Jdi na obsah Jdi na menu

UFO našich životů

 V komentáři okolo článku o Karmě mi na Facebook přišla tato otázka ohledně UFO a mimozemského života:

 "Ještě si dovolím otázku. Stejně jako téma karmy mě zajímá téma ufo. Zajímal by mě Váš názor na existenci mimozemských civilizací, tak jak je nám prezentováno (existence Plejáďanů, Arkturiánů, Blue Avians, Lemuřanů atd.)? Názory na toto téma jsou různé, důkazy pochybné. Někde jsem četla, že Ježíš byl také mimozemšťan. Jinde zase, že fenomén ufo je pouhou fikcí elit v přípravě na nový světový řád - příchod ufo či nového mesiáše by jim hrál do karet. V kontextu s vaším článkem mě napadla ještě jedna varianta a to, že se v podstatě jedná jen o mnoha-úrovňovou expozici naší primární individuality (bytosti) = jedna duše může stíhat až stovky poloh existence. (tak jak píšete). Děkuji za případnou odpověď."

 ...a protože nelze odpovědět krátce a stručně a text je nakonec obsáhlejší, než jsem zamýšlela, tak jsem pro toto téma vytvořila samostatný příspěvek.

 Začnu obecně, protože "na každém tom šprochu je pravdy trochu"...* V první řadě je potřeba prostorové pole toho, co vnímáme jako Vesmír, rozložit na VRSTVY a RÁMCE. Rámce jsou časo-prostorové segmenty (množiny s kolektivními konstantami sdílení...čas je jedním z těch společných parametrů). Vrstvy jsou do sebe naskládané časo-prostorové rámce - jejich množiny (soubory s podobnými parametry) vytváří reality, které lze v nějakém daném frekvenčním pásmu sdílet se všemi, co jsou schopní v tom pásmu existovat. Rezonanční projekce takových souborů pak vytváří na principu fraktality pozorovatelné obzory Vesmíru. Vše je o interakci EM polí objektů ve společně sdíleném prostoru. Naše Země, která je součástí Sluneční soustavy, která je pod-množinou galaxie Mléčná dráha, je pro nás výchozím bodem pro poznávání Vesmíru. Všechna technologická zařízení, která jsme kdy vymysleli pro přiblížení detailů toho pozorovatelného prostoru, přenášejí snímaná data zpět (do sektoru Země-Měsíc) a tady jsou analyzovaná - na tomto základě ten Vesmír mapujeme. Téměř všechny objekty na hvězdné obloze jsou body na strukturálním "plátnu" naší reality. Každý ten "bod" je projekcí Informačního bodu prostoru (IBP) a podle pravidla "holografické projekce" je vstupem do datových registrů, ze kterých se náš "perimetr" skládá (ze kterého odečítáme datové pakety a ty se tranformujou na příběhy - osobní...atd. - až globálního charakteru). To díky našemu propojení v jednotné síti kolektivního vědomí. Bytost, která je naší primární podstatou, respektive její pohybová varianta (jádro je v relativním stavu superpozice = je všude a nikde), protéká vertikálními dráhami na pomezí EM polí realit a současně osciluje do časo-prostorových rámců - do těch polí - skrz uzlové body časové vlny. Jde o periodický pravidelný (podle individuálně jedinečného frekvenčního vzorce) souběh do symetrických (párových) pozic, které při existenci třetí souřadnice vnímání (beta-frekvence momentálního stavu vědomí jedince, který se nachází v roli pozorovatele) nazýváme synchronicitami a v poli jejich řetězení se odvíjí naše životy.

 Chronologické zápisy pohybu Přítomného okamžiku (oscilační doteky bytostného jádra s danou realitou) se na konci života sečtou do paměťového balíčku a ukládají jako minulá inkarnace (Kniha Života). Její obsah ale užíváme neustále jako vyrovnávací paměť pro čerpání možností (návodů) k rozhodování se o tom, jak plynutí životem prožívat = emoce, mentální konstrukce a záměry...atd. To je jedna z funkcí KARMY = RAMKY - ale jde o sdílené pole informací...je moje a současně všech. Tyhle "vstupy" bytosti do realit (horizontální rovina = patra existencí v množině vertikální hloubky celého potenciálu jejích projekcí) - jsou ty životy v životech - spolu se "potkávají" v oněch synchronních uzlech a tudy každé individualitě přitékají informace - bez ohledu na linearitu času v jednotlivých projekcích (časových rámcích bytí). Proto mluvíme o kolektivním vědomí Vesmíru. Fyzicky hmotná je každá ta poloha - svým vlastním způsobem - to znamená téměř jednotně stejně pro celou entitu, která konkrétní prostor společně sdílí. Mimo ten prostor existují jiné, které v této momentální pozemské dominantní podobě života nedetekujeme jako hmotné, tělesnými čidly identifikovatelné.

