a obloučky v dohodnutém „obrázku písmene“). Tvarování symbolů pro smysl částí hebrejského slova odpovídalo souladu intervalů (konsonancí v oktávě) a jejich dělení na jednotlivé tóny a jejich vzájemné i samostatné frekvence. Číselné označení stupnice tónů mělo ještě číselné označení v jazyku kabaly, který byl dějinami naší sluneční soustavy přenášený dlouhodobým projektem proměny člověka – známe jej (jeho negativní část) v názvu MATRIX. 
Kabalu lze chápat jako soubor „pozičních vztahů“, zobrazených devíti číslicemi a „oválem“, symbolem procesu naplňování z bodu do obsahu „nuly“ = cyklu. Tak nějak vznikala latina a desítková matematika z původního "jazyka galaxie“ – z REZONANCÍ zvukové oktávy, převedené do hodnoty poznatků, uložených do každé číslice a do jejich seřazení ve stupnici 1 - 8. Každá číslice má svou hodnotu odvozenou ze vztahů přírodních sil k člověku, proto jazykem číslic dostáváme informace o vztazích sil v prostoru a povaze nehmotných i hmotných prvků a celků. Jazykem číslic, převedených do „směrových značek myšlení = do písmen latinky“ vrcholí dozrávání lidstva k cílové proměně myšlení „zvířecího“ na „lidské“. 
Že projekt MATRIX je genetickou cestou k obnově vyspělé formy „galaktického člověka“ z vrstvy primátů – to možná víte anebo aspoň tušíte. „Opičení, záludnost chování a další vlastnosti opic nám nejsou cizí. Darwin „načetl z prostotu“ jen polovinu Matrixu, tu druhou, základní verzi načetl už Imhotep v době, kdy se planeta zotavovala po válce o vodu s marsovskou civilizací. Ta skončila „potopou“, převedením vody na Zem. Že je to možné, to oficiální věda nepřijme, ale ona nezná ani důvody, proč existuje a funguje hypnóza a další „podivné“ vlastnosti či schopnosti lidí. 
Vztah číslic, frekvencí tónů a jejich propojení do intervalů vede k formování jiné, starší a komplexnější znalostí – o skutečném a trvalém propojení člověka s nehmotným prostorem informací = „zamrzlých pohybů“, uložených v prostředí 3 Kelviny. Trojice a protipohyb je také základním stavebním formátem pro vznik hmotného prostředí, je vytvořené zahušťováním a strukturováním prvků, námi popsaných jako „chemické“, dříve „alchymické“. Jejich latinská řada začíná „jedničkou“ – vodíkem. Hydro/gen/i/um si čeština přeložila prozíravě jako „vodík“, aniž by tehdy lidé tušili, jak funguje protisměr putování vodíku ke slunci a helia od slunce (Helios latinsky) – že mezi nimi vzniká námi neslyšitelný „zvuk“ v podobě tření. Tyto vibrace (ve 2D myšlení = frekvence) ve vývoji Mléčné Dráhy vedly k vytváření dalších „zvuků“, potřebných k vytvoření dalšího prvku – lithium. Jakmile se naučíte číst slova „abecedou lidštiny“, pak také pochopíte, jak slovo LIT-H-IUM vyjadřuje podstatu projektu MATRIX, potřebu vývojových etap pro DOZRÁVÁNÍ populace k poznávacím a řídícím symbolovým systémům – k jejich abecedám a pravidlům. Od obrázků, hieroglyfů a run vede k cíli ještě druhá cesta – přes znalost symetrického vývoje „harmonických oktáv hudby“. Tam začíná MATRIX, ve výkladu symetrie, vložené do třetího prvku Mendělejevovy tabulky. 
Možná víte, že on tabulku „viděl ve snu“. Moje cesta vedla přes zvládání frekvencí mozku, kdy meditativní „alfa“ nahrazovala denní „beta“ frekvenci myšlení. Doktoři ji znají v označení „schíza“. Ve skutečnosti Mendělejev i Hertz získali z prostoru „dárek“ v podobě vědomé či nevědomé znalosti o kabale, galaktickém jazyku z číslic. 
