Jdi na obsah Jdi na menu

Svět v pohybu

 Z konverzace pod sdíleným článkem KY-BA-LION jsem vybrala zajímavé pasáže astrologického charakteru - jde o rozbory A.N.Rodena:

 "...V současné době - cca od roku 2008 - energie Pluta (kdy planeta Pluto má povahu přezkoumávat věci, hodnoty, stavy ..., jestli jsou ještě platné v čase a jestli už vazby, které vytvářejí kolem sebe, systém již nezatěžují, či jinak nedeformují) vstoupila do vrstvy, ve které jsou hodnoty Saturna a Země ve Znamení Kozoroha.
Saturn vlastně vytváří tu funkční vrstvu, či dimenzi, jež z chaosu vytváří funkční a organizovaný celek, zde tělo – kostru, společnost, rodinu, civilizaci a vytváří její základní funkční správu včetně autorit, hierarchie, zákonů, norem.

Co v tom to období nastalo ... Finanční krize, první duchovní krize kolem nefunkčního roku 2012 a vlastně New Age, rozpad státních forem, zemí s umělou postkoloniální historii, země třetího světa, migrační vlna a vlastně zmizel, oslabil se princip autority – Saturna, Evropa a svět nemá lídry silné a osvícené osobnosti, státníci třeba jako byl Mitterrand, Kohl, vše teď leží na lidech a jejich aktivitě a jak to dopadá ..., bují byrokracie, evropské směrnice, u nás nemáme vlastně silné politické strany a lídry.

K tomu se internet stal masovým mediem a vlastně prostorem, kde se bojuje o vliv a nadvládu nad druhými, vznikají konspirační teorie, upravuje se naše historická minulost, přicházejí dezinformace, manipulace, lidi poznávají na různých úrovních, jak je to mít vliv na druhé, a i je ovládat, ať je to jedinec, spolek, stát, diktátor, nadnárodní společnost ... Navíc to lidi zapojuje do aktivit a řešení po jejich ose, tedy občanské v rámci občanských sdružení, cechů, odborů ... 
Evropa musí platit výpalné, rozpadají se letité politické strany ... 
K tomu se přidal vliv někde od roku 2010, vytvářející se – kvadrát, tedy střet Urana na Pluto ve znamení Kozoroha. 
Planeta Uran je nositelem nových myšlenek, pohledů a vizí, mladé až revolucionářské generace a co nastalo, Arabské Jaro, duchovní byznys, genderismus, multikulturalismus, pozitivní diskriminace, autocenzura , neosocialismus, komunismu, nový pohled na člověka a jeho hodnoty, kulturu, morálku a zapojení do společnosti ... Uran vstoupil do svého nového cyklu, a to znamení Berana. Dnes už je ve znamení Býka a budou nové vize vlastnictví, financí, sdílení ...

Někde kolem roku 2023 vstoupí energie Pluta do znamení Vodnáře a kde je vládcem planeta Uran, jež podporuje vlastně i rozvoj duchovních nauk a celostního poznání a společenských vizí, idejí a teorii.
Zde dojde pravděpodobně ke krizi a tlaku na přehodnocení aktuálního postupu, chování, myšlení, logiky v těchto vrstvách a formách a mnohé se ukáže že je na nestabilním základu a že nemá podporu v rozvinuté lidské osobnosti a duševnosti a je to vlastně jen náplastí na dobu kdy zde vyrostly generace s oslabeným principem Saturna, jež vlastně i vyvolal zájem o tuto sféru, neboť lidský svět nebyl po jeho stránce funkční, prostě zde chyběl vychovávající – otcovský princip.

Bude to docela významné období, jež v nás po čase vytvoří nové pohledy a citlivost, kde se ukáže že většina cest z minulosti je prostě neschůdná a nepraktická na podmínky naší planety.
Pro lidi to bude možná šok, neboť dnes se podle určitých pohledů a vzorů snažili duchovně rozvíjet a zde se zjistí že šli po špatné cestě. Zde se pak oddělí tzv. zrno od plev a položí funkční základy pro celostní vývoj, bude to i o náboženství, a vlastně postoji kde je člověk jako sociální tvor a člověk jako osobnost, vůči nezměrnosti a provázanosti všeho, Jsoucna. Každou společenskou vrstvu a jedinec to zasáhne jinak, podle toho, jakou má centrální a funkční vrstvu, zde 2 čakru, kde je člověk sociální tvor a má sociální vědomí, anebo 3 čakru kde si vytváří či transformuje vědomí do sebeuvědomění a tím pádem vlastně musí přehodnotit pohledy jež vznikly ve stavu kdy byl ještě v sociálním vědomí, tedy vědomí rodiny, matky, otce, společnosti, civilizace, lidstva, to už nebude pasovat a funkční v této dimenzi či vrstvě 3 čakře.

Navíc se otvírají podporující vrstvy a to 4 a 5 čakra, cit pro komplexnost a nadčasovost 4 čakra, zde v počátku vztahy, kde je i láska a cit pro to jak se Jsoucno vlastně "formátuje" do dimenzí, celků, organizmů, přírody, planety, organizmu, a to že každý formát podléhá určitým principům a zákonům a vzájemných interakcích, jež daný ekosystém vyvažují a vytvářejí i zpětnou vazbu, 5 čakra.

Zde planeta Pluto ve znamení Vodnáře, kde je vládcem planeta Uran, musí vytvořit takové předpoklady, tak aby u již rozvinutých lidí, jež mají aktivní a rozvinutou centrální 3 čakru, osobnost a jiný stav vědomí, než v 2 čakře kde je vědomí sociální a sobecky lidské ( zde i pramení války, násilí, ovládání, manipulace druhých, mužská a ženská logika, vliv estrogenu a testosteronu, adrenalinu, oxytocinu) se začalo vytvářet a formátovat další rozvinutější vrstva vědomí, jež je nadčasová a kontinuální, zde v rovině celoplanetární až vesmírné a z osobnosti vytvoří duševnost a duševenství, poznání to že každá mince, stav, děj, akce má dvě strany, tedy bude to o 4 čakře a rozvíjení nové úrovni vědomí, zatím co druhá i třetí čakra zde vnímá vztahy, vazby a lásku, Jsoucnost, tak je zde něco jiného a to nadčasovost, kontinuálnost a propojenost všeho a vlastně zde rozvíjíme intuici – intuitivní vědomí a ztišujeme lidství a osobnost …
To pak bude následně rozvíjet Uran až vstoupí do znamení Blíženců ……

 Dodatek: planeta Saturn v roce 2017 vstoupila do svého domovského znamení Kozoroha a vlastně zesílila tyto energie a aktuálně je ve volné konjunkci s Plutem. Zde přišla snaha Katalánska a dalších zemí se osamostatnit, Brexit, kde byl, že článek 50 aktivován 29. března 2017. Navíc od roku 2017 zesílil vliv Ruska na Evropu a svět a podobně je na tom Čína. Od roku 2017 je zde výrazný nástup manipulací, vstup různých lidí jež se snaží ovládat a manipulovat druhé, získat vliv, moc, finance ... Je to celkem drsné období ..."

 Celé vlákno s diskusí na profilu Honzy Koňase

 Další články autora - Mystika - Esoterika pro odvážné

 svet-v-pohybu.jpg