 Vyjímečná projekce z jiných realit (dimenzí živosti a jejích vrstev) je ale možná a to jsou fenomény pozorování UFO...naprostá většina je projevem nehmotného charakteru = energetické plazmatické jevy na pomezí EM polí naší reality. V mých textech to nazývám projevem křemíků (křemíková datová forma života). Tak vznikají kruhy v obilí a světelné efekty na obloze - ale i kulový blesk a další anomálie při konkrétních elektrických stavech atmosféry... "Zhmotnění" mimozemských lodí nebo bytostí je taky "ožehavé" téma - ale obecně jde o vnímání cizí entity v našem prostoru a vjem je zesílený buď sounáležitostí k jejich EM poli nebo z "informačních" důvodů daných potřebami plnění našeho životního "plánu"...

 Souhvězdí a planetární systémy, které jsme pojmenovali a ze kterých k nám tečou channelované informace (Plejády a pod.), jsou segmenty časo-prostorových rámců, které jsou na horizontu "zhmotnění se" do projevené sféry Vesmíru - jde o části naší galaxie a entity, které tato pole obývají, jsou v jiných pozicích existence lidmi na planetě Zemi - oni jsou s námi propojení bytostně. Lze si to představit jako neuron na galaktické síti - výběžky jsou jednotlivé inkarnace nebo projekce skrz nějaká konkrétní "těla" (nosiče, které pro danou realitu ohraničí segment vědomí do pozice svébytné osobnosti jedince).... Negativita a pozitivita vlivu cizích entit na náš vývoj a jejich chování v globálním měřítku - to je zas vrstevnatá informační matrice, která vysype to, co potřebuje kdo slyšet a na co je naladěný...

 Samozřejmě to téma je mnohem obsáhlejší a tento výklad je jen kopírování povrchu dané problematiky. Osobně mám k tomu vlastní regulovaný postoj = celý život hledám přijatelné formulace k popisu vrstevnatosti Vesmíru a přiblížení toho, jak jsou v nich ty "domovské domény" mimozemských civilizací uspořádané. Někdy to vypadá, že hlásám, že lidstvo je ve Vesmíru ojedinělé - ale je to dané tím, že ČLO-VĚK je pro mě právě tou multi-dimenzionální jednotkou života, která má různé formáty vyjádření. Vždycky jsme sami sobě z těch paralelních pozic pomáhali a to nikdy nepřestane - přichází doba, kdy ta pomoc bude velmi konkrétní a jednoznačně projevená - ve smyslu odhalení informačního pozadí událostí ve světě a společnosti, co uvádějí lidi v chaos a do aktivit, které pramení z nepochopení stavu věcí. Návrat Ježíše nebo Spasitele to nebude, protože jedinec v současné době není schopen takový úkol zvládnout - jde o globální plošné pokrytí celé pozemské civilizace - takový manévr musí přijít zřejmě asi jedině "zvenčí" a to je okolnost, které se globální elity děsí - proto už od doby Reagana je lidstvo pomalu, ale jistě zpracováváno do vzorců tzv. Hvězdných válek, které případnou pomoc zvenčí preventivně staví do podoby mimozemské invaze. Tenhle vzorec prochází svým vlastním vývojem a například Blue Avians je jeho neposlední podoba...

 Na tyto záležitosti je ale potřeba hledět jako na přínosný informační tok, protože záměry Elity se do reality dostávají stejně, jako naše světelné a duchovní podklady pro vzestup - tzn. v souladu s vyvážením potřeb celku - taky procházejí vývojem a časem se vystříbřily a přizpůsobily tomu, co jsou "ovečky" ochotné vstřebat...tedy někoho to šokuje a děsí a další to přijímají s otevřenou myslí a vstřícně. Až se "vyhraní" naše podvědomá podoba té vnější pomoci, tak ona přijde - a bude akceptovatelná pro všechny - zatím osciluje příliš mnoho variant v ovzduší a budoucnost se teprve formátuje. Jedním si ale můžeme být téměř jistí - že "zásah" nebude fyzický, ale informační, že přijde z "éteru" a nikoliv z vesmírných lodí UFO a že to bude spíš "seriál filmových záznamů" o pozadí manipulací s veřejným míněním, odhalení motivací a cílů malých skupinek skutečných teroristů, co v pozadí tahají za nitky a vodí nás jako loutky....a autorem přenosu bude třeba Blue Avians nebo jiná entita - přátelská pro ty, kterých záměry jsou čisté a nepřátelská pro ty, kteří se na manipulacich podíleli... Je taky docela dobře možné, že to bude už hodně brzy, protože "všivárny" Elit v intencích zneužívání lidské touhy po svobodě (Ukrajina, ISIS a další) už přesahují hranice únosnosti... Ovšem politika není moje silná stránka :-)

 Vlákno příspěvku na Facebooku

 Vlákno komentářů k tématu o Karmě

 ny_night_cool_ufo.jpg