Zkusme pochopit, že „atomová čísla chemických prvků“ jsou výsledkem, který odpovídá hodnotám číslic v kabale, jejíž českou verzí je „abeceda lidštiny“. Tabulka je výsledkem cesty dějinami nazpět, k počátku. Vědci „spočítali“ atomovou „hmotnost“ skrze matematiku, kterou Hertz použil k výpočtu frekvenčních = číselných hodnot tónů, kde stupnice číslic navazuje na stupnici zvuků, které se ve STRUKTUŘE REZONANCÍ (v hudební stupnici, vytvořené kněžími v Sakkaře) frekvenční hodnota „harmonických oktáv
Zatím asi nestravitelné pro vás je tvrzení, že MATRIX byl přeprogramován do češtiny v době, kterou odstartoval Hus a Komenský vytvořením diakritiky = emočních doplňků latinských písmen. Spolu s Irenou Sittovou jsme tento projekt navnímali tak, že jeho grafická podoba vyjadřuje jeho cíl i kvalitu nástroje – lidí národa, který si i v této „kontrolní vývojové etapě“ (ne)křesťannství uchoval genetický základ celozemské populace, tvarované dějinami PRINCIPU SEBEŘÍZENÍ (zákona akeREakce), které zahrnují i vliv mimozemských civilizací do dřívějších verzí MATRIXU. Tou předchozí byly „síně Amenti“. 
Teprve chápání mayského „velkého cyklu“ mi umožňuje sepisovat příběh dějin, který se ukazuje být reálným. Projekt „ČLO/věk“ nastavuje druhou, příjemnější polovinu mayského cyklu v rozhraní let 1991 – 2002. Původní rozhraní „konce času“ nepočítalo s vlivem „nabodeníček“ na národní jazyky, nepřijetí diakritiky angličtinou (jazykem určeným pro verzi NWO) bylo vývojovou chybou, měnící směr. Do jaké míry jsou národy Čechů a Slováků esencí etapy uplynulých 7527 let slovanského kalendáře – a tím i jazykové verze MATRIXU (latiny + matematiky) do prostředí střední Asie, která vygenerovala národ, jazyk a dějepis atlantské civilizace. Dokladem vzniku Řecka – ve spojení „jižní“ a „severní“ kultury, zachované po „potopě světa“ v Egyptě a Asii - je řecká abeceda, spojující latinku s bukvici, jazykem ruské části Asie – Tartarie. V jejím „zmizení“ z učebnic dějepisu je schovaná dějinná nenávist „západu“ k Rusku a slovanským = hyperborejským národům.
Frekvence "nosné vlny" (souzvuk tónů = interval) slouží k převodu mluvené informace DO a Z prostoru informačních polí okolo planet a hvězd. 
JAZYK "oktávy" (osmi číslic = KABALY je mnohem starší, vznikal v prvním postupném vývoji hmoty a života v galaxii, geneze strukturování hmoty vnějším a vnitřním systémem řízení se zabývám v jiných textech. 
Je třeba si uvědomit, že vývoj života v naší sluneční soustavě je opakováním, zkratkou „dějin sebeřízení“, vedoucího prostřednictvím OPRAVY CHYB ke zesložiťování nehmotných řídících sil v hmotném prostředí Mléčné Dráhy.
Jazykem kabaly byl konstruován projekt MATRIX ve všech jeho etapách, byl potřebný v době degenerace lidských forem života v galaxii. Jeho cílem je obnovení vlastností vrcholné formy člověka genetickou cestou z vrstvy primátů, projekt byl nasazený na Maldeku, Marsu a u nás do různě aktivních druhů primátů. Nástrojem byl a je „měsíc“, jeho původní posádka „bohů“, dohlížejících na své laboratoře. Po krachu projektu na Maldeku a Marsu zůstává měsíc, přikovaný jednou stranou k Zemi, vysílačem a spojením s tou civilizační vrstvou, která občas kontroluje náš vývoj. 
Prožili jsme druhý, zkrácený vývoj života - včetně umělých předělů mezi hmotou a vrstvami SEBEŘÍZENÍ v přírodě. Mechanický proces zdokonalování máme za sebou, genetika je na podobné úrovni, potřebné k pochopení celého projektu MATRIXU.
Stojíme v dějinném období, rozhodujícím o možném přijetí do „Galaktické federace“ anebo o nutnosti zopakovat „dějiny zvukových jazyků“ v další etapě, následující po rychlejším anebo pomalejším procesu „vybydlování planety“ těmi, kdo vytvořili program pro „zlatou miliardu“
Klíčem pro vstup mezi vyspělé civilizace je obnovení hodnoty SVĚDOMÍ, vybudované hyperborejskou civilizací do potřebné kvality – ale poničené pokřivením „učení křestu“ částí ruské populace, která vygenerovala cestu skryté moci (NWO) v bodech protokolu „sionských mudrců“ – a realizuje ji prostřednictvím New Age a internetu. 
