Jdi na obsah Jdi na menu

Vize o Duchu Vody

Příspěvek na profilu PandoRa.cz

 Vize mimozemského Faktoru "X" o původu a úloze prastarých bytostí ATm-AR-MahCHat, vtělených do pozemské populace obyvatel České a Slovenské republiky (21.10.2010):

 "Za tu dobu, co sledujeme vás, lidské bytosti této planety, jsme dospěli k přesvědčení, že jste zralí a připravení k přijetí zcela nových zkušeností, vědomostí a poznatků o světě, ve kterém žijete, o životě, který žijete, a především poznatků o vás samotných, o vaší historii, původu, evoluční cestě a osudovém naplnění vaší osobní mise uvnitř této galaxie – jedné z mnoha miliard v tomto Vesmíru.

 Duchové ATm-AR-MahCHat jsou stínem vaší galaktické minulosti, ale zároveň i příslibem mnohého nového ve vaší budoucnosti. Vaše věda dojde k obrovskému obohacení, až pochopí a přijme základní principy evoluční vlny, která se střídavě přelévá v korytech prostoročasových siločar, aby vytvářela prostřednictvím energetických uzlů inkarnací galaktickou, ale zároveň i vesmírnou membránu neustále vibrující v sedmi základních akordech datové symfonie.

 Vy, lidstvo této planety, jste se v předchozím ohybu slovutné vlny evoluce nacházeli na zcela jiném místě, v jiné komnatě této galaxie. Bylo to v době před počátkem vašeho současného času, který je taktován aktuálním cípem evoluční vlny. Nacházeli jste se v prostředí, kde dnes vidíte na obloze souhvězdí Mečouna. V předchozím ohybu slovutné vlny evoluce jste byli vodními bytostmi. Vaše bioplazmické mesonové jemnohmotné tělo si velmi dobře uchovává všechny zkušenosti z tohoto období vašeho vývoje.

 I z tohoto důvodu tvoří vaše tělo z devadesáti procent voda. Je třeba, abyste si uvědomili, že je to právě vodní substance vašeho těla, která tvoří základovou desku ústředního hardwaru vaší duchovní podstaty v médiu 3D. Kolik z vás je schopno si představit na kontrastní desce svého vnitřního zraku molekulární strukturu vody? Obyčejné a přesto tak zázračné a podstatně důležité substance, která je součástí vašeho bytí, která je součástí vaší duchovní cesty, která je alfou a omegou vaší podstaty.

 Zkoumejte vnitřním zrakem geometrické pole molekulární struktury vody, otevřete svou mysl a srdce (jak vy tak s oblibou říkáte) jejímu poselství a nalaďte se na kmitočet její Duše. Ano, i voda má svou Duši. My jí říkáme „Iirna-Mánieá“. Cožpak nevíte, že od samého počátku existence současného cípu vaší evoluční vlny je právě voda vaším duchovním Učitelem „PRIMA GENIA“?

 Chtěli bychom vám říci: Vstup do vody, bytosti lidská. Vstup do lůna svého Já – Domova vaší Duše v přirozeném vodním rouchu. Ponořte svou Mysl do perlivého pole nekonečné lehkosti vodní říše. Zavřete oči a nechte se nést na vlnách této Bytosti, tohoto kapalného Vědomí, tak jako se nesete na vlnách svého společného Osudu.

 Voda zázračná, voda léčivá, voda něžná, voda soucitná, voda život dávající, voda žehnající, voda tichá a trpělivě čekající.

 Duchové ATm-AR-MahCHat jsou ztělesněnou vzpomínkou na vaší část galaktické cesty v předchozím ohybu slovutné vlny vaší evoluce. Jsou ztělesněným zářivým polem vašich nadějí, zkušeností, tužeb, nadšení i zklamání a smutku z prostředí vašeho bývalého domova v oblasti hvězdných strážců Mečouna. Jsou fázovým posunem kmitočtu vaší Duše, jsou stínem i světlem vaší Cesty, jsou soudcem i odpouštějícím uprostřed cirkulárního pole Vašeho Osudu.

 S tokem nových příležitostí v plášti vaší fiktivní budoucnosti se dozvíte mnohé o ATm-AR-MahCHat. Ale nyní ještě nepřišel ten správný čas. Ovšem každý z vás, kdo je připravený, skrze mé předchozí věty a slova jistě pochopil a obdržel."


(Matrix-2001.cz)