Jdi na obsah Jdi na menu

(C)ESKA-LACE

 Nabíháme do finální verze nového Kolektivního Systému Podpory Života...

 Motto:

Moga Viča * Darga Liša
Vesa Liba * Lurga-Mia
Dycha JanGa sotem Via

 Legenda:

 ...když se dosavadní rovnoměrný Pohyb na Moment "zastaví", aby nabral Energii k raketovému Startu. Setrvání v Nulovém Bodu je doprovázeno stavy "bez-tíže", vznášením se v políčku filmového pásu Času a chvěním z pocitu očekávání, kdy nás gravitační zóna pustí a my sesynchronizujeme Pohyb s Katapultem Tachyonového generátoru, který zásobuje Energií celý Eskalační Proces toho manévru Vstupu do Jednotného Pole Života v rezonanční sféře Galaktického Času. 

 NUNTI-SUNYA = Éra Průzračnosti a Expanze, která je šitá na míru Galaktickému Člověku. Aktuální volací klíč je úryvkem z Knihy Dějin Rohanů - mluví v anagramu o Češích a jejich Hodnotě (úloze) v tomto období (C)ESKA-LACE. Celý tento kód má hodně dalších asociačních poloh - včetně "ochranné-známky Czech-Made (C) a další významy, které tato energo-informační sekvence nese. Jde o dojezd projevu Novostí ze Lví Brány, jejímž rozhraním procházíme - viz předchozí popisy této Portálové anomálie.

 Schéma (C)ESKA-LACE má několik dalších variací pohybu energie Portálem - postupně je zase vložím do Alba na Google Disk a k některým z nich připíšu nové podrobnosti.

 P.S. ROHAN = ROŽIČ = RODIČ...původní jméno předků Slovanů - z časů, kdy byla na vrcholu civilizace Arianských Dragů v systému Sýria-C. Je to opředeno spletí polopravd a mýtů, které do našeho Kolektivního Vědomí tisíce let vtloukaly generace těch, kteří sloužili Duchovní Hierarchii Moci... Není to minulost, je to stále aktivní pole předsudků, které z neznalosti a naivně aktualizují ti, kteří horují pro tzv. Vzestup. Jsou to témata pro budoucnost - pro poznávání jiných Dějin - ne těch, které napsali vítězné Elity Moci, ale těch, které se pro nás uvolňují z Genetických Paměťových Fondů v Centrálním Poli Záznamů. To jsou ty informace, které přijímáme Portálovými Okny - budou se manifestovat spontánně - každému podle individuálního algoritmu rozbalování specifických synchronicit v časovém Plánu jeho inkarnace.

 Dodatek - v diskusi na facebookovém vláknu přišel zajímavý impuls k dané problematice - vkládám jeho znění také sem - pro dokreslení okolností:

 "Novosti (změny v systémovém základu) se musí zažít = každá jednotlivost, která nějak zásadně mění realitní vzorec možného chování lidí a tím i jeho důsledky v poli celé Existence, projde stupňovitým "náběhem" skrz přijetí té, či oné danosti do stereotypu běhu Života nějakým konkrétním počtem lidí. Ty počty jsou různé - není to vždy stovka - podle síly změny, kterou nese. Jakmile Novost "skočí" do koloběhu Živosti, tak všichni ostatní zúčastnění (souběžně žijící) ji začnou vnímat jako samozřejmost a automaticky ji přijmou jako součást svého Života. To jsou pak ty spontánnosti, které uvádím = dokud není Novost nadkritickým množstvím jedinců (testérů změny, novátorů systémových instalací) ukotvena v Kolektivním Vědomí, tak jde stále "jen" o alternativu možné podoby změny a to pak uvádím jako modelové variace projekčního charakteru. Z tohoto faktu (uvědomění si podstaty mentálního profilu Života) také pramení moje "přísná" kritika aktivit některých tzv. Světelných Bytostí v prostředí populace. Jde o nedostatek odpovědnosti v přístupu těch lidí - k ukotvování fiktivních variací Novostí, které nejsou kompatibilní s progresivitou vývoje Celku a z toho pramenících bludů, které pak kolují mezi jejich příznivci. Každý MEM je za určitých okolností samostatnou jednotkou Inteligence a v tom duchu se pak také projevuje. Její rezonanční efekt na vnímání lidí může mít i destruktivní účinky. Jde o oblast, která se nazývá "magickými evokacemi" - a je jedno, zda jde o bílou, či černou magii - je to sféra, kde každá aktivita představuje zásah do energo-informačních struktur vnitřních dimenzí Kolektivního Vědomí - do holografických projekcí archetypálních matric (tzv. astrálu). Aktivity na tomto poli lidského bádání už přinesly hodně škod a jakmile se do toho ještě vloží ty nadhodnocené náhledy na vlastní důležitost v "pomoci" lidstvu při Vzestupu a další spasitelské nesmysly, pak je to tanec na ostří nože... Kompatibilita - její "rozpoznání" - není o znalostech a načtených ezoterních frázích - je to o intuitivním vnímání Celistvosti, která není projevená, ale střípky informací ji kompletně obsahují (fraktalita). V plné parádě se však "rozbalí" jen tomu, kdo má podchycené souvislosti z Pole Příčin Dějů - kdo se empaticky umí ponořit do jejich schémat a rozehrát si tam skryté Příběhy možného vývoje situací, které mu zobrazí simulaci toho, jako to bude vypadat, pokud se zachová tak a nebo jinak. Jsou to vizualizace pravděpodobnosti, která stojí na logice vyššího řádu propojení Mysli a Ducha - nejen v kolektivním smyslu - ale především v individualitě osobnosti, která se chová "mozaikově" - jako solitérní, autonomně nezávislý pozorovatel (tj. na principu fraktality, dimenzionality a polarity) - nikoliv "kaleidoskopicky" (ten, kdo skočí tam, kam většina nebo obdivovaný vzor a vyplní svojí částečkou obraz reality, jehož skládání řídí nějaká hierarchicky vyšší entita, která tahá za nitky z nehmotných sfér Oktávy dimenzí Živosti = točí Kolem Dějin, který Kaleidoskop přesýpá). Neříkám, že ty Principy jsou striktně oddělené - všechny plní svoje důležité funkce při procesu sebe-tvorby Světa Skutečností - ale musejí být v dynamické rovnováze vzájemnosti - ohledně vlivu na životní prostředí daných ekosystémů..."

 Popis je součástí Projektu Kamenné Srdce

-c-eska-lace1.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky Portálové kompozice