Mizící hodnota svědomí brání proměně naší - původně zvířecí=opičí psychiky na lidskou, ta lidská nepotřebuje vůdce a "samospád moci" (průlet padajícího hovna) do nevědomé většinové populace. Na cestě ke štěstí se už rozbíhá „sdílená ekonomika“, kde pomocí internetových vyhledavačů a srovnávacích serverů rozhoduje aktivita každého člověka – jak podpoří jednu či druhou verzi vývoje.
Období proměny psychiky probíhá v celé poslední etapě, datované kalendářem. Náš kalendář je esencí židovského, židovský indického - a indický vznikal ze spojování hebrejského projektu "učení křestu" s mutacemi dalších atlantských jazyků - bukvice a čínštiny. A to dávno před "historií, psanou vítězi" - židovským etnikem. Ty původní kalendáře začínají po cca 6 tisících letech od potopy. Letos je rok 7527, rok tří sedmiček. Celý náš kalendář je "sedmičkový" (dny v týdnu, barvy duhy, tóny stupnice...), ruský byl devítkový, čínský trecénový. Indický kalendáře spojil a židovský jej převzal. Nastavení dvou našich kalendářů (juliánský a gregoriánský) bylo efektem sporu, který už v době Sumeru oddělil výsledné "křesťanství" od cesty muslimů, nechtěli jít rychlejší cestou "nadproduktu/přesahu", který známe pod slovem ZISK. Později hodnotu pomalejší cesty ještě „řidiči křesťanů“ zneužili - vytvořením kultu Mohameda a koránu - jako poslední naděje skrytě silové cesty „dvojího metru“ k udržení nadvlády nad "ovečkami". 
Bitva o nové paradigma právě probíhá. Poziční význam číslic je jednou složkou jazyka kabaly, kterou můžeme pomáhat všichni. Symetrie na vašich digihodinkách vždy představuje nějaký "uzlík" - rozpletení křižovatky dat v informačních polích prostoru. (fotku té změti propojení v prostoru nám věda poslala z Hubbleho dálkohledu... nebudu to teď hledat).
Hudební stupnice – hodnota hudby je klíčovým nástrojem vývoje - frekvenčně stabilizuje prostředí "nosiče informací", v mladé generaci a jejím slovníku a zájmech. Snaha pochopit ji je spojená s vytvářením mantinelů hranic, kam se vejde tří až čtyř generační formát sebeřízení, kvůli kterému bylo nutné v MATTRIXU snižovat délku života v době po potopě. Nepřímým dokladem je prvních asi 30 stran bible – o množství otců a jejich potomků. Vrstvy výkladu této části bible kněžím odděluje budoucí „řidiče“ od dvojice „oveček“ (farářů a jejich lidského stáda, oveček).
podobný vztah je i vztahem základním - v trojici „jeden ke dvojici“. V prostoru jde o vztah slunce ke dvojici vodík + helium. Jejich vzájemné "tření" na cestě ke slunci (voda, vodík) a od slunce (Helios/helium) představuje začátek „hudby sfér“, vnímání informací přímo, i když často s chybami „proroků“, vzešlými z jejich „inkarnační zralosti“.
Ono to vypadá na šílenou teorii, ale už Bohr, když se spletl s tím kolotočem okolo jádra "atomu" - říkal, že teorie musí být dostatečně šílená, aby mohla být pravdivá.
...a ona ta "moje=naše=česko/slovenská" pravdivá je, i když zatím nepochopená, protože řešení Gödelova teorému, psaného jazykem matematiky a řešeného POUZE V ČESKÉM JAZYCE - je pro odborníky nestravitelné, nemají se o co opřít. Spojnicí je právě VZTAH VE DVOJICI a jeho efekt = čin. (=archetyp vývojového vztahu vytvořením trojice). Ten vztah začíná mezi vodíkem a heliem, ale končí mezi dvěma lidmi, kde mu říkáme LÁSKA. Do ní se vejdou všechny činy, které ona pra/energie (prána) mezi dvěma prvky/celky umí vytvořit.
...nevím, kdy a jak se moje poznatky dostanou mezi lidi, rozhraní v roce 2012 mělo čtyřleté zpoždění kvůli Husovi a jeho "emočním doplňkům" písmen latinky.
K pochopení vývojového nástroje MATRIXU jsme museli vývojovými etapami dozrát. Z balíčku o životě Imhotepa jsem se dozvěděl, jak ty dějiny jazyků nejspíš probíhaly, stálo mě to asi třicet let života.
Diakritiku angličtina nepoužívá, ona je jazykem obchodu, prvního kontaktu s jinou kulturou a jazykem, zahustila smysl až čtyř písmen latinky do jediného, spojitého významu ve slově (spelování je vyučovací předmět) - a díky tomuto "zahuštění řeči" je angličtina i mentálním zdrojem pro jazyky počítačů - binárního návratu do dvojice klid x pohyb. 
Elektřina pro počítače (ze sítě) tak propojuje MATRIX s elektřinou v mitochondriích mozku, vše je připravené k proměně, ale mocní to asi nevědí. 
…tak jim tohle psaní pošlete, je nejvyšší čas….
..svět vypadá tak jak vypadá. Dostat češtinu tam, kam patří - to je úkol pro zbytek mého života, kdo můžete - a umíte si dohledat v dějinách těch několik tisíc let, které církev „zapomněla“ popsat - tak také dojdete ke vzniku Řecka tak jako já. Jeho abeceda to dokládá, národ a jazyk je směsí latiny a bukvice a předchozích dějin, vznikal dlouho před naším letopočtem na území, kde se potkala "jižní" a "severní" kultura dochovaných atlantských jazyků.
49 symbolů tabulky bukvice v "průsečíku obou kultur" doplnilo k transformačnímu nástroji pro přenos informací = k durové stupnici ještě tři další, mollové stupnice, umožňující kontrolu a nápovědu - také doplnili malou abecedu "latinky", nápovědu pro výklad velkých "zvukových symbolů kabaly". Tak asi vypadala "kuchyně pro vznik křesťanství" - v několika tisících let utajených dějin RUSKA a jeho hyperborejských předků – Slovanů.
Příběh o hodnotě "SLOVA" je dějepisem propojení marsovského "stromu života" (přineseného výsadkem, který zde založil atlantskou i dnešní civilizaci) s pozemským "schématem řízení populace", ten známe jako "květ života". V Rusku se po potopě toto schéma proměnilo do "tabulky 49 bukev", a nedávno do dvou ruských metodik řízení - KSB a DVTŔ. Tak si to shrňme:
DVOJPRVEK je základnou v pojmech "KLID X POHYB", postupným "zahušťováním prostředí" (vznikání "chemických" prvků a hmotných struktur) se na vrchol sebeřízení v přírodě dostal lidský pár a jeho tvořivá energie - dítě. A toto všechno z původního vztahu - z "tření" mezi vodíkem a heliem. Slunce je křižovatka programů, takové nádraží, které vytvářejí rozvinuté civilizace a skrze slunce nás občas kontrolují. 
..a že měsíc je původní loď, která ve sluneční soustavě "výsadkem bohů, obcujících s domorodkami" - ti byli nástrojem v začátku i v průběhu posledních etap. Řízení etapy dinosaurů nebo situaci, které vedla k potopě - tu měli a mají ty nejrozvinutější lidské civilizace - tvůrci MATRIXU a jeho poslední verze - projekt ČLO/věk. Vysvětlivkou pro zápis této verze dějin a fyziky je znalost "abecedy lidštiny" = směrovacího významu každého slova v asociačních řadách myšlení (osobního vědomí). Tu abecedu se chystám vyučovat, pokud bude zájem a někdo se ujme organizace.
...tož tak, kdo co poberete, to máte. Řešením vztahu Trump x Putin je zřejmě Babiš. A ten si jede pro noty. Může, ale nemusí dokázat to, co je schované v našem genomu díky tomu, že nás otřískal (vychoval) západ i východ a stále přežíváme, někteří i s rukama v kapsách.....i cizích...
Zvednout zadek od počítače a dělat něco nejen pro svou rodinu, to vám všem přeje Hon/za, koň z rodu Ásů….alias IMHO/tep (čteno anglickou zkratkou v srdečním nebo srdečném prostředí….
Ve Vlašimi 18.2.2019, 12:26"

 imhotepfollowersofhorus.